Bölmə Yazıları

Allerqologiya

Anafilaktik şok

Anafilaktik şok – allergenin orqanizmə təkrari yoluxması nəticəsində ağır hemodinamik pozulmalar və hipoksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunan kəskin patoloji vəziyyətdir. Anafilaksiyanın əsas inkişaf səbəbləri orqanizmə müxtəlif

Astmatik status

Astmatik status bronxial astmanın ağırlaşmasıdır. Bu patologiyanın letallığı cavan və əmək qabiliyyəti olan insanlar arasında 17%-ə çatmışdır. Bununla yanaşı, heç kəs astmatik statusdan sığortalanmayıb – müxtəlif məlumatlara görə ağırlaşma

Setirizin

Beynəlxalq patentlaşdirilməmis adı: Setirizin - Cetirizine Dərman forması: Örtük qişaya malik tablet, 10 mq Tərkibi: Hər tabletin tərkibinə daxildir: aktiv maddə: setirizin dihidroxlorid 10 mq, köməkçi maddələr garğıdalı nişastası,

Аllergik övrə

Аllergik övrə – dərinin kəskin və ya (nadir hallarda) xroniki xarakterli allergik xəstəliyidir. Onun simptomları qaşınma, yanıqdan sonra əmələ gələn səpkilərə bənzər güclü dərialtı eritematoz elementlərdir; patologiyanın adı da buradan

Antihistaminlər

Allergik cavab çox mürəkkəb proses olub, tosqun hüceyrələrin deqranulyasiyası,T-limfositlərin, epitelial və endotelial hüceyrələrin aktivləşməsi, toxumalarda eozinofillərin və daha az miqdarda bazofillərin toplanması, eləcə də hemokinlərin

Ekzema

Ekzema – dərinin iltihabi xəstəliyi olub, tez-tez kəskinləşən, uzunmüddətli, xroniki gedişə malikdir. Onun üçün ardıcıl olaraq, qızartı – düyün – qovuqcuq – sulanan eroziya – qartmaq – qabıqlanma mərhələlərindən keçən polimorf

Аllergik enteropatiya

Аllergik enteropatiya – antigenlərin orqanizmə keçərək immun sistemin reaksiyasının yüksəlməsinə səbəb olması nəticəsində yaranan nazik bağırsağın allergik xarakterli iltihabi xəstəliyidir. Xəstəlik erkən yaşlı uşaqlarda daha

Аllergik bronxopulmonal aspergilyoz

Аllergik bronxopulmonal aspergilyoz – tənəffüs yollarının aspergilla göbələyi tərəfindən zədələnməsi nəticəsində inkişaf edən bronxopulmonal sistemin xroniki xəstəliyidir. Xəstəlik bronxların allergik iltihabi prosesi ilə xarakterizə

Аllergik alveolit

Аllergik alveolit – inhalyasion allergenlərin tənəffüs yollarına düşməsi nəticəsində yaranan bronxiol və alveolların immunoloji iltihabi reaksiyasıdır. Kliniki mənzərəsi əsasən inspirator təngnəfəslik, öskürək, döş qəfəsində ağrılar,

Allergik rinosinusopatiya

Allergik rinosinusopatiya – allergik mənşəli iltihabi xəstəlik olub, burun boşluğunun, bir və ya bir neçə paranazal ciblərin selikli qişasının zədələnməsi ilə xarakterizə edilir. Patologiya burun tənəffüsünün pozulması, rinoreya, asqırma
error: Content is protected !!