Aylıq Arxivlər

Avqust 2021

Süd vəzi adenoması

Süd vəzi adenoması – vəzili epitel hüceyrələrindən inkişaf edən süd vəzilərinin xoşxassəli şişidir. Adətən, gənc yaşlarda meydana çıxır, 40-45 yaşdan sonra, demək olar ki, diaqnostika olunmur. Patologiyanın inkişafının ehtimal olunan

Xaya hidropsu-(hidrosele)

Xaya hidropsu (hidrosele) – xayanın daxili qişasının parietal və visseral səhifələri arasında seroz mayenin toplanmasıdır; bu, xayanın patologiya olan hissəsinin böyüməsinə gətirib çıxarır. Toplanan mayenin həcmi 20-200 ml

Angina

Angina – udlağın limfoid həlqəsinin, əksər hallarda damaq badamcıqlarının lokal dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunan infeksion–allergik prosesdir. Anginanın əlamətlərinə bədən hərarətinin yüksəlməsi, intoksikasiya sindromu, udqunma

Maqnit rezonans tomoqrafiya (MRT)

Maqnit-rezonans tomoqrafiya (MRT)- daxili orqanların strukturunu vizualizə etməyə imkan verən qeyri-invaziv müayinə üsuludur. Müayinən mexanizmi nüvə maqnit rezonansı affektinə- orqanizmdəki atom nüvələrinin maqnit sahəsində

Dəmrov

Dəmrov – səpgi və qaşınma ilə xarakterizə olunan polietioloji dəri xəstəlikləri qrupudur. Törədicinin növündən, səpgilərin tipindən, lokalizasiyasından, yoluxuculuğundan asılı olaraq, xəstəliyin bir neçə forması ayırd edilir: ekzema – sulu

Qanın ümumi analizi (Hemoqram)

Qanın ümumi analizi - qanın kəmiyyət və keyfiyyət tərkibinin müayinəsidir. Qanın ümumi müayinəsi zamanı- eritrositlər (sayı, orta və yayılma həcmi, çökmə sürəti), leykositlər (sayı, leykoformula), trombositlər, hemoqlobinin miqdarı təyin

Gözaltı kölgələr

Gözaltı kölgələr – paraorbital nahiyədə dərinin dairə şəkilli göyümtül-boz və ya qəhvəyi rəng almasıdır. Onlar dəriyə qeyri-sağlam, yorğun görünüş verir; vizual olaraq insanı yaşlı göstərir. Bundan əlavə gözaltı kölgələr hər hansı bir

Büllurun anomaliyaları

Büllurun anomaliyaları – akkomodasiya qabiliyyətinin, işıq şüalarının ötürülmə və ya sındırılma proseslərinin pozulması ilə səciyyələnən inkişaf qüsurlarıdır. Bəzən patologiyalar qazanılma xarakter daşıyır. Əksər formaların ümumi

Akustik travma

Akustik travma (акutravmа) – həddindən artıq güclü səs və ya küyün birdəfəlik və yaxud daimi təsiri  nəticəsində daxili qulağın zədələnməsidir. Kəskin akutravmanın əsas əlamətlərinə qulaqlarda qəfil yaranan, tədricən azalan ağrı və uğultu

Bo xətləri

Bo xətləri (qövsşəkilli Bo-Reyli şırımları) – dırnaq lövhəsinin matriksinin zədələnməsi nəticəsində yaranan qazanılmış onixodistrofiyadır. Klinik olaraq, dərinliyi (1mm-ə qədər) patologiyanın ağırlığına proporsional köndələn
error: Content is protected !!