Bölmə Yazıları

Allerqologiya

Аllergik bronxopulmonal aspergilyoz

Аllergik bronxopulmonal aspergilyoz – tənəffüs yollarının aspergilla göbələyi tərəfindən zədələnməsi nəticəsində inkişaf edən bronxopulmonal sistemin xroniki xəstəliyidir. Xəstəlik bronxların allergik iltihabi prosesi ilə xarakterizə

Аllergik alveolit

Аllergik alveolit – inhalyasion allergenlərin tənəffüs yollarına düşməsi nəticəsində yaranan bronxiol və alveolların immunoloji iltihabi reaksiyasıdır. Kliniki mənzərəsi əsasən inspirator təngnəfəslik, öskürək, döş qəfəsində ağrılar,

Uşaqlarda allergik konyunktivit

Uşaqlarda allergik konyunktivit – gözlərin konyunktiva qişasının iltihabi prosesi olub orqanizmin sensibilizasiyasına səbəb olan bu və digər antigenə qarşı cavab reaksiyasıdır. Xəstəlik yerli şişkinlik, gözlərin qaşınması və

Astmatik status

Astmatik status bronxial astmanın ağırlaşmasıdır. Bu patologiyanın letallığı cavan və əmək qabiliyyəti olan insanlar arasında 17%-ə çatmışdır. Bununla yanaşı, heç kəs astmatik statusdan sığortalanmayıb – müxtəlif məlumatlara görə ağırlaşma

Anafilaktik şok

Anafilaktik şok – allergenin orqanizmə təkrari yoluxması nəticəsində ağır hemodinamik pozulmalar və hipoksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunan kəskin patoloji vəziyyətdir. Anafilaksiyanın əsas inkişaf səbəbləri orqanizmə müxtəlif

Allergik xeylit

Allergik xeylit – əsasında allergenin dodaqlara birbaşa toxunması nəticəsində inkişaf edən hiperergik reaksiya duran zədələnmədir. Patologiya dodaqlarda yanma hissi, qaşınma, quruluq, hiperemiya, ödem, ağrı və deskvamasiya ilə özünü

Allergik rinosinusopatiya

Allergik rinosinusopatiya – allergik mənşəli iltihabi xəstəlik olub, burun boşluğunun, bir və ya bir neçə paranazal ciblərin selikli qişasının zədələnməsi ilə xarakterizə edilir. Patologiya burun tənəffüsünün pozulması, rinoreya, asqırma

Hamilələrdə bronxial astma

Hamilələrdə bronxial astma — tənəffüs orqanlarının hestasiya dövründə və ya ondan əvvəl yaranan atopik, bronxospastik xəstəliyidir. Bronxial astma hamiləliyin gedişinə təsir edərək, xarakterik boğulma, az produktiv öskürək,

Allergik keratit

Allergik keratit – gözün buynuz qişasının kəskin allergik reaksiyanın inkişafı ilə əlaqəli iltihabi xəstəliyidir. Allergik keratitin təzahürləri korneal sindrom (işıqdan qorxma, gözün sulanması, blefarospazm), qarışıq

Allergik vaskulit

Allergik vaskulit — damar divarının aseptik iltihabıdır. Patologiyanın yaranma səbəbi müxtəlif infeksion-toksiki təsirlər nəticəsində inkişaf edən allergik reaksiyadır. Səpkinin polimorfizmi, həmçinin gedişatının müxtəlif
error: Content is protected !!