Bölmə Yazıları

Dermatologiya

Dırnaqların soyulması

Dırnaqların soyulması – dırnaq lövhəciyinin quruluşunun pozulması nəticəsində onun qabıqlanması ilə xarakterizə olunur. Bu tip dırnaqlar kövrəklik, quruluq, nahamar səth, sağlam parıltının itməsi, ləng böyümə və s. ilə fərqlənir.

Yetkin dəri

Yetkin dəri – xronoloji yaşlanmanın ilkin əlamətlərinin müşahidə olunduğu dəridir. Yetkin dəriyə xas olan fizioloji dəyişikliklərə quruluq, elastikliyin azalması, mimik və dərin qırışların yaranması, piqment ləkələri, gözlə görünən

Milium

Milium (buynuz kistası, ağ ilanbalığı) – piy vəzisinin kiçik səthi kistası olub, qatı dəri piyi və keratindən ibarətdir. Milium 0,5-3mm ölçülü, sərt konsistensiyaya malik, ağrısız, iltihaba uğramayan ağ rəngli düyünlərdir. Onlar üzün

Neyrodermit

Neyrodermit- neyrogen-allergik xarakterli dəri xəstəliyi (neyroallerqodermatoz) olub, xroniki residivləşən gedişə malikdir. Neyrodermit sulanan dəri səpgiləri, güclü qaşınma tutmaları, ardınca qabıqlanma, zədələnmiş nahiyyədə piqmentasiya

Qocalıq lentiqosu

Qocalıq lentiqosu (qaraciyər ləkəsi) – yaşla bağlı metabolik dəyişikliklər fonunda ultrabənövşəyi şüaların təsirindən yaranan xoşxassəli sadə piqment ləkəsidir. Gənclik dövründə dərisini günəş şüalarının birbaşa təsirindən müdafiə

Dermonzer krem 30,0 g

Dərinizdə təbiətin gücünü hiss edin! Dermonzer təmamila vegan ve organik tərkibi ilə dərinizi təravətli edir. Yataq yaraları, yanıqlar, qançırlar, sızanaqlar, ləkələr və çapıqlar kimi problemlərlə mübarizə aparmaq üçün əla bir

Papillomanın lazerlə götürülməsi

Papillomanın lazerlə götürülməsi – dərinin papillomavirus mənşəli məməciyəbənzər törəmələrinin destruktiv müalicə üsuludur. Bu metod tək və yaxud qrup halında yerləşən papillomaları ağrısız aradan qaldırır. Eyni zamanda yara

Yastıpəncəlik

Yastıpəncəlik- ayaq tağının formasının dəyişikliyi olub, onun amortizator (ressor) funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunur. Yastıpəncəlik köndələn və ya boylama ola bilər. Həmçinin, yastıpəncəlik anadangəlmə və qazanılmış olur.

Аnhidroz

Аnhidroz (yununca “hidros” — tər, “an” — inkar şəkilçisi) yunan dilindən tərcümədə “tərin olmaması” mənasını verir. Bu patoloji vəziyyət tər ifrazının xeyli azalmasına və ya onun tamamilə olmamasına gətirib çıxaran tər vəzilərinin
error: Content is protected !!