Bölmə Yazıları

İmmunologiya

Allergik konyunktivit

Allergik konyunktivit – allergenlə kontakta cavab olaraq immun reaksiya nəticəsində yaranan gözün selikli qişasının (konyunktiva) reaktiv iltihabıdır. Bu zamanı gözün konyunktivanın hiperemiyası (qızarması) və ödemi, göz

Meninqokokk infeksiyası

Meninqokokk infeksiyası- infeksion xəstəlik olub, nazofaringitdən meninqokokk sepsisi və meningitinədək müxtəlif kliniki təzahürlərlə özünü büruzə verən xəstəliklər qrupundan ibarətdir. Bu xəstəlikləri birləşdirən ortaq cəhət, hava-damcı

Sistem sklerodermiya

Sistem sklerodermiya- birləşdirici toxumanın diffuz patologiyası olub, dərinin, sümük-əzələ aparatının, daxili oqanların və damarların fibroz-sklerotik dəyişiklikləri ilə xarakterizə olunur. Sistem sklerodermiyanın tipik əlaməti Reyno

Kəskin leykoz

Kəskin leykoz- qanyaranma sisteminin şiş xəstəliyi olub, morfoloji əsasını normal hemopoetik elementləri sıxışdırıb çıxaran- yetkin olmayan (blast) hüceyrələr təşkil edir. Kəskin leykozun kliniki simptomokompleksinə proqressivləşən

Leykemiya

Leykemiya- sümük iliyinin bədxassəli xəstəliyi olub, leykositlərin başlanğıc formalarının yetişmə və differensiasiyasının pozulması, onların nəzarətsiz olaraq artması və bütün orqanizmə leykemik infiltratlar şəklində dissesminasiyasına

Mieloqramma

Mieloqramma sümük iliyinin vəziyyətinin göstəricisi olub, bioptatın və ya sümük iliyinin punksiya materialının mikroskopik müayinəsi zamanı təyin olunur. Mieloqramma yolu ilə sümük iliyinin qanyaranma orqanı kimi müxtəlif patologiyalarını

Aqranulositoz

Aqranulositoz – kliniko-hematoloji sindromdur. Patologiyanın əsasında periferik qanın hüceyrə elementləri arasında neytrofil qranulositlərinin olmaması və ya az olması durur. Aqranulositoz infeksion proseslər, angina, xoralı stomatit,

Adenoidit

Adenoidit – udlağın limfoid həlqəsinin badamcıqlarının kəskin və ya xroniki iltihabıdır. Onun əsas əlamətlərinə burun daxilində diskomfort hissi, gecə xorultusu, burun tənəffüsünün olmaması, selikli və ya irinli axıntılar, qapalı
error: Content is protected !!