Aylıq Arxivlər

Avqust 2023

Gərginlik stenokardiyası

Gərginlik stenokardiyası – fiziki və ya emosional gərginlik zamanı ürək əzələsinin oksigenə olan tələbatının yüksəlməsi nəticəsində yaranan tranzitor miokard işemiyası tutmalarıdır. Gərginlik stenokardiyası qeyri-qənaətbəxş amillərin

Hamiləlik dövründə hipertoniya

Hamiləlik dövründə hipertoniya — arterial təzyiqin mayalanmadan əvvəl və ya hestasiya ilə əlaqədar patoloji yüksəlməsidir. Bu zaman AT standart normal və ya xəstə üçün xarakterik göstəricilərdən çox olur. Adətən baş ağrıları,

Qalxanabənzərətraf vəzilərin adenoması

Qalxanabənzərətraf vəzilərin adenoması – parathormonun hipersekresiyası və hiperparatireozun təzahürü ilə müşayiət olunan qalxanabənzərətraf vəzilərin hormonal-aktiv xoşxassəli şişidir. Patologiya zamanı sümük (osteoporoz, patoloji

Sinus düyününün zəifliyi sindromu

Sinus düyününün zəifliyi sindromu (SDZS, sinus düyününün disfunksiyası sindromu) – sinus-qulaqcıq düyününün funksiyasının zəifləməsi və ya tamamilə dayanması nəticəsində yaranan ritm pozğunluğudur. SDZS zamanı impulsun yaranması və

Ağciyər arteriyasının anevrizması

Ağciyər arteriyasının anevrizması – sağ mədəcikdən çıxan və venoz qanı kiçik qan dövranına aparan iri damarın və ya onun şaxələrinin patoloji, lokal genişlənməsidir. Xəstəlik, adətən, simptomsuz gedir. Bəzən pasientin döş qəfəsində

Allergik kontakt dermatit

Allergik kontakt dermatit — dərinin allergenlə birbaşa kontaktı nəticəsində kontakt nahiyəsində inkişaf edən iltihabi xəstəliyidir. İltihab ləng tipli allergik reaksiya (allergen maddə ilə müntəzəm və kifayət qədər uzunmüddətli

Mitral stenoz

Mitral stenoz – sol atrioventrikulyar dəliyin daralması olub, qanın sol qulaqcıqdan sol mədəciyə fizioloji axınının çətinləşməsi ilə səciyyələnir. Yorğunluq, ürək fəaliyyətində fasilələr, qanhayxırma ilə öskürək, sinə nahiyəsində

Araxnodaktiliya

Araxnodaktiliya – əl darağı barmaqlarının uzanması, nazikləşməsi və xarakterik əyilməsi ilə təzahür edən anadangəlmə deformasiyadır. Bəzi irsi xəstəliklərin simptomları ilə meydana çıxır; adətən, borulu sümüklərin uzanması, skeletin başqa

Lumbal punksiya 

Lumbal punksiya- diaqnostik və ya müalicə proseduru olub, həkim bu zaman punksion iynəni onurğanın bel şöbəsi səviyyəsində subaraxnoidal boşluğa yeridir. Diaqnostika məqsədilə onurğa beyin mayesinin (likvorun) alınması və öyrənilməsi,
error: Content is protected !!