Browsing Category

Ginekologiya

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları – birfazalı (anovulyator) aybaşı sikli zamanı baş verən uşaqlıq qanaxmalarıdır. Əsasən aybaşının gecikməsindən sonra yaranır, adi aybaşı qanaxmasından uzun müddətli olması və çoxlu miqdarda qan

Ciftin infarktı

Ciftin infarktı — cift toxumasının qan təhcizatının pozulması ilə əlaqədar onun nekrozudur. Zədələnmə sahələri iri olduqda patologiya dölün tərpənişlərinin tezliyi və intensivliyinin dəyişməsi, uşaqlıq yolundan qanlı ifrazatla təzahür

Yağlı dəri

Yağlı dəri – piy vəzilərinin həddindən artıq aktivləşməsi nəticəsində kobud quruluş, parlaq görünüş, sarı-boz rəngə malik dəri tipidir. Yağlı dəriyə malik olan insanlarda genişlənmiş məsamələr, komedon, piy vəzilərinin kistaları,

Hamilələrdə nefropatiya

Hamilələrdə nefropatiya – gecikmiş toksikozun klinik forması olub, klassik triada: ödem, arterial təzyiq və proteinuriya ilə xarakterizə edilir. Bəzən hamilələrdə nefropatiya yuxarıda qeyd olunan əlamətlərin ikisi, monosimptom gedişdə

Eklampsiya

Eklampsiya – hestozun ən ağır, kritik forması olub, qıcolma sindromu, huşun itirilməsi, posteklampsik komanın inkişafı ilə müşahidə edilir. Eklampsiyanın təhlükəliliyi hamilələrdə ağır fəsadların: beyinə qansızma, ağciyərlərin

Çoxdöllü hamiləlik

Çoxdöllü hamiləlik — ana bətnində 2 və ya daha çox dölün formalaşması ilə xarakterizə olunur. Hestasiyanın 2-ci trimestrindən başlayaraq qarnın həcmi və bədən çəkisinin sürətlə artması, uşaqlıq dibinin hündürdə yerləşməsi, uşaqlığın

Hamiləlik zamanı KRVİ

Hamiləlik zamanı KRVİ — hestasiya dövründə pnevmotrop viruslar tərəfindən törədilən, oxşar klinik əlamətlərlə təzahür edən kəskin respirator infeksiyalardır. KRVİ sürətlə artan kataral sindromla: zökəm, quru öskürək, boğazda ağrı və

Doğuşdan sonrakı psixoz

Doğuşdan sonrakı psixoz – doğuşun ilk həftələrində yaranan kəskin psixi pozğunluqdur. Depressiya, yuxusuzluq, huşun pozulması, uşağın sağalmaz xəstəliyə tutulması barədə sayıqlamalar, hallüsinasiyalarla təzahür edir. Pasiyentin

Hamilələrdə miopiya

Hamilələrdə miopiya – gözun hestasiya dövründə və ya doğuş prosesində ağırlaşa bilən refraksiya pozğunluğu olub, paralel işıq şüalarının torlu qişanın önündə fokuslanması ilə səciyyələnir. Patologiya görmə itiliyinin azalması, uzaqda

Göbək ciyəsinin dolanması

Göbək ciyəsinin dolanması – onun bir və ya bir neçə ilgəyinin dölün boyunu və ya bədəni ətrafında yerləşməsi ilə xarakterizə olunan patologiyadır. Bu zaman anada heç bir klinik əlamət müşahidə edilmir, nadir hallarda ciftin vaxtından