Aylıq Arxivlər

Avqust 2022

Hemorragik insult

Hemorragik insult — kəllə boşluğuna spontan (qeyri-travmatik) qansızmadır. «Hemorragik insult» termini baş beynin hər hansı bir damar xəstəliyi: ateroskleroz, hipertoniya xəstəliyi və amiloid angiopatiya nəticəsində baş vermiş

Kardionevroz

Kardionevroz — xarici amillərin təsirindən vegetativ sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulması fonunda yaranan psixosomatik xəstəlikdir. Üzvi dəyişikliklərin olmadığı halda ürək-damar sisteminin funksional pozulmaları ilə təzahür edir.

Hamilələrdə hipovitaminoz

Hamilələrdə hipovitaminoz – kiçik molekulyar üzvi birləşmələrin (vitaminlər) çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Vitaminlər ana və döl orqanizmində mübadilə funksiyalarının reallaşması, eləcə də uşağın normal 

Laringit

Laringit – qırtlağın selikli qişasında və səs tellərində gedən kəskin və ya xroniki iltihabi prosesdir. Xəstəlik adətən virus mənşəli olur. Onun əlamətlərinə boğazda quruluq, göynəmə hissi, səsin tutulması və ya batması, «hürücü»

Allergik stomatit

Allergik stomatit – immunopatoloji reaksiyanın (hiperhəssaslıq, hiperergiya) inkişafı ilə əlaqəli yaranan ağız boşluğunun selikli qişasının iltihabi dəyişiklikləridir. Patologiya ödem, hiperemiya, selikli qişanın qanaması, xoraları və

Abdominal piylənmə

Abdominal piylənmə – gövdə və daxili orqanlar nahiyəsində piy toplanması ilə müşayiət olunan xəstəlikdir. Əsas əlamətlər bel çevrəsinin 100 sm-dən çox olması, sistemli izafi qidalanma, şirniyyatlara meyillik, güclü susuzluqdur.

Xroniki ishal

Xroniki ishal – 3-6 həftə və daha uzun zaman müddətində defekasiya aktının gün ərzində 2-3 dəfədən çox baş verməsi və tam formalaşmamış nəcis ifrazı ilə xarakterizə olunan polietioloji patoloji vəziyyətdir. Xroniki ishal tenezm,

Аqammaqlobulinemiya (Bruton xəstəliyi)

Аqammaqlobulinemiya – qanda qamma-qlobulin səviyyəsinin azalması ilə müşayiət olunan ağır birincili immun çatışmazlığın (orqanizmin immun müdafiəsinin defekti) inkişafı ilə səciyyələnən irsi xəstəlikdir. Patologiya uşağın həyatının

Skolioz

Skolioz – onurğanın öz oxuna nəzərən sağ və ya sol tərəfə əyilməsidir. Prosesə onurğanın bütün şöbələri qoşulduğundan gələcəkdə fəqərə sütunu ön-arxa istiqamətdə əyilir və burulur. Skolioz proqressivləşdikcə döş qəfəsi və çanaq
error: Content is protected !!