Bölmə Yazıları

Endokrinologiya

Qalxanabənzər vəzin adenoması

Qalxanabənzər vəzin adenoması – tireoid toxumanın düyünlü xoşxassəli törəməsidir. Tireoidin adenomaları simptomsuz gedə və ya hipertireoz əlamətləri (bədən çəkisinin azalması, zəiflik, taxikardiya, tərləmə və s.), boyunda yerləşən

Melatonin

Melatonin analizi- epifiz vəzində ifraz olunan və sutkalıq ritmi, qan təzyiqini, endokrin sistemin aktivliyini tənzimləyən, antitel sintezini artıran hormonun qanda səviyyəsinin təyinidir. Melatonin konsentrasiyası ürək-damar

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar

Amiodaron mənşəli tireopatiyalar (АmMT, AMT) – antiaritmik preparat olan amiodaronun davamlı qəbulu nəticəsində yaranmış qalxanabənzər vəzin patologiyaları qrupudur. Xəstəlik bir çox hallarda simptomsuz gedir; bəzən zəif və mülayim

Hipofizin apopleksiyası

Hipofizin apopleksiyası – hipofizin şişinin parçalanması, nekrozu və ya qansızması zamanı törəmənin ölçülərinin kəskin böyüməsi nəticəsində yaranan kəskin vəziyyətdir. Xəstəlik güclü baş ağrıları, görmənin pozulması, ürəkbulanma və

Qalxanabənzərətraf vəzilərin adenoması

Qalxanabənzərətraf vəzilərin adenoması – parathormonun hipersekresiyası və hiperparatireozun təzahürü ilə müşayiət olunan qalxanabənzərətraf vəzilərin hormonal-aktiv xoşxassəli şişidir. Patologiya zamanı sümük (osteoporoz, patoloji

Akromeqaliya

Akromeqaliya – hipofiz vəzinin ön payının şişlə zədələnməsi nəticəsində yaranan xəstəlik olub, somatotrop hormonunun (boy hormonu) sintezinin artması ilə əlaqədar bədənin ayrı-ayrı hissələrinin patoloji böyüməsidir.

Hamiləlik zamanı hipotireoz

Hamiləlik zamanı hipotireoz – mayalanmadan əvvəl, hestasiya dövrü və ya doğuşdan sonra tireoid hormonların miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan patoloji haldır. Adətən simptomsuz gedir, lakin zəiflik, tez yorulma, zehni və

Gizli diabetin “aşkar” əlamətləri

Diabetönü dövrün vaxtında aşkarlanması, diabetin diaqnostikası qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, diabet önü və ya gizli diabet xəstələrinin vaxtında aşkar olunması ikinci tip diabet riskini 50% azaldır. Risk qrupuna

K vitamini diabetin qarşısını alır

Mədəaltı vəzinin beta-hüceyrələrində K-vitaminindən asılı qamma-karboksilləşmə II tip diabetə qarşı qoruyucu rol oynayır. Kanadanın Monreal kliniki müşahidələr institutu Və Monreal universiteti mütəxəssisləri apardıqları 15 illik
error: Content is protected !!