Günlük Arxivlər

10.09.2021

Hemorragik diatezlər

Hemorragik diatezlər – homeostazın bu və ya digər həlqəsinin (trombositar, damar və plazma) pozulması zamanı inkişaf edən hematoloji sindromlara verilən ümumi addır. Mənşəyindən asılı olmayaraq bütün hemorragik diatezlər üçün
error: Content is protected !!