Bölmə Yazıları

Ana və uşaq

Spazmofiliya (Uşaq tetaniyası)

Spazmofiliya- uşaqlarda erkən yaş dövrünün xəstəliklərindən olub, mineral mübadiləsinin pozulması, sinir-əzələ oyanıqlığının yüksəlməsi, spazm və qıcolmaya meyilliklə xarakterizə olunur. Latent spazmofiliya üz əzələlərinin yığılması, əl

Dakriosistit

Dakriosistit – göz yaşı kisəsinin iltihabi xəstəliyi olub, burun-göz yaşı kanalının obliterasiyası və ya stenozu fonunda inkişaf edir. Onun əsas əlamətlərinə göz yaşının daimi axması, selikli-irinli ifrazatlar, göz yaşı ətciyinin,

Seliakiya (Çölyak- Qlüten enteropatiyası)

Seliakiya -nazik bağırsağın genetik xəstəliyi olub, qlüten zülalını parçalayan fermentin defisiti ilə xarakterizə olunur. Seliakiya zamanı müxtəlif səviyyədə özünü biruzə verən malabsorbsiya sindromu- köpüklü diareya, meteorizm, arıqlama,

Stomatit

Stomatit – ağız boşluğunun müxtəlif etiologiyalı iltihabı prosesidir. Patologiya selikli qişanın qızarması, şişkinliyi (kataral stomatit), qovuqcuq və eroziyaların yaranması (aftoz stomatit), xoralaşma (xoralı stomatit), ağrı və

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

3 aylıq uşaq

3 aylıq dövr- körpə üçün maraqlı kəşflər, yeni bacarıqlar və inkişafın sürətli inkişaf dövrüdür. Körpəniz artıq yenidoğulmuş deyil, ancaq yeyib-yatmaq istəmir. 3 aylıq uşaq dünyanı kəşf etmək istəyir, qarşılıq vermək və ətrafdakılarla

Uşaqlarda anemiya

Uşaqlarda anemiya – qanın vahid həcmində eritrositlərin miqdarının və hemoqlobulinin konsentrasiyasının azalması ilə xarakterizə olunan hemolitik sindromdur. Uşaqlarda anemiyanın müxtəlif formalarında ümumi zəiflik, tez yorulma, dəri

2 aylıq uşaq

Uşaqlarda 2-ci ayda da inkişaf sürətlə davam edir. 2 aylıq uşağın əzələləri daha da qüvvətlənmiş olur. Arxası üstdə yatarkən də, qarnı üstdə olarkən də başını saga-sola çevirə bilir. Uşaqda diqqətini əşyalarda saxlama və onları qısa

Meymun çiçəyi

Meymun çiçəyi -kəskin virus xəstəliyi olub, təbii-ocaqlı infeksiyalara daxildir. Əsas əlaməti dəri və selikli qişalarda səpkilər, genearlizəolunmuş (yayılmış) limfadenopatiya, qızdırma, artralgiya, mialgiya, nəzərəçarpan halsızlıqdır.
error: Content is protected !!