Bölmə Yazıları

Dərman&BAƏ

Sefotaksim

Tərkibi: Sefotaksim 0,5 q va 1 q Farmakoloji qrupu: Yarmsintetik antibiotik olub, III nəsil sefalosporin qrupuna aiddir. Farmakoloji xüsusiyyətləri: Sefotaksim antibakterial təsirə malikdir. Sefotaksim yarımsintetik antibiotik olub,

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) geniş yayılmış dərman preparatları qrupuna daxildirlər. QSİƏP-in seçimi pasiyentin individual xüsusiyyətlərindən və dərman fəsadlarının rastgəlmə ehtimalına görə aparılır. Müntəzəm olaraq

Antihistaminlər

Allergik cavab çox mürəkkəb proses olub, tosqun hüceyrələrin deqranulyasiyası,T-limfositlərin, epitelial və endotelial hüceyrələrin aktivləşməsi, toxumalarda eozinofillərin və daha az miqdarda bazofillərin toplanması, eləcə də hemokinlərin

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

D vitamini şəkərli diabetə qarşı

Diabetin yaranması və ya ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə müxtəlif araşdırmalar aparılır. Son illərdə diqqət Vitamin D-nin üzərində cəmləşib. Xüsusilə II tip diabetin yaranması və ağırlaşmaların inkişafında D vitaminin
error: Content is protected !!