Bölmə Yazıları

Endokrinologiya

Pəncənin hiperkeratozu

Pəncənin hiperkeratozu – onun alt səthində epidermisin həddindən artıq buynuzlaşması və qalınlaşması ilə səciyyələnir. Pəncənin hiperkeratozu dərinin kobudlaşması və quruması, döyənəklər, ağrılı və qanayan çatların yaranması ilə

Adipozogenital distrofiya

Adipozogenital distrofiya – izafi çəki və cinsiyyət vəzilərinin inkişafdan qalması ilə təzahür edən neyroendokrin patologiyadır. Ginoid tipli piylənmə və cinsi inkişafın ləngiməsi ilə müşayiət olunur. Diaqnostika pediatr və ya

Addison krizi

Addison krizi – böyrəküstü vəzin qabıq maddəsinin hormonlarının sintezinin qəflətən əhəmiyyətli dərəcədə azalması və ya tamamilə kəsilməsi nəticəsində inkişaf edən endokrin mənşəli ağır pozğunluqdur. Adinamiya, arterial təzyiqin

Prediabetin 6 növü aşkar olunmuşdur

Prediabet adlanan patologiya fərqli nəticələrə səbəb ola bilir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, prediabet diaqnozu qoyulmuş şəxslərdə ikinci tip diabet və ya digər ağırlaşmaların formalaşma riskinə görə patologiyanın 6

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

Prediabet

Prediabet- diabetlə şəkərin normal mənimsənilməsi arasında aralıq bir vəziyyət olub, orqanizmdə insulin sintezinin və/və ya hüceyrələrin insulinə həsasslığının azalması ilə xarakterizə olunur. Əsas simptomları- susuzluq, sidiyə

Abdominal piylənmə

Abdominal piylənmə – gövdə və daxili orqanlar nahiyəsində piy toplanması ilə müşayiət olunan xəstəlikdir. Əsas əlamətlər bel çevrəsinin 100 sm-dən çox olması, sistemli izafi qidalanma, şirniyyatlara meyillik, güclü susuzluqdur.

Densitometriya

Densitometriya - sümük toxumasının mineral sıxlığını təyin edən müayinə üsuludur. Densitometriya osteporozun inkişaf riskini və sümük toxumasının demineralizasiyasınının qarşısını almaq üçün təyin edilən müalicənin effektivliyini

MODY – diabet

MODY – diabet – autosom-dominant yolla irsən ötürülən şəkərli diabetin klinik baxımdan oxşar formalarından ibarət qrupdur. Xəstəlik uşaqlıqda və gənclikdə təzahür edir. Əsas simptomlar sidik ifrazına tez-tez çağırışlar, sidiyin

Autoimmun tireoidit (AİT)

Autoimmun tireoidit (AİT) – qalxanabənzər vəzin autoimmun mənşəlli xroniki iltihabıdır. Patologiya vəzin follikulları və folikulyar hüceyrələrinin zədələnməsi ilə bağlıdır. Tipik hallarda autoimmun tireoidit simptomsuz gedişata
error: Content is protected !!