Browsing Category

Endokrinologiya

MODY – diabet

MODY – diabet – autosom-dominant yolla irsən ötürülən şəkərli diabetin klinik baxımdan oxşar formalarından ibarət qrupdur. Xəstəlik uşaqlıqda və gənclikdə təzahür edir. Əsas simptomlar sidik ifrazına tez-tez çağırışlar, sidiyin

Autoimmun tireoidit (AİT)

Autoimmun tireoidit (AİT) – qalxanabənzər vəzin autoimmun mənşəlli xroniki iltihabıdır. Patologiya vəzin follikulları və folikulyar hüceyrələrinin zədələnməsi ilə bağlıdır. Tipik hallarda autoimmun tireoidit simptomsuz gedişata

Piylənmə

Piylənmə – dərialtı qatda, orqan və toxumalarda piy toxumasının həddindən artıq toplanması ilə xarakterizə olunur. Piy yığıntıları hesabına bədən kütləsi orta göstəricilərlə müqayisədə 20% və daha çox yüksəlir. Piylənmə psixo-fiziki

Aldosteroma

Aldosteroma – böyrəküstü vəzin yumaqcıqlı epitelinin hormonal aktiv şişləridir; Konn sindromunun – birincili aldosteronizmin inkişafına gətirib çıxarır. Aldosteromanın simptomları arasında ürək-damar (arterial hipertenziya,

Yağlı dəri

Yağlı dəri – piy vəzilərinin həddindən artıq aktivləşməsi nəticəsində kobud quruluş, parlaq görünüş, sarı-boz rəngə malik dəri tipidir. Yağlı dəriyə malik olan insanlarda genişlənmiş məsamələr, komedon, piy vəzilərinin kistaları,

Hipotireoz

Hipotireoz – qalxanabənzər vəzin funksiyasının zəifləməsi və tireoid hormonların çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Patologiya orqanizmdə gedən bütün proseslərin ləngiməsi: halsızlıq, yuxululuq, bədən çəkisinin artması,

Diffuz eutireoid zob

Diffuz eutireoid zob – qalxanabənzər vəzinin kompensator hipertrofiya və hiperplaziyasıdır. Bu zaman onun fəaliyyətində heç bir pozğunluq müşahidə edilmir. Diffuz eutireoid zob klinik təzahürlərə malik olmur; qalxanabənzər vəzinin

Hestasion diabet

Hestasion diabet – şəkərli diabetin hamiləlik dövründə hormonal disbalans nəticəsində yaranan xüsusi formasıdır. Patologiyanın əsas əlaməti qida qəbulundan sonra qlükozanın qanda miqdarının artması, acqarına isə bu göstəricinin

Düyünlü zob

Düyünlü zob – qalxanabənzər vəzdə müxtəlif mənşə və morfologiyaya malik həcmli düyünlərin inkişafı ilə gedən xəstəlikdir. Patologiya boyun nahiyəsində gözlə görünən kosmetik defekt, boğazda sıxılma hissi, tireotoksikozun əlamətləri

D vitamini şəkərli diabetə qarşı

Diabetin yaranması və ya ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə müxtəlif araşdırmalar aparılır. Son illərdə diqqət Vitamin D-nin üzərində cəmləşib. Xüsusilə II tip diabetin yaranması və ağırlaşmaların inkişafında D vitaminin