Daily Archives

19.09.2022

Steatoreya

Steatoreya — gün ərzində nəcislə 7 qramdan artıq yağın ifraz olunması ilə səciyyələnən patoloji vəziyyətdir. Xəstəlik həzm olunmayan qida qalıqlarından ibarət tam formalaşmayan yağlı nəcis, köp və qeyri-müəyyən lokalizasiyalı