Aylıq Arxivlər

Noyabr 2023

Genital herpes

Genital herpes – qovuqcuq qrupları, sonra isə eroziya və xoranın əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan cinsi orqanların selikli qişalarının virus mənşəlli zədələnməsidir. Yerli olaraq yanğı hissi, şişkinlik, hiperemiya, qasıq limfa

Hamiləlik zamanı pankreatit

Hamiləlik zamanı pankreatit — mədəaltı vəzinin hestasiya dövründə yaranan və ya kəskinləşən kəskin və yaxud xroniki destruksiyasıdır. Epiqastral və sol qabırğaaltı nahiyədə kəmərvari ağrı, ürəkbulanma, qusma, meteorizm, iştahın

İnfeksion-allergik miokardit

İnfeksion-allergik miokardit – ürək əzələsinin iltihabi zədələnməsi olub, infeksiyaya qarşı immunopatoloji reaksiyaların yaranması nəticəsində inkişaf edir. Xəstəliyin əlamətlərinə təngnəfəslik, əzginlik, ürək və oynaqlar ağrılar

Qızılca xəstəliyi

Qızılca kəskin virus infeksiyalarına aid olub, spesifik ekzantema və kataral əlamətlərin kombinasiyası ilə xarakterizə olunur. Qızılca törədicisi orqanizmə hava-damcı yolu ilə daxil olur. İnkubasiya dövrü 2 həftəyədək, bəzən isə 1 ayadək

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Morqani-Adams-Stoks sindromu

Morqani-Adams-Stoks sindromu – ifadəli ritm pozğunluqlarından əziyyət çəkən xəstələrdə ürək atımının kəskin azalması və baş beynin işemiyası nəticəsində yaranan simptomokompleksdir.  Sinkope tutmaları, qıcolma, mədəciklərin

Bud-çanaq oynağının artriti

Bud-çanaq oynağının artriti – sirkə kasası və bud sümüyü başının oynaq səthində inkişaf edən patoloji iltihabi reaksiyadır. Patologiya zamanı pasiyentləri qasıq nahiyəsində, bud və ya sağrı nahiyəsində ağrı, hərəkət diapazonunun

Simptomatik arterial hipertenziya

Simptomatik arterial hipertenziya – arterial təzyiqi tənzimləyən orqanların patologiyaları nəticəsində inkişaf edən ikincili hipertenziv vəziyyətdir. Simptomatik arterial hipertenziya inadlı gediş, hipotenziv terapiyaya qarşı

Düz bağırsağın sallanması

Düz bağırsağın sallanması onun anatomik vəziyyətinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman düz bağırsağın distal hissəsinin anal sfinkterin hüdudlarından kənara çıxması müşahidə edilir. Patologiya ağrı, bağırsaq möhtəviyyatının
error: Content is protected !!