Günlük Arxivlər

06.01.2023

Yumurtalığın dermoid kistası

Yumurtalığın dermoid kistası – ovarial toxumanın qalın divarlı kapsula malik əlavə törəməsidir. Dermoid kistanın daxilində seliyəbənzər kütlə şəklində müxtəlif toxumalar (dəri, piy toxuması, piy vəziləri, tük, sümük, diş, sinir
error: Content is protected !!