Bölmə Yazıları

Ana və uşaq

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

1 aylıq uşaq

Doğuşdan sonrakı ilk aylarda uşaq sürətlə inkişaf edir. Valideynlərin bu dövrdə bütün inkişaf dövrləri haqqında məlumatlı olması uşağın normal inkişafı baxımından çox əhəmiyyətlidir. Körpənin fiziki, əqli, sosial və duyğusal

Aqalaktiya

Aqalaktiya — ana südü sekresiyanın tamamilə olmaması ilə xarakterizə edilən doğuş sonrası patologiyadır. Diaqnozun qoyulması prosesində süd vəzilərinin USM-i, prolaktinin səviyyəsinin müəyyənləşdirilməsi, hipofizin xəstəliklərini

Aşılama

Aşılama – kişidən alınan spermanın xüsusi kateterlə qadının uşaqlığına yeridilmə üsuludur. Ona tibbdə “süni inseminasiya” da deyilir. Prosedur adətən aybaşı siklinin ortasında, yəni ovulyasiya vaxtına yaxın aparılır. Sperma yeridilməzdən

Yenidoğulmuşun asfiksiyası

Yenidoğulmuşun asfiksiyası – erkən neonatal dövrün patologiyası olub, körpənin tənəffüsünün pozulması və hipoksiyanın inkişafı nəticəsində yaranır. Yenidoğulmuşun asfiksiyası klinik olaraq doğuşun ilk dəqiqəsində körpədə sərbəst

Ekzema

Ekzema – dərinin iltihabi xəstəliyi olub, tez-tez kəskinləşən, uzunmüddətli, xroniki gedişə malikdir. Onun üçün ardıcıl olaraq, qızartı – düyün – qovuqcuq – sulanan eroziya – qartmaq – qabıqlanma mərhələlərindən keçən polimorf

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları — miokard və ona söykənən magistral damarların hemodinamikanın aydın nəzərə çarpan dəyişikliklərinə səbəb olmayan, lakin bəzən patoloji vəziyyətlərə gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılmış struktur

Albinizm

Albinizm – dərinin, saçların və gözün qüzehli qişasının piqmentasiyasının tam və ya natamam pozulması ilə xarakterizə olunan irsi patologiyalar qrupudur. Xəstəliyin əsas simptomları çox açıq rəngli dəri və saçlar, mavi və ya

Fallo tetradası

Fallo tetradası – müştərək anadangəlmə ürək anomaliyası olub, sağ mədəciyin çıxarıcı traktının stenozu, mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəcik miokardının hipertrofiyası ilə xarakterizə edilir. Fallo

Uşaqlarda angina

Uşaqlarda angina – uşağın udlaq (adətən, damaq) badamcıqlarının limfoid toxumasının infeksion-allergik xarakterli kəskin iltihabi xəstəliyidir. Xəstəlik hərarət, nəzərə çarpan intoksikasiya əlamətləri, udma zamanı ağrılar, çənəaltı və
error: Content is protected !!