Aylıq Arxivlər

Noyabr 2022

Adrenokortikotrop hormonun (AKTH) analizi

Adrenokortikotrop hormon (AKTH, kortikotropin)- polipeptid hormon olub, adenohipofizdə sintez olunur. AKTH-nun müayinəsi somatotrop hormon, aldesteron, kortizol, dehidroepiandrosteron-sulfatla birgə yoxlanılır. ADKH-nun müayinəsi

Simsiz qulaqlıqlar eşitmə cihazlarına alternativ ola bilər

Smartfonlarla komplektə daxil olan simsiz qulaqlıqların bəzi modelləri elektroakustik xüsusiyyətlərinə görə eşitmə cihazlarından heç də geri qalmır və bu səbəbdən yüngül və ya orta ağır dərəcəli eşitmə qüsuru olan şəxslər tərəfindən

Skarlatina

Skarlatina- kəskin infeksion xəstəlik olub, xüsusilə ağız-udlağın zədələnməsi, güclü intoksikasiya və spesifik ekzantema ilə xarakterizə olunur. Skarlatinanın törədicisi xəstə ilə kontakt və ya hava-damcı yolu ilə yayılan A qrupundan

Boru sonsuzluğu

Boru sonsuzluğu — qadın sonsuzluğunun bir forması olub, fallop borularının funksional və üzvi keçməməzliyi ilə xarakterizə edilir. Spesifik simptomatikaya rast gəlinmir. Sonsuzluğun digər formaları kimi 6-12 ay ərzində müntəzəm cinsi

Aritmiya

Aritmiya – normal ürək ritminin müntəzəmliyi və ya tezliyinin, həmçinin ürəyin elektrik keçiriciliyinin istənilən pozulmasıdır. Aritmiya simptomsuz gedə və ya ürəkdöyünmə, ürəyin fəaliyyətində kənaraçıxmalarla təzahür edə bilər. Bəzən

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) geniş yayılmış dərman preparatları qrupuna daxildirlər. QSİƏP-in seçimi pasiyentin individual xüsusiyyətlərindən və dərman fəsadlarının rastgəlmə ehtimalına görə aparılır. Müntəzəm olaraq

Psoriaz

Psoriaz (pulli dəmrov) – dəri, dırnaq və oynaqları zədələyən, yoluxucu olmayan, xroniki xəstəlikdir. Onun üçün dəridə monomorf səpgilər: gümüşü pulcuqlarla örtülü parlaq çəyrayı rəngli düyünlər xarakterikdir. Səpgi elementləri öz

Limfostaz

Limfostaz – limfatik mayenin toxumalarda ləngiməsi və limfa dövranının pozulması ilə müşayiət olunan limfatik sistemin patologiyasıdır. Limfostaz zamanı toxumaların qalınlaşması, davamlı ödemlər, ətrafların nəzərə çarpan böyüməsi

Кandidoz

Кandidoz– əsasən dəri və selikli qişaları, nadir hallarda daxili orqanları zədələyən göbələk xəstəliyidir. Tənəffüs, həzm və sidik-cinsiyyət sisteminin kandidozları ayırd edilir. İmmunitetin kəskin zəifləməsi nəticəsində generalizə olunmuş
error: Content is protected !!