Bölmə Yazıları

Ana və uşaq

Leykemiya

Leykemiya- sümük iliyinin bədxassəli xəstəliyi olub, leykositlərin başlanğıc formalarının yetişmə və differensiasiyasının pozulması, onların nəzarətsiz olaraq artması və bütün orqanizmə leykemik infiltratlar şəklində dissesminasiyasına

Görmə sinirinin hipoplaziyası

Görmə sinirinin hipoplaziyası – zədələnmiş sinirin tərkibində aksonların sayının azalması ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliyadır. Onun əlamətlərinə görmə sinirinin zəifləməsi, nistaqm, çəpgözlük, gözlərin həddindən artıq

Açıq atrioventrikulyar kanal

Açıq atrioventrikulyar kanal – mədəciklərarası və qulaqcıqlarası çəpərin, eləcə də hər iki atrioventrikulyar qapağın qüsurlarını özündə birləşdirən mürəkkəb ürəkdaxili anomaliyadır. Açıq atrioventrikulyar kanal fiziki inkişafın

Yastıpəncəlik

Yastıpəncəlik- ayaq tağının formasının dəyişikliyi olub, onun amortizator (ressor) funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunur. Yastıpəncəlik köndələn və ya boylama ola bilər. Həmçinin, yastıpəncəlik anadangəlmə və qazanılmış olur.

Aqranulositoz

Aqranulositoz – kliniko-hematoloji sindromdur. Patologiyanın əsasında periferik qanın hüceyrə elementləri arasında neytrofil qranulositlərinin olmaması və ya az olması durur. Aqranulositoz infeksion proseslər, angina, xoralı stomatit,

Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas əlamətlərinə burun daxilində diskomfort hissi, gecə xorultusu, burun tənəffüsünün olmaması, selikli və ya irinli axıntılar, qapalı

Talassemiya

Talassemiya- irsi hemoqlobinopatiyalara aid olub, hemoqlobinin strukturunu formalaşdıran zülal zəncirinin sintezinin pozulması ilə xarakterizə olunur. Bu zaman eritrositlərin membranı zədələnir və qanın qırmızı elementlərinin parçalanması

Qaşınma

Qaşınma- dəri, allergik, infeksion, metabolik, hematoloji, psixogen xəstəliklərin ən çox rast gəlinən simptomlarına daxildir. Lokal xarakter daşıya və ya dəri örtüyünün böyük sahəsini əhatə edərək yayılmış ola bilər. Qaşınma -dəridə

Adenoidlər

Adenoidlər – burun-udlaq badamcığının limfoid toxumasının patoloji böyüməsidir. Adətən 3-10 yaşlı uşaqlarda aşkar edilir. Patologiya sərbəst burun tənəffüsünün çətinləşməsi, yatarkən xoruldama, rinolaliya (burunda danışma), rinoreya ilə

Di George Sindromu

Di George sindromu -genetik xəstəlik olub, birincili immunodefisitlərə aiddir və immunitetin zəifliyilə yanaşı çoxsaylı inkişaf anomaliyaları ilə xarakterizə olunur. Əsas əlamətləri ağırlaşmaya meyilli tez-tez bakterial infeksiyalar,
error: Content is protected !!