Bölmə Yazıları

Allerqologiya

Allergik konyunktivit

Allergik konyunktivit – allergenlə kontakta cavab olaraq immun reaksiya nəticəsində yaranan gözün selikli qişasının (konyunktiva) reaktiv iltihabıdır. Bu zamanı gözün konyunktivanın hiperemiyası (qızarması) və ödemi, göz

Qaşınma

Qaşınma- dəri, allergik, infeksion, metabolik, hematoloji, psixogen xəstəliklərin ən çox rast gəlinən simptomlarına daxildir. Lokal xarakter daşıya və ya dəri örtüyünün böyük sahəsini əhatə edərək yayılmış ola bilər. Qaşınma -dəridə

Pollinoz

Pollinoz – mövsümi allergik xəstəliklərdən olub, bitki tozcuqlarına qarşı meydana çıxan allergik reaksiyalar kompleksidir. Pollinoz latın sözündən götürülmüşdür, “pollen” tərcümədə tozcuq mənasını verir. Xəstəlik burun və

Viskot-Oldriç sindromu

Viskot-Oldriç sindromu- irsi immunodefisit xəstəlik olub, ekzema, hemorragik sindromla, eləcə də şiş, infeksion və autoimmun xəstəliklərin inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əsas əlamət travmalar zamanı qanaxma, tez-tez burun qanaxmaları və

Allergik Otit

Allergik otit – orta qulağın ləng gedişli allergik iltihabı xəstəliyidir. Xəstəlik qaşınma, eşitmə zəifliyi, qulaqdan spesifik ifrazatla özünü büruzə verir. Allergik otitin ilk dövrlərində qeyri allergic orta otitdə spesifik olan ağrı

Taxifilaksiya

Taxifilaksiya- dərman preparatlarının təkrari qəbulu zamanı terapevtik təsirinin zəifləməsidir. Bu hal əsasən, adrenomimetiklərin, histaminoblokatorların, bronxolitiklərin və simpatolitiklərin qəbulu zamanı rast gəlinir. Taxifilaksiya

Аllergik rinokonyunkitivit

Аllergik rinokonyunkitivit – burnun və konyunktivanın selikli qişasının törədici allergenlə kontakt nəticəsində yaranan zədələnməsidir; İgE ilə əlaqəli birinci tip reaksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əsasən burundan selikli

Allergik vaskulit

Allergik vaskulit — damar divarının aseptik iltihabıdır. Patologiyanın yaranma səbəbi müxtəlif infeksion-toksiki təsirlər nəticəsində inkişaf edən allergik reaksiyadır. Səpkinin polimorfizmi, həmçinin gedişatının müxtəlif

Allergik xeylit

Allergik xeylit – əsasında allergenin dodaqlara birbaşa toxunması nəticəsində inkişaf edən hiperergik reaksiya duran zədələnmədir. Patologiya dodaqlarda yanma hissi, qaşınma, quruluq, hiperemiya, ödem, ağrı və deskvamasiya ilə özünü
error: Content is protected !!