Monthly Archives

İyun 2022

Barmaqların artriti

Barmaqların artriti – ətrafların əl darağı-falanqa, ayaq darağı-falanqa və falanqalararası oynaqlarını zədələyən iltihabi prosesdir. Artrit sakitlik və hərəkət zamanı barmaq falanqalarının birləşdiyi yerdə ağrı, oynaqlarda ödem,

Azoospermiya

Azoospermiya – toxum mayesində spermatozoidlərin olmaması ilə xarakterizə edilir. Səbəbindən asılı olaraq obstruktiv və qeyri-obstruktiv azoospermiya ayırd edilir. Azoospermiya təbii yolla, bəzi hallarda isə köməkçi reproduktiv

Ziyilin lazerlə yandırılması

Ziyilin lazerlə yandırılması – virus mənşəli dəri düyüncüklərinin destruksiya üsuludur. Ziyillər karbondioksid lazerlə koaqulyasiya olunur və yaxud erbium lazerlə qat-qat vaporizasiya yolu ilə aradan qaldırılır. Ziyilllər daha çox əl,

Аğız boşluğunun absesi

Аğız boşluğunun absesi – irinin ağız boşluğu toxumalarında ocaqlı toplanması ilə xarakterizə olunan kəskin iltihabi xəstəlikdir.  Ümumi vəziyyətin pisləşməsi və bədən temperaturunun yüksəlməsi fonunda selikli qişanın məhdud bərkiməsi və

Kompyuter Tomoqrafiya (KT)

Kompyuter tomoqrafiya- orqanların və ya anatomik nahiyyələrin strukturunun laylarla müayinəsinə imkan verən qeyri-invaziv şüa diaqnostika üsuludur. Rentgen şüalarının müxtəlif sıxlıqlı toxumalardan keçərkən əldə olunan layların

Qarın boşluğu absesi

Qarın boşluğu absesi – qarın boşluğunda piogen kapsula ilə əhatə olunmuş məhdud irinlikdir. Klinik xüsusiyyətlər irin ocağının lokalizasiyasından və böyüklüyündən asılıdır; patologiyanın ümumi təzahürlərinə qarında əzələ gərginliyi və

Düz bağırsağın stenozu

Düz bağırsağın stenozu – iltihabi proseslər, şiş xəstəlikləri, travmatik zədələnmələr və anadangəlmə inkişaf qüsurları ilə əlaqədar düz bağırsağın daralmasıdır. Patologiya nəcis kütlələrinin hərəkətinin çətinləşməsi, defekasiyanın

Kriptit

Kriptit – düz bağırsaqda yerləşən morqan kriptlərinin (kor ciblər) infeksiyalaşması nəticəsində yaranan iltihabi xəstəlikdir. Patologiya düz bağırsaqda ağrı, göynəmə, ağırlıq hissi, anal dəlik nahiyəsində dərinin nəmlənməsi ilə

Haçalanan saçlar

Haçalanan saçlar – saçların uclarının və ya spiralının laylanması ilə təzahür edən vəziyyətdir. Quru saçlar fonunda meydana çıxır; onların laylanması, cansız görünüşü, dolaşıqlığı və zəifliyi ilə müşayiət olunur. Saçların laylanması

Vaxtından əvvəl doğulmuşların apnoesi

Vaxtından əvvəl doğulmuşların apnoesi – baş beynin müəyyən strukturlarının morfoloji və funksional yetişməzliyi nəticəsində tənəffüsün spontan dayanması tutmalarıdır. Tənəffüsün 20 saniyədən az olmayaraq dayanması ilə təzahür edir.