Günlük Arxivlər

21.02.2023

Stabiloqrafiya

Vestibulyar analizatorun müayinəsi Göstərişlər Otorinolarinqologiyada stabiloqrafiya spesifik sindromları olan xəstələrdə ağırlaşmaların qiymətləndirilməsinə imkan verən yardımçı müayinə üsuludur. Müayinənin aparılmasına göstərişlərə
error: Content is protected !!