Allergik kontakt dermatit

Allergik kontakt dermatit — dərinin allergenlə birbaşa kontaktı nəticəsində kontakt nahiyəsində inkişaf edən iltihabi xəstəliyidir. İltihab ləng tipli allergik reaksiya (allergen maddə ilə müntəzəm və kifayət qədər uzunmüddətli

Mitral stenoz

Mitral stenoz – sol atrioventrikulyar dəliyin daralması olub, qanın sol qulaqcıqdan sol mədəciyə fizioloji axınının çətinləşməsi ilə səciyyələnir. Yorğunluq, ürək fəaliyyətində fasilələr, qanhayxırma ilə öskürək, sinə nahiyəsində

Araxnodaktiliya

Araxnodaktiliya – əl darağı barmaqlarının uzanması, nazikləşməsi və xarakterik əyilməsi ilə təzahür edən anadangəlmə deformasiyadır. Bəzi irsi xəstəliklərin simptomları ilə meydana çıxır; adətən, borulu sümüklərin uzanması, skeletin başqa

Lumbal punksiya 

Lumbal punksiya- diaqnostik və ya müalicə proseduru olub, həkim bu zaman punksion iynəni onurğanın bel şöbəsi səviyyəsində subaraxnoidal boşluğa yeridir. Diaqnostika məqsədilə onurğa beyin mayesinin (likvorun) alınması və öyrənilməsi,

Endometrit

Endometrit – uşaqlığın daxili qişasının (endometrium) iltihabıdır. Əksər hallarda uşaqlığın əzələ qatının iltihabı ilə birgə rast gəlinir, bu proses endomiometrit adlanır. Endometrium uşaqlığın aybaşı sikli ərzində quruluşunu dəyişən

Ataksiyalar

Ataksiya (yunan dilindən tərcümədə ataxia-qarışıqlıq)- hərəkət koordinasiyasının pozulmasıdır; motor pozğunluqlarının geniş yayılmış formalarındandır. Ətraflarda güc cüzi azalır və ya tam saxlanılır. Hərəkətlər dəqiq olmur, yöndəmsiz

Antifosfolipid sindrom

Antifosfolipid sindrom – əsasında hüceyrə membranının başlıca lipid komponenti olan fosfolipidlərə qarşı antitellərin yaranması duran autoimmun patologiyadır. Xəstəlik venoz və arterial trombozlar, arterial hipertenziya, ürək

Ambroksol

Tərkibi: 15 mq/5 ml konsentrasiyalı şərbət: Təsiredici maddə: 5 ml şərbətin tərkibində 15 mq (15 mq/5 ml) ambroksol-hidroxlorid vardır. Köməkçi maddələr: hietelloza (hidroksietil-sellüloza), sorbitol məhlulu, qliserol

Hallüsinasiyalar

Hallüsinasiyalar -reallıqda olmayan obyektlərin və ya duyğusal obrazların qəbul edilməsi olub, real xarici qıcıqlandırıcı olmadan meydana çıxır, lakin reallıq kimi qəbul olunur. Elementar hallüsinasiyalara səs, uğultu, işıq sayrışması,

Allergik konyunktivit

Allergik konyunktivit – allergenlə kontakta cavab olaraq immun reaksiya nəticəsində yaranan gözün selikli qişasının (konyunktiva) reaktiv iltihabıdır. Bu zamanı gözün konyunktivanın hiperemiyası (qızarması) və ödemi, göz
error: Content is protected !!