Aylıq Arxivlər

Mart 2024

Gündə 2 min addım belə faydalıdır

Sağlamlıq faydalarını əldə etmək üçün hər gün lazım olan addımların sayı əvvəllər düşünüldüyündən azdır. European Journal of Preventive Cardiology jurnalının 09.08.2023 tarixli nəşrində dərc olunan araşdırmada müəyyən edilib ki, müxtəlif

Allergik Rinit

Allergik rinit – allergenlərin (bitki və ağac tozcuqları, heyvan epidermisi, müxtəlif kimyəvi birləşmələr, mikrogənələr və s) burun boşluğunun selikli qişası ilə təması nəticəsində inkişaf edən xəstəlikdir. Allergik rinitin əsas

Herpes virusu demensiya riskini iki dəfə artırır

Herpes simplex virusu (HSV) ilə yoluxmuş insanlarda demensiyanın inkişaf etdirmək ehtimalı heç vaxt infeksiya keçirməyənlərlə müqayisədə iki dəfə yüksəkdir. İsveçin Uppsala Universiteti tərəfindən aparılan yeni araşdırmanın nəticələri

Demensiya

Demensiya -qazanılmış zehni funksiyaların pozulması olub, baş beynin üzvi zədələnməsi ilə əlaqədar meydana çıxır. Hər hansı bir xəstəlik nəticəsində yarana və ya polietioloji (yaşlılıq və ya senil demensiya) xarakter daşıya bilər.

Dırnaqların deformasiyası

Dırnaqların deformasiyası – endogen və ya ekzogen amillərin təsirindən dırnaq lövhəsinin forma və səthinin dəyişməsidir. Deformasiyanın aşağıdakı növlərinə daha çox rast gəlinir: boylama və ya köndələn şırımlar, saat şüşəsinə bənzər

Allergik keratit

Allergik keratit – gözün buynuz qişasının kəskin allergik reaksiyanın inkişafı ilə əlaqəli iltihabi xəstəliyidir. Allergik keratitin təzahürləri korneal sindrom (işıqdan qorxma, gözün sulanması, blefarospazm), qarışıq

Askaridoz

Аskaridoz – etioloji agenti insanın nazik bağırsağında parazitlik edən həlqəvi qurdlar – askaridlər olan qurd xəstəliyidir. Askaridozun erkən fazası ümumi nasazlıq, hərarət, dəridə səpkilər, hepatosplenomeqaliya, limfadenit, quru öskürəklə

Anizokoriya

Anizokoriya – sağ və sol göz bəbəklərinin diametrlərinin müxtəlifliyi ilə təzahür edən oftalmoloji sindromdur; oftalmoloji və nevroloji xəstəliklərdə müşahidə olunur. Təzahür edən dəyişikliklər məkan qavrayışının pozulması, göz

Düz bağırsağın divertikulu

Düz bağırsağın divertikulu – toxumaların morfoloji dəyişiklikləri ilə əlaqədar orqanın divarının kisəvari qabarmasıdır. Xəstəlik simptomsuz gedişə malik ola və ya qarında ağrılar, qıcıqlanmış bağırsaq sindromu (ishalla növbələnən
error: Content is protected !!