Aylıq Arxivlər

Yanvar 2024

Anaplastik tiroid xərçəngi

Anaplastik tiroid xərçəngi – qalxanabənzər vəzin nadir rastlanan, ağır gedişli, differensiasiya olunmamış, bədxassəli şişidir. Ağrı, disfagiya, tənəffüsün çətinləşməsi, səsin dəyişilməsi, öskürək, qanhayxırma, hərarət, arıqlama,

Süd vəzi adenoması

Süd vəzi adenoması – vəzili epitel hüceyrələrindən inkişaf edən süd vəzilərinin xoşxassəli şişidir. Adətən, gənc yaşlarda meydana çıxır, 40-45 yaşdan sonra, demək olar ki, diaqnostika olunmur. Patologiyanın inkişafının ehtimal olunan

Analgetik nefropatiya

Analgetik nefropatiya – qeyri-steroid iltihab əleyhinə preparatların (başlıca olaraq fenasetin əsaslı; az dərəcədə ibuprofen, indometasin, natrium metamizol, asetilsalisil turşusu) uzunmüddətli qəbulu nəticəsində yaranan böyrəklərin

Hepatit A

Virus hepatiti A (Botkin xəstəliyi)- qaraciyərin kəskin infeksion zədələnməsi olub, hepatositlərin nekrozu ilə müşayiət olunan xoşxassəli gedişlə xarakterizə olunur. A virus hepatiti bağırsaq infeksiyaları qrupuna daxildir və

Anogenital kondilomatoz

Anogenital kondilomatoz – itiuclu kondilomaların anal dəlik və aralıq nahiyəsində çoxalmasıdır. Patologiya anusda diskomfort və yad cismin olması hissi, anal qaşınma, nəmlik, ağrılı defekasiya ilə təzahür edir. Anogenital kondilomatoz

Genital vərəm

Genital vərəm – qadın cinsiyyət orqanlarının Mycobacterium tuberculosis tərəfindən törədilən infeksiyasıdır. Xəstəlik aybaşı funksiyasının pozulması, sonsuzluq, subfebril hərarət, intoksikasiya, xroniki çanaq ağrıları ilə təzahür

Göy öskürək

Göy öskürək -bakterial mənşəli kəskin infeksion xəstəlik olub, kataral əlamətlərlə müşayiət olunan spazmatik tutmalar şəklində öskürəklə özünü büruzə verir. Göy öskürəyə yoluxma hava-damcı yolu ilə xəstə ilə yaxın kontakt zamanı baş

Yumurtalığın kistası

Yumurtalığın kistası – yumurtalığın xoşxassəli şişəbənzər törəməsidir. Sulu mövtəviyyatla dolu boşluq və ayaqcıqdan ibarət olub, sekretin toplanması hesabına ölcülərinin böyümə tendensiyasına malikdir. Yumurtalığın (follikulyar, sarı

Anadangəlmə ürək qüsurları

Anadangəlmə ürək qüsurları – ürəyin bətndaxili dövrdə yaranan, ürəkdaxili və sistem hemodinamikasının pozulmasına səbəb olan anatomik qüsurlarını özündə birləşdirən xəstəliklər qrupudur. Anadangəlmə ürək qüsurlarının təzahürləri onun

Büllurun anomaliyaları

Büllurun anomaliyaları – akkomodasiya qabiliyyətinin, işıq şüalarının ötürülmə və ya sındırılma proseslərinin pozulması ilə səciyyələnən inkişaf qüsurlarıdır. Bəzən patologiyalar qazanılma xarakter daşıyır. Əksər formaların ümumi
error: Content is protected !!