Bölmə Yazıları

Erkən dövr (1-3 yaş)

Stomatit

Stomatit – ağız boşluğunun müxtəlif etiologiyalı iltihabı prosesidir. Patologiya selikli qişanın qızarması, şişkinliyi (kataral stomatit), qovuqcuq və eroziyaların yaranması (aftoz stomatit), xoralaşma (xoralı stomatit), ağrı və

Meymun çiçəyi

Meymun çiçəyi -kəskin virus xəstəliyi olub, təbii-ocaqlı infeksiyalara daxildir. Əsas əlaməti dəri və selikli qişalarda səpkilər, genearlizəolunmuş (yayılmış) limfadenopatiya, qızdırma, artralgiya, mialgiya, nəzərəçarpan halsızlıqdır.
error: Content is protected !!