Aylıq Arxivlər

May 2024

Eklampsiya

Eklampsiya – hestozun ən ağır, kritik forması olub, qıcolma sindromu, huşun itirilməsi, posteklampsik komanın inkişafı ilə müşahidə edilir. Eklampsiyanın təhlükəliliyi hamilələrdə ağır fəsadların: beyinə qansızma, ağciyərlərin

1 aylıq uşaq

Doğuşdan sonrakı ilk aylarda uşaq sürətlə inkişaf edir. Valideynlərin bu dövrdə bütün inkişaf dövrləri haqqında məlumatlı olması uşağın normal inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Körpənin fiziki, əqli, sosial və duyğusal

Ağızda acılıq

Ağızda acılıq — hər zaman qida qəbulu ilə əlaqəli olmayan daimi və yaxud periodik acı tamla xarakterizə edilir. Ona hamilələrdə, siqaret çəkən şəxslərdə, eləcə də keyfiyyətsiz qida qəbul etdikdə rast gəlinir. Acı tamın əsas patoloji

Nevroz

Nevroz – ali sinir fəaliyyətinin psixogen mənşəli funksional pozğunluğudur. Xəstəliyin klinik gedişi çoxsaxəliliyi və rəngarəngliyi ilə fərqlənir. Bura somatik nevrotik pozğunluqlar, vegetativ dəyişikliklər, müxtəlif fobiyalar,

Ştarqardt xəstəliyi

Ştarqardt xəstəliyi – torlu qişanın irsi xəstəliyi olub, makulyar sahənin distrofik dəyişiklikləri və mərkəzi görmənin itirilməsi ilə xarakterizə edilir. Patologiya uşaqlıq və ya pubertat dövründə özünü büruzə verir. Pasiyentlərdə

Dırnaqlarda ağ ləkələr (leykonixiya)

Dırnaqlarda ağ ləkələr (leykonixiya) – dırnaq lövhəsində ağ rəngli nöqtəvi, zolaqşəkilli və ya geniş sahələrin yaranması ilə xarakterizə olunur. Leykonixiya təkcə kosmetik qüsur olmayıb, həm də sağlamlıqla bağlı ciddi

Göz qapaqlarının dermatiti

Göz qapaqlarının dermatiti – bu nahiyənin dəri örtüyünün iltihabi xəstəliyidir. Onun əsas simptomlarına qaşınma, göynəmə, spesifik səpkilər, hiperemiya və ödem aiddir. Diaqnostika prosesində laborator (İFA, PZR, IgE səviyyəsinin

Cinsi yolla keçən infeksiyalar

Cinsi yolla keçən infeksiyalar son zamanlar geniş yayılmışdır. Statistik məlumatlara əsasən dünyada hər 6-cı insan bu xəstəliklərlərdən əziyyət çəkir. Onlara yoluxma yolu qorunmamış intim əlaqədir. 1 dəfəyə 25 növdən çox törədicinin cinsi

Talassemiya

Talassemiya- irsi hemoqlobinopatiyalara aid olub, hemoqlobinin strukturunu formalaşdıran zülal zəncirinin sintezinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman eritrositlərin membranı zədələnir və qanın qırmızı elementlərinin parçalanması
error: Content is protected !!