Browsing Category

Ana və uşaq

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları — miokard və ona söykənən magistral damarların hemodinamikanın aydın nəzərə çarpan dəyişikliklərinə səbəb olmayan, lakin bəzən patoloji vəziyyətlərə gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılmış struktur

Albinizm

Albinizm – dərinin, saçların və gözün qüzehli qişasının piqmentasiyasının tam və ya natamam pozulması ilə xarakterizə olunan irsi patologiyalar qrupudur. Xəstəliyin əsas simptomları çox açıq rəngli dəri və saçlar, mavi və ya

Fallo tetradası

Fallo tetradası – müştərək anadangəlmə ürək anomaliyası olub, sağ mədəciyin çıxarıcı traktının stenozu, mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəcik miokardının hipertrofiyası ilə xarakterizə edilir. Fallo

Uşaqlarda allergik konyunktivit

Uşaqlarda allergik konyunktivit – gözlərin konyunktiva qişasının iltihabi prosesi olub orqanizmin sensibilizasiyasına səbəb olan bu və digər antigenə qarşı cavab reaksiyasıdır. Xəstəlik yerli şişkinlik, gözlərin qaşınması və

Uşaqlarda adenoidit

Uşaqlarda adenoidit – udlaq badamcıqlarının (adenoidlərin) xroniki iltihabi prosesdir; bu zaman adenoidlər hipertrofiyaya uğrayır. Adenoid simptomları – burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burun səsi, yuxu zamanı xoruldama ilə təzahür

Adenoidlər

Adenoidlər – burun-udlaq badamcığının limfoid toxumasının patoloji böyüməsidir. Adətən 3-10 yaşlı uşaqlarda aşkar edilir. Patologiya sərbəst burun tənəffüsünün çətinləşməsi, yatarkən xoruldama, rinolaliya (burunda danışma), rinoreya ilə

Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas əlamətlərinə burun daxilində diskomfort hissi, gecə xorultusu, burun tənəffüsünün olmaması, selikli və ya irinli axıntılar, qapalı

Anadangəlmə ürək qüsurları

Anadangəlmə ürək qüsurları – ürəyin bətndaxili dövrdə yaranan, ürəkdaxili və sistem hemodinamikasının pozulmasına səbəb olan anatomik qüsurlarını özündə birləşdirən xəstəliklər qrupudur. Anadangəlmə ürək qüsurlarının təzahürləri onun

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik