Xroniki qəbizlik

Xroniki qəbizlik – bağırsağın xroniki formada təzahür edən funksional pozğunluğu olub, defekasiya aktının çətinləşməsi və ləngiməsi ilə müşayiət edilir. Patologiya funksional və ya üzvi, birincili və yaxud ikincili olur. Xroniki

Abdominal miqren

Abdominal miqren — qarnın mərkəzi hissəsində 1-72 saat davam edən ağrı epizodları ilə xarakterizə olunan paroksizmal idiopatik pozulmadır. Ağrı tutması dispeptik, vazomotor təzahürlərlə müşayiət olunur. Abdominal miqren mədə-bağırsaq,

Androgen defisiti

Androgen defisiti – kişi orqanizmində testosteronun (kişi cinsi hormonu) çatışmazlığı ilə xarakterizə olunur. Yeniyetməlik dövründə cinsi yetişkənliyin ləngiməsi və ikincili cinsi əlamətlərin (kişi tipli tüklənmə və bədənin kişi tipli

Astiqmatizm

Astiqmatizm – buynuz qişa və ya büllurun qeyri-sferik formaya malik olması ilə səciyyələnən refraksiya pozğunluğudur. Bu zaman işıq şüalarının səpələnməsi və torlu qişada təsvirin təhrif olunması baş verir. 1 dptr-dan yüksək olan

Ağızda acılıq

Ağızda acılıq — hər zaman qida qəbulu ilə əlaqəli olmayan daimi və yaxud periodik acı tamla xarakterizə edilir. Ona hamilələrdə, siqaret çəkən şəxslərdə, eləcə də keyfiyyətsiz qida qəbul etdikdə rast gəlinir. Acı tamın əsas patoloji

Hiperhidroz

Fiziki amillər: hərəki aktivlik, ətraf mühitin yüksək temperaturu və digər səbəblərdən asılı olmadan baş verən güclü tərləmə tibbdə hiperhidroz (yunan dilində «hyper» – həddindən artıq, «hidros» – tər) adlanır. Tərləmə – tər

Yoğun bağırsağın polipləri

Yoğun bağırsağın polipləri – bu nahiyənin selikli qişasının vəzili epitelindən inkişaf edən xoşxassəli törəmələrdir. Patologiya simptomsuz gedişə meylli olur. Buna baxmayaraq, törəmələr qarında ağrı, defekasiyanın pozulması, qan və

Bakteriuriya

Bakteriuriya -sidikdə bakteriyaların aşkarlaması ilə xarakterizə olunan laborator simptomdur. Çox vaxt bu əlamət sidikçıxarıcı yolların infeksiyasının göstəricisi hesab olunsa da, bəzən zərərsiz simptom da ola bilər. Kliniki təzahürlər

HELLP Sindromu

HELLP sindromu- hamiləliyin ən ağır fəsadlarından biri olub, hemoliz, qaraciyər parenximasının zədələnməsi və trombositopeniyadan ibarət triada əlamətlərlə xarakterizə edilir. Xəstəlik sürətlə proqressivləşən simptomlarla- qaraciyər və

Eyzenmenger kompleksi

Eyzenmenger kompleksi – mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəciyin hipertrofiyası ilə xarakterizə olunan anadangəlmə mürəkkəb ürək qüsurudur. Halsızlıq, sianoz, yüngül fiziki gərginlik zamanı