Aylıq Arxivlər

Dekabr 2023

Melatonin

Melatonin analizi- epifiz vəzində ifraz olunan və sutkalıq ritmi, qan təzyiqini, endokrin sistemin aktivliyini tənzimləyən, antitel sintezini artıran hormonun qanda səviyyəsinin təyinidir. Melatonin konsentrasiyası ürək-damar

Boru hamiləliyi

Boru hamiləliyi – hamiləlik patologiyası olub, döl yumurtasının uşaqlıq borusuna implantasiyası ilə xarakterizə edilir. Onun təzahürləri hamiləliyin müddətindən və başa çatma formasından asılıdır. Boru hamiləliyi bəzən simptomsuz

Bronxoskopiya

Bronxoskopiya- optik cihazla- sərt və ya elastik bronxoskopla traxeobronxial ağacın endoskopik vizualizasiya üsuludur. Pulmonologiyada bronxoskopiya diaqnostik və müalicə məqsədilə aparılır. Diaqnostik bronxoskopiya müayinəsi törəmə və

Epidemik parotit

Epidemik parotit haqqında ümumi məlumat Epidemik parotit kəskin infeksion xəstəlik olub, qulaqətrafı tüpürcək vəzilərinin və sinir sisteminin zədələnməsi ilə keçir. İnsanların infeksiyaya həssaslığı çox yüksəkdir. Postinfeksion

Aqnoziya

Aqnoziya — duyğu aparatının normal fəaliyyəti fonunda görmə, eşitmə və ya taktil hissiyyatının pozulmasıdır. Patoloji vəziyyət beyin qabığının zədələnməsinin lokalizasiyasından asılı olaraq görünənin, eşidilənin, toxunanın, öz

Niman-Pik xəstəliyi (Lipoid histiositoz,…

Niman-Pik xəstəliyi (NPX, sfinqomielinoz, sfinqomielin lipidozu) Xəstəlik haqqında ümumi məlumat Niman-Pik xəstəliyi (NPX) lipidlərin lizosomal toplanma xəstəlikləri qrupuna daxildir. Bu termin ilk dəfə 1914-cü ldə alman pediatrı

İdmançı ürəyi sindromu

İdmançı ürəyi sindromu — sistematik şəkildə intensiv fiziki yüklənmələrə məruz qalan şəxşlərdə miokardın struktur dəyişikliklərinin ümumiləşdirilmiş adıdır. Əksər hallarda simptomsuz və ya qeyri-spesifik simptomatika ilə gedir.
error: Content is protected !!