Günlük Arxivlər

16.09.2021

Dəri çatları (striyalar)

Dəri çatları (striyalar) – dərinin daha çox gərildiyi nahiyələrdə lokalizasiya olunan zolaq şəkilli qüsurlardır. Yeni yaranan çatlar çəhrayı və ya qırmızı-bənövşəyi rəngdə olur; zamanla onlar rəngsizləşərək, ağ atrofik xətlərə
error: Content is protected !!