Günlük Arxivlər

23.11.2022

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) geniş yayılmış dərman preparatları qrupuna daxildirlər. QSİƏP-in seçimi pasiyentin individual xüsusiyyətlərindən və dərman fəsadlarının rastgəlmə ehtimalına görə aparılır. Müntəzəm olaraq
error: Content is protected !!