Browsing Category

Andrologiya

Prostatit

Prostatit– prostat vəzinin iltihabi xəstəliyidir. Patologiya tez-tez sidiyə getmə, sidikdə qan və irin qarışığı, penis, xayalıq, düz bağırsaqda ağrı, seksual pozğunluqlar (ereksiyanın pozulması, erkən eyakulyasiya və s.), bəzən sidiyin

Andrologiya

Andrologiya – tibbin kişi anatomiyasını və fiziologiyasını, kişi cinsiyyət sistemi xəstəlikləri və onların müalicə metodlarını öyrənən bölümüdür. Bu sahə urologiyanın bir hissəsi hesab edilirdi. 1960-cı ildən ayrıca sahə və ixtisas

Xaya hidropsu-(hidrosele)

Xaya hidropsu (hidrosele) – xayanın daxili qişasının parietal və visseral səhifələri arasında seroz mayenin toplanmasıdır; bu, xayanın patologiya olan hissəsinin böyüməsinə gətirib çıxarır. Toplanan mayenin həcmi 20-200 ml

Varikosele

Varikosele — toxum ciyəsi venalarının varikoz genişlənməsi olub, xayadan venoz qan axının pozulması ilə müşayiət edilir. Onun klinik əlamətlərinə xayalıqda diskomfort, ağırlıq hissi, dartıcı ağrılar, venaların gözlə görünən

Prostat vəzin adenoması

Prostat vəzin adenoması – sidiyin sidik kisəsindən xaric olmasını çətinləşdirən prostatın vəzili toxumasının proliferasiyasıdır. Sidik ifrazının çətinləşməsi və tezləşməsi (gecələr də həmçinin), sidik şırnağının zəifləməsi,

Xayalığın absesi

Xayalığın absesi – xayalıq toxumasında kapsullu irinli ocaqdır. Birincili və ya ikincili, səthi və ya xayalıqdaxili ola bilər. Patologiyaya nadir rast gəlinir. Xəstəlik infeksiyalaşmış ateroma, cərrahi müdaxilə və travmatik zədələnmə

Xayaların hipoplaziyası

Xayaların hipoplaziyası – androgen çatışmazlığına gətirib çıxaran bir və ya hər iki xayanın anadangəlmə inkişafdan qalmasıdır. Patologiya xayalıqların ölçülərinin kiçilməsi və asimmetriyası, kiçik ölçülü penis, cinsi yetişkənliyin

Xayaların anomaliyaları

Xayaların anomaliyaları – toxumluqların miqdar (anorxizm, monorxizm), lokalizasiya (ektopiya, kriptorxizm) və ya quruluşlarının (hipoplaziya) pozulması ilə müşayiət olunan kişi cinsiyyət sisteminin inkişaf qüsurudur. Simptomatika

Vezikulit

Vezikulit – toxum qovuqcuqlarının iltihabi prosesidir. Xəstəlik kəskin və ya xroniki, bir- və ya ikitərəfli ola bilər. 80-85% pasientdə ikitərəfli vezikulit müşahidə olunur. Kəskin vezikulit tez-tez xroniki formaya keçir. Birincili

Prostat vəzinin absesi

Prostat vəzinin absesi – prostatit və ya ekstragenital infeksion-irinli proses fonunda inkişaf edən prostat toxumasında məhdud irinin toplanmasıdır. Aralıq və düz bağırsaq nahiyəsində kəskin, pulsasiya edən ağrılar, intoksikasiya,