İllik Arxivlər

2022

Hipersomniya

Hipersomniya- yuxu müddətinin uzanması və əsasən gündüz yuxululuğu ilə müşayiət olunur. Hipersomniyanın əsas əlamətləri: gecə yuxusunun 10 saatdan uzun olması, davamlı və ya tutmaşəkilli gündüz yuxululuğu, gündüz yuxusundan sonra əhvalda

Eroziv qastrit

Eroziv qastrit – mədənin kəskin və ya xroniki iltihabı olub, selikli qişada eroziyaların formalaşması ilə xarakterizə edilir. Xəstəliyin klinik şəkli polimorfdur. Lakin əsas əlamətlərə qarında ağrı, ürəkbulanma, qusma, dispeptik

Stabil stenokardiya

Stabil stenokardiya – müəyyən fiziki və emosional yüklənməyə cavab olaraq, döş sümüyü arxasında sıxıcı və ya təzyiqedici xarakterli tutmaşəkilli ağrıların yaranması ilə səciyyələnən klinik sindromdir. Stabil stenokardiyanın əsas

Kolposkopiya

Kolposkopiya nədir? Kolposkop uşaqlıq boynu xərçəngi və xərçəngönü xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasında istifadə olunan optik cihazdır və bu cihaz vasitəsilə aparılan müayinə isə kolposkopiya adlanır. Bu müayinəni aparmaqda

Qızılca xəstəliyi

Qızılca kəskin virus infeksiyalarına aid olub, spesifik ekzantema və kataral əlamətlərin kombinasiyası ilə xarakterizə olunur. Qızılca törədicisi orqanizmə hava-damcı yolu ilə daxil olur. İnkubasiya dövrü 2 həftəyədək, bəzən isə 1 ayadək

Blefarokonyunktivit

Blefarokonyunktivit – göz qapağı kənarlarının iltihabı olub, palpebral və orbital konyunktivanın zədələnməsi ilə müşayiət edilir. Xəstəliyin əsas əlamətlərinə gözün qızarması, göz qapağının altında «qum dənələri» və ya yad cisim hissi,

Koronavirus (Covid-19)

Koronavirus infeksiyası (Covid-19)- əsasən ağciyər toxumasının virus mənşəli xəstəliyidir. Xəstəliyin patoqnomik əlamətlərinə tənəffüs çatışmazlığı və distress-sindrom aiddir. Bu əlamətlərlə yanaşı pasiyentlər quru öskürək, qızdırma və

Dilaltı bağın qısalığı

Uşaqlarda dilaltı bağın qısa olması (qısa dilaltı yüyən)- dilin ağız boşluğunda tam hərəkətinə mane olan dilaltı bağın qısalığıdır. Qısa dilaltı yüyən uşağın əmmə funksiyasına, düzgün tələffüz qabiliyyətinə mane olur, diş ardıcıllığının

İnsulin analizi

İnsulin- zülalı hormon olub, mədəaltı vəzinin beta hüceyrələri tərəfindən sintez olunur və karbohidrat mübadiləsinin əsas tənzimləyicisidir. İnsulin müayinəsi qanda və sidikdə C-peptidin, proinsulinin təyini, qlükozaya rezistentlik
error: Content is protected !!