Aylıq Arxivlər

Oktyabr 2023

Hamilə qadınlarda anemiya

Hamilə qadınlarda anemiya — hestasiya dövründə yaranan və onunla patogenetik əlaqədə olan hemoqlobinin səviyyəsinin azalmasıdır. Halsızlıq, tez yorulma, başgicəllənmə, dad və iy hissiyyatının təhrifi, kardial ağrılar, əzələ zəifliyi,

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar (АmMT, AMT) – antiaritmik preparat olan amiodaronun davamlı qəbulu nəticəsində yaranmış qalxanabənzər vəzin patologiyaları qrupudur. Xəstəlik bir çox hallarda simptomsuz gedir; bəzən zəif və mülayim

Pişik cırmaqlamasından gələn təhlükə

Felinoz- pişiklərin cırmaqlaması və ya dişləməsi səbəbindən meydana çıxa biləcək xəstəlikdir. Bu xəstəlik Bartonella henselae tərəfindən törədilir. Bartonella henselae pişik orqanizmində yaşayır və adətən heyvan üçün heç bir həyati

Qocalıq lentiqosu

Qocalıq lentiqosu (qaraciyər ləkəsi) – yaşla bağlı metabolik dəyişikliklər fonunda ultrabənövşəyi şüaların təsirindən yaranan xoşxassəli sadə piqment ləkəsidir. Gənclik dövründə dərisini günəş şüalarının birbaşa təsirindən müdafiə

Hemorroidal qanaxmalar

Hemorroidal qanaxmalar — düz bağırsağın hemorroidal düyünlərindən qanlı ifrazatın xaric olması ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Patologiya provokasiyaedici amillərin təsirindən anusdan periodik qanaxmalarla təzahür edir.

Ekzotik adlı 5 xəstəlik

Təbabət- yalnız dozalanma, proqnozlar və laborator test nəticələrdən ibarət deyildir. Bəzən təbabət - demək olar ki, poeziyadır. Bəzi qeyri-rəsmi gözəl səslənən sindromun arxasında nələr gizləndiyindən danışaq. Yad əl sindromu
error: Content is protected !!