Kəskin ishal

Kəskin ishal – infeksion və qeyri-infeksion xəstəliklərin gedişini müşayiət edən polietioloji sindrom olub, duru nəcis ifrazının tez-tez təkrarlanması ilə səciyyələnir. Kəskin ishal zamanı defekasiya aktının tezliyi gün ərzində 3

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom

Аutoimmun poliqlandulyar sindrom – daxili sekresiya vəzilərinin və başqa orqanların birincili çoxsaylı zədələnməsi ilə gedən, autoimmun mənşəlli endokrinopatiyadır. 1-ci tip autoimmun poliqlandulyar sindrom zamanı böyrəküstü vəzin

Qol gərmə əməliyyatı

Qol gərmə əməliyyatı (braxioplastika) – qol nahiyəsində sallanmış dəri probleminin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Onun sayəsində qollar cavan və sağlam görünüş əldə edir. Bu cərrahi müdaxilə tibbdə “braxioplastika” adlanır.

Qırmızı nəcis

Qırmızı nəcis — babasil, ağır bağırsaq infeksiyaları, bağırsağın iltihabi xəstəlikləri və bədxassəli şişlərin əlamətlərindən sayılır. Dəqiq səbəbi aydınlaşdırmaq üçün koproqramma, kolonoskopiya, MBT orqanlarının kontrast

Yumurtalığın androblastoması

Yumurtalığın androblastoması – yumurtalığın hormon hasil edən və nadir rast gəlinən şişidir. Əsasən cavanlarda müşahidə olunur. Akne, aybaşının kəsilməsi, bədən formasının kişi tipinə bənzəməsi, hirsutizm, səsin kobudlaşması və

Üz gərmə əməliyyatı

Üz gərmə əməliyyatı (feysliftinq) – bu nahiyədəki toxumaların dartılması ilə icra olunan estetik müdaxilədir. Onun sayəsində yaşla bağlı dəyişikliklər aradan qalxır, üzün təbii və cavan görünüşü geri qayıdır. Üz gərmə əməliyyatı

Bauhinit

Bauhinit — nazik bağırsağı yoğun bağırsaqdan ayıran bauhin qapağının iltihabıdır. Bu qapaq qalça-kor bağırsaq dəliyini örtərək, nəcis kütlələrinin geriyə qayıtmasının qarşısını alır. Patologiya qarnın sağ-aşağı hissəsində ağrılar,

Transverzit

Transverzit — köndələn çənbər bağırsağın iltihabi xəstəliyidir. Patologiya göbəkətrafı nahiyədə, qarnın yuxarı hissəsində ağrı, ishal və ya qəbizlik, dispepsiya ilə təzahür edir. Diaqnoz nəcisin bakterial əkilməsi və qurd

Alternik sindrom

Alternik sindrom — kəllə sinirlərinin birtərəfli zədələnməsi və ona əks olan hərəki və/və ya sensor pozulmalarla gedən nevroloji patologiyadır. Formaların rəngarəngliyi zədələnmənin müxtəlif səviyyəsi ilə əlaqəlidir. Diaqnostika

Sellülit

Sellülit – piy hüceyrələrinin lokal böyüməsi və piy toxumasında mikrosirkulyasiyanın pozulması ilə xarakterizə edilir. Spesifik xarici əlamətlərə əsasən onu asanlıqla təyin etmək mümkündür. Sellülitin lokalizasiya olunduğu nahiyələrdə