Bölmə Yazıları

Ginekologiya

Endometrit

Endometrit – uşaqlığın daxili qişasının (endometrium) iltihabıdır. Əksər hallarda uşaqlığın əzələ qatının iltihabı ilə birgə rast gəlinir, bu proses endomiometrit adlanır. Endometrium uşaqlığın aybaşı sikli ərzində quruluşunu dəyişən

Hamiləlik zamanı hipotireoz

Hamiləlik zamanı hipotireoz – mayalanmadan əvvəl, hestasiya dövrü və ya doğuşdan sonra tireoid hormonların miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan patoloji haldır. Adətən simptomsuz gedir, lakin zəiflik, tez yorulma, zehni və

Bartolin vəzin kistası

Bartolin vəzin kistası – uşaqlıq yolu dəhlizində yerləşən vəzi axacağının tutulması nəticəsində sekretin onun daxilində kisə şəklində toplanmasıdır. Bartolin vəzin kistası cinsiyyət dodaqlarının əsasında şişkinlik, yerimə, sidik

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi — venoz damarların hestasion dövrdə yaranan və patogenetik baxımdan onunla əlaqəli olan ektaziyasıdır. Aşağı ətraflarda və xarici cinsiyyət üzvlərində ağrılar, ağırlıq, paresteziya, ödem, əzələlərin

Qadınlarda sistit

Qadınlarda sistit – sidik kisəsinin selikli (bəzən selikaltı və əzələ) qişasının kəskin və ya xroniki gedişli iltihabi zədələnməsidir. Ağrılı və tezləşmiş sidik ifrazı, kiçik çanaq nahiyəsində ağrılar, sidik kisəsinin tam boşalmaması

Dölyanı mayenin çoxluğu

Dölyanı mayenin çoxluğu – mamalıq patologiyası olub, amnionda dölyanı mayenin miqdarının artması ilə xarakterizə olunur. Patologiya embirogenezin müxtəlif dövrlərində təzahür edir, ümumi vəziyyətin pisləşməsi, flüktuasiya,

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Hamilələrdə Hockin limfoması

Hamilələrdə Hockin limfoması — mayalanmadan əvvəl və yaxud hestasiya dövründə yaranan və ya residivləşən bədxassəli limfoproliferativ xəstəlik olub, limfa düyünləri, limfoid strukturlar və ekstranodulyar toxumaların

Əzginlik

Əzginlik -gümrahlıq və enerji çatışmazlığı hissiyatı olub, əmək qabiliyyətinin azalması və adi məşğuliyyətlərə qarşı marağın itməsilə xarakterizə olunur. Adətən bu hal xarici mühit amillərinin təsirindən: həddən artıq yorğunluq, çox

Hamilələrdə virus hepatiti

Hamilələrdə virus hepatiti — hamiləlik dövründə aşkarlanan və hepatotrop viruslar tərəfindən qaraciyər toxumasının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan infeksion xəstəliklər qrupudur. İfadəli intoksikasiya, sarılıq,
error: Content is protected !!