Aylıq Arxivlər

Mart 2022

Allopo akrodermatiti

Allopo akrodermatiti – patoloji prosesin ətraflarda lokalizasiyası ilə xarakterizə olunan naməlum etiologiyalı və patogenezli pustulyoz xəstəlikdir. Klinik olaraq birləşməyə meyilli pustulalar şəklində ilkin elementlərdən ibarətdir. İlk

Bronxial adenoma

Bronxial adenoma – axarların epitelindən və bronxial divarın selikli qişasından inkişaf edən törəmədir. Patologiya klinik olaraq təngnəfəslik, stridor tənəffüs, öskürək, qanhayxırma, tənəffüs yollarının iltihab əlamətləri ilə özünü

Uşaqlarda lyamblioz

Uşaqlarda lyamblioz – təkhüceyrəli orqanizm lyambliya tərəfindən törədilən parazitar xəstəlikdir. Lyamblioz dispeptik, ağrı, asteno-nevrotik, intoksikasion, allerqo-dermatoloji sindromlarla gedə bilər. Diaqnostika prosesində nəcis

Proktalgiya

Proktalgiya – əzələ spazmı nəticəsində anus və düz bağırsaq nahiyəsində yaranan ağrı sindromudur. Ağrı tutmaşəkilli olub, qarın, aralıq və büzdümə irradiasiya edə bilir. Proktalgiya adətən defekasiya aktından və isti vanna qəbulundan

Sinoaurikulyar blokada

Sinoaurikulyar blokada – impulsun sinus düyünündən qulaqcıqlara ötürülməsinin ləngiməsi və ya tam kəsilməsi ilə xarakterizə olunan ürəkdaxili keçiriciliyin pozulma formasıdır. Sinoaurikulyar blokada ürəyin fasilələrlə fəaliyyəti və ya

Breket sistemi

Breket sistemi – hər bir dişin üzərinə qoyulan kiçik qıfıldan (breket) və onları öz aralarında birləşdirən naqil qövsdən ibarətdir. Burada əsas prinsip qövsü dartmaqla, diş cərgəsinin qüsurlarını korreksiya etməkdir. Breket ilə

Qlaukoma

Qlaukoma – gözdaxili təzyiqin yüksəlməsi, optik neyropatiyanın inkişafı və görmə funksiyasının pozulması ilə xarakterizə olunan xroniki oftalmopatologiyadır. Xəstəlik görmə sahəsinin daralması, gözlərdə ağırlıq və ağrı hissi, dumanlı

Xroniki xolangit

Xroniki xolangit – öd yollarının (qaraciyər daxili və xarici axacaqların) iltihabi xəstəliyidir. Patologiya uzunmüddətli residivləşən gedişə malik olub, xolestaza gətirib çıxarır. Xolangitin əsas klinik əlamətlərinə qaraciyər

Aqalaktiya

Aqalaktiya — ana südü sekresiyanın tamamilə olmaması ilə xarakterizə edilən doğuş sonrası patologiyadır. Diaqnozun qoyulması prosesində süd vəzilərinin USM-i, prolaktinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, hipofizin xəstəliklərini

Balkan endemik nefropatiyası

Balkan endemik nefropatiyası — Balkan yarımadasının endemik regionlarında yaşayan insanların böyrək parenximasının tubulointerstisial qeyri-iltihabi zədələnməsidir. Astenik sindrom, bel nahiyəsində ağrılar, dəri örtüklərinin
error: Content is protected !!