Browsing Category

Endokrinologiya

MODY – diabet

MODY – diabet – autosom-dominant yolla irsən ötürülən şəkərli diabetin klinik baxımdan oxşar formalarından ibarət qrupdur. Xəstəlik uşaqlıqda və gənclikdə təzahür edir. Əsas simptomlar sidik ifrazına tez-tez çağırışlar, sidiyin

Düyünlü zob

Düyünlü zob – qalxanabənzər vəzdə müxtəlif mənşə və morfologiyaya malik həcmli düyünlərin inkişafı ilə gedən xəstəlikdir. Patologiya boyun nahiyəsində gözlə görünən kosmetik defekt, boğazda sıxılma hissi, tireotoksikozun əlamətləri

D vitamini şəkərli diabetə qarşı

Diabetin yaranması və ya ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə müxtəlif araşdırmalar aparılır. Son illərdə diqqət Vitamin D-nin üzərində cəmləşib. Xüsusilə II tip diabetin yaranması və ağırlaşmaların inkişafında D vitaminin

Autoimmun tireoidit (AİT)

Autoimmun tireoidit (AİT) – qalxanabənzər vəzin autoimmun mənşəlli xroniki iltihabıdır. Patologiya vəzin follikulları və folikulyar hüceyrələrinin zədələnməsi ilə bağlıdır. Tipik hallarda autoimmun tireoidit simptomsuz gedişata

Qalxanabənzər vəzin adenoması

Qalxanabənzər vəzin adenoması – tireoid toxumanın düyünlü xoşxassəli törəməsidir. Tireoidin adenomaları simptomsuz gedə və ya hipertireoz əlamətləri (bədən çəkisinin azalması, zəiflik, taxikardiya, tərləmə və s.), boyunda yerləşən

Piylənmə

Piylənmə – dərialtı qatda, orqan və toxumalarda piy toxumasının həddindən artıq toplanması ilə xarakterizə olunur. Piy yığıntıları hesabına bədən kütləsi orta göstəricilərlə müqayisədə 20% və daha çox yüksəlir. Piylənmə psixo-fiziki

Hipofizin apopleksiyası

Hipofizin apopleksiyası – hipofizin şişinin parçalanması, nekrozu və ya qansızması zamanı törəmənin ölçülərinin kəskin böyüməsi nəticəsində yaranan kəskin vəziyyətdir. Xəstəlik güclü baş ağrıları, görmənin pozulması, ürəkbulanma və

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

Hamiləlik zamanı hipotireoz

Hamiləlik zamanı hipotireoz – mayalanmadan əvvəl, hestasiya dövrü və ya doğuşdan sonra tireoid hormonların miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan patoloji haldır. Adətən simptomsuz gedir, lakin zəiflik, tez yorulma, zehni və