Günlük Arxivlər

01.02.2023

Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit – proqressivləşən xroniki hepatosiliar zədələnmədir; patologiya periportal və ya daha genişmiqyaslı iltihab əlamətləri, hiperqammaqlobulinemiya və serumda qaraciyərlə assosiasiyaolunan autoantitellərin mövcudluğu ilə
error: Content is protected !!