Daily Archives

14.06.2022

Revmokardit

Revmokardit – kəskin revmatik qızdırma nəticəsində ürəyin müxtəlif qatları (endokard, miokard, perikard) və qapaq aparatının zədələnməsidir. Revmokardit hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, ürəkdöyünmə və ya ürək fəaliyyətində fasilələr,