Bölmə Yazıları

Ana və uşaq

Uşaqlarda allergik konyunktivit

Uşaqlarda allergik konyunktivit – gözlərin konyunktiva qişasının iltihabi prosesi olub orqanizmin sensibilizasiyasına səbəb olan bu və digər antigenə qarşı cavab reaksiyasıdır. Xəstəlik yerli şişkinlik, gözlərin qaşınması və

Tiklər

Tiklər- hiperkinezlərin bir formasıdır. İradi hərəkətlərə bənzər qeyri-iradi hərəkət stereotipidir. Əksər hallarda uşaq yaşlarında rast gəlinir. Nevrozların, bətndaxili dövrdə və erkən uşaq yaşlarında zərərli təsirlər nəticəsində

Süd vəzi adenoması

Süd vəzi adenoması – vəzili epitel hüceyrələrindən inkişaf edən süd vəzilərinin xoşxassəli şişidir. Adətən, gənc yaşlarda meydana çıxır, 40-45 yaşdan sonra, demək olar ki, diaqnostika olunmur. Patologiyanın inkişafının ehtimal olunan

Göy öskürək

Göy öskürək -bakterial mənşəli kəskin infeksion xəstəlik olub, kataral əlamətlərlə müşayiət olunan spazmatik tutmalar şəklində öskürəklə özünü büruzə verir. Göy öskürəyə yoluxma hava-damcı yolu ilə xəstə ilə yaxın kontakt zamanı baş

Anadangəlmə ürək qüsurları

Anadangəlmə ürək qüsurları – ürəyin bətndaxili dövrdə yaranan, ürəkdaxili və sistem hemodinamikasının pozulmasına səbəb olan anatomik qüsurlarını özündə birləşdirən xəstəliklər qrupudur. Anadangəlmə ürək qüsurlarının təzahürləri onun

Pnevmoniya

Pnevmoniya- ağciyərlərin infeksion-iltihabi xarakterli kəskin zədələnməsi olub, prosesə ağciyər toxumasının struktur elementləri, xüsusilə alveollar və interstisial toxuma da qoşulur. Pnevmoniyanın klinikası qızdırma, zəiflik, tərləmə, döş

Epidemik parotit

Epidemik parotit haqqında ümumi məlumat Epidemik parotit kəskin infeksion xəstəlik olub, qulaqətrafı tüpürcək vəzilərinin və sinir sisteminin zədələnməsi ilə keçir. İnsanların infeksiyaya həssaslığı çox yüksəkdir. Postinfeksion

Niman-Pik xəstəliyi (Lipoid histiositoz,…

Niman-Pik xəstəliyi (NPX, sfinqomielinoz, sfinqomielin lipidozu) Xəstəlik haqqında ümumi məlumat Niman-Pik xəstəliyi (NPX) lipidlərin lizosomal toplanma xəstəlikləri qrupuna daxildir. Bu termin ilk dəfə 1914-cü ldə alman pediatrı
error: Content is protected !!