İllik Arxivlər

2023

Abuzus baş ağrısı

Abuzus baş ağrısı – miqren və başqa sefalgik sindromlar zamanı ağrıkəsici preparatların daimi qəbulu fonunda inkişaf edən ikincili xarakterli xroniki sefalgiyadır. Mülayim intensivlikli daimi təzyiqedici baş ağrıları ilə xarakterizə

Milium

Milium (buynuz kistası, ağ ilanbalığı) – piy vəzisinin kiçik səthi kistası olub, qatı dəri piyi və keratindən ibarətdir. Milium 0,5-3mm ölçülü, sərt konsistensiyaya malik, ağrısız, iltihaba uğramayan ağ rəngli düyünlərdir. Onlar üzün

Qəfləti ürək ölümü

Qəfləti ürək ölümü – anamnezdə koronar patologiyaya dəlalət edən simptomların olmaması fonunda mədəciklərin asistoliya və ya fibrillyasiyasıdır. Xarakterik əlamətlərinə tənəffüsün, arterial təzyiqin, magistral damarlarda nəbzin

Pnevmoniya

Pnevmoniya- ağciyərlərin infeksion-iltihabi xarakterli kəskin zədələnməsi olub, prosesə ağciyər toxumasının struktur elementləri, xüsusilə alveollar və interstisial toxuma da qoşulur. Pnevmoniyanın klinikası qızdırma, zəiflik, tərləmə, döş

Hamilələrdə ürək qüsurları

Hamilələrdə ürək qüsurları — ürək qapaqları, dəliklər, ürəkdaxili arakəsmələr, aorta və ağciyər arteriyasının hestasiya dövründə ağırlaşan və ya onun proqnozunu pisləşdirən anadangəlmə və yaxud qazanılmış anomaliyalarıdır. Halsızlıq,

Hipertonik kriz

Hipertonik kriz – AT-nin qəflətən kritik yüksəlməsi ilə müşayiət olunan vəziyyətdir. Onun fonunda neyrovegetativ pozğunluqların yaranması, serebral hemodinamikanın pozulması, kəskin ürək çatışmazlığının inkişafı mümkündür. Hipertonik kriz

Qalxanabənzər vəzin adenoması

Qalxanabənzər vəzin adenoması – tireoid toxumanın düyünlü xoşxassəli törəməsidir. Tireoidin adenomaları simptomsuz gedə və ya hipertireoz əlamətləri (bədən çəkisinin azalması, zəiflik, taxikardiya, tərləmə və s.), boyunda yerləşən

Exokardioqrafiya (ExoKQ)

Exokardioqrafiya US dalğaları ilə ürəyin qeyri-invaziv vizualizasiya üsulu olub, ürəyin struktur elementlərinin morfofunksional parametrlərini qiymətləndirməyə kömək edir. Exokardioqrafiya bir neçə rejimi: bir ölçülü, iki ölçülü,

İrsi xəstəliklər

Genetika tibbin irsi xəstəliklərdə bəhs edən bölümüdür. Hazırda elmə irsi yolla ötürülən 6000-dən çox sindrom məlumdur. İrsi xəstəlikləri anadangəlmə və ailəvi patologiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, anadangəlmə
error: Content is protected !!