Aylıq Arxivlər

Aprel 2024

Yenidoğulmuşlarda inək südü allergiyası

İnək südünə allergiya- yenidoğulmuşlarda və uşaqlarda geniş yayılmış diaqnozdur. Allergiyaya səbəb inək südünün tərkibində olan zülaldır. İnək südünə allergiya birçox simptom və əlamətlərlə özünü büruzə verə bilər və adətən 6 yaşadək

Aorta qövsünün anevrizması

Aorta qövsünün anevrizması – aortanın mənfəzinin enən və qalxan hissələr arasındakı seqmentdə lokal və ya diffuz genişlənməsidir. Təngnəfəslik, öskürək, disfagiya, disfoniya, üzün ödemi və sianozu, boyun venalarının qabarması ilə

PFAPA (Marşall) sindromu

Marşall (PFAPA) sindromu- xüsusilə erkən yaş dövrünün xəstəliklərinə aid olub, periodik olaraq qızdırma, aftoz stomatit, faringit, boyun limfadenitilə özünü büruzə verir. Əsas əlamətləri vaxtaşırı təkraranan 39˚С -dən yuxarı hərarət,

Alkoqol kardiomiopatiyası

Alkoqol kardiomiopatiyası — həddindən artıq spirtli içki qəbulu fonunda ürək əzələsinin zədələnməsidir. Müxtəlif morfoloji, funksional, klinik pozğunluqlarla təzahür edir. Pasiyentlər döş sümüyü arxasında ağrı, ödem və aşağı

Hiperpiqmentasiya

Hiperpiqmentasiya – piqmentin dəridə ocaqlı və diffuz şəkildə toplanması nəticəsində bütün bədənin və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin dəri örtüyünün tündləşməsi ilə xarakterizə olunur. Dərinin piqmentasiyası fizioloji və ya patoloji

Uşaqlarda allergik konyunktivit

Uşaqlarda allergik konyunktivit – gözlərin konyunktiva qişasının iltihabi prosesi olub orqanizmin sensibilizasiyasına səbəb olan bu və digər antigenə qarşı cavab reaksiyasıdır. Xəstəlik yerli şişkinlik, gözlərin qaşınması və

Aybaşı pozğunluğu

Qadın orqanizmində müəyyən intervallarla baş verən aybaşı qanaxmaları ilə müşayiət olunan, ritmik təkrarlanan, hormondan asılı proseslər aybaşı sikli adlanır. Aybaşı sikli ərzində orqanizmdə hamiləliyin baş tutması və gedişi:

Adenovirus

Adenovirus infeksiyası – tənəffüs yolları, gözlər, limfoid toxuma, həzm traktının zədələnməsi ilə müşayiət olunan kəskin virus infeksiyasıdır. Xəstəliyin əlamətlərinə mülayim intoksikasiya, hərarət, rinoreya, səsi batıqlıq,
error: Content is protected !!