Aylıq Arxivlər

Fevral 2023

CAKUT-sindrom

CAKUT-sindrom – böyrəklərin və sidik yollarının birgə anadangəlmə anomaliyasıdır. Patologiya teratogen amillər, spontan genetik mutasiyalar, irsi xəstəliklər səbəbindən yaranır. Xəstəliyin əsas təzahür şəkli böyrəklərin hipoplaziyası

Anafilaktik şok

Anafilaktik şok – allergenin orqanizmə təkrari yoluxması nəticəsində ağır hemodinamik pozulmalar və hipoksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunan kəskin patoloji vəziyyətdir. Anafilaksiyanın əsas inkişaf səbəbləri orqanizmə müxtəlif

Astmatik status

Astmatik status bronxial astmanın ağırlaşmasıdır. Bu patologiyanın letallığı cavan və əmək qabiliyyəti olan insanlar arasında 17%-ə çatmışdır. Bununla yanaşı, heç kəs astmatik statusdan sığortalanmayıb – müxtəlif məlumatlara görə ağırlaşma

Tiflit

Tiflit — kor bağırsağın iltihabi xəstəliyidir. Patologiya sağ qalça çuxuru nahiyəsində ağrı, kor bağırsağın qalınlaşması və yüksək mobilliyi, abdominal sancılar, dispeptik pozğunluqlar və ağır hallarda intoksikasiya əlamətləri ilə

Miqren

Miqren — Birincili baş ağrıların çox rast gəlinən növüdür. Tutmaşəkilli, intensiv baş ağrıları nevroloji, vegetativ və mədə-bağırsaq təzahürləri ilə müşayiət olunur. İlk tutma adətən 12-22 yaşlarda baş verir. Yayılma tezliyinə görə

Stabiloqrafiya

Vestibulyar analizatorun müayinəsi Göstərişlər Otorinolarinqologiyada stabiloqrafiya spesifik sindromları olan xəstələrdə ağırlaşmaların qiymətləndirilməsinə imkan verən yardımçı müayinə üsuludur. Müayinənin aparılmasına göstərişlərə

Diabetik katarakta

Diabetik katarakta – şəkərli diabet xəstələrində karbohidrat mübadiləsinin pozulması fonunda büllurun bulanması ilə xarakterizə olunur. Onun əsas əlamətlərinə göz önündə uçuşan qara nöqtələr, diplopiya, görmənin pisləşməsi

Hidronefroz

Hidronefroz – kasa-ləyən kompleksinin proqressiv şəkildə genişlənməsidir. Patologiya böyrəkdən sidik axınının pozulması nəticəsində yaranır. Zamanla böyərk parenximası atrofiyaya uğrayır. Hidronefrozun əlamətlərinə bel nahiyəsində

Uşaqlarda adenoidlər

Uşaqlarda adenoidlər – udlaq (burun-udlaq) badamcıqlarının limfoid toxumasının müdafiə funksiyalarının zəifləməsi ilə müşayiət olunan izafi böyüməsidir. Patologiya burun tənəffüsünün pozulması, rinofoniya, eşitmənin zəifləməsi, yuxu

Limfadenit

Limfadenit – limfa düyünlərinin qeyri-spesifik və ya spesifik iltihabi zədələnməsidir. Patologiya yerli ağrı, limfa düyünlərinin böyüməsi, baş ağrıları, nasazlıq, zəiflik, bədən temperaturunun yüksəlməsilə xarakterizə olunur.
error: Content is protected !!