Bölmə Yazıları

Ginekologiya

Amenoreya

Аmenoreya – aybaşı funksiyasının pozğunluğu olub, reproduktiv yaş dövründə olan qadınlarda (16-45 yaş) 6 ay və daha uzun müddət ərzində menstruasiyanın baş verməməsi ilə xarakterizə edilir. Amenoreya müstəqil xəstəlik olmayıb,

Uşaqlığın intraliqamentar fibroması

Uşaqlığın intraliqamentar fibroması – fibroid şişlərin bir forması olub, uşaqlığı qarın boşluğunda fiksasiya edən enli bağın səhifələri arasında lokalizasiya olunur. Patologiya klinik olaraq, gur meno- və metrorragiyalar, anemiya,

Doğuşdan sonrakı depressiya

Doğuşdan sonrakı depressiya – ana roluna adaptasiya və qadın orqanizmində gedən hormonal dəyişikliklər nəticəsində yaranan affektiv pozğunluqdur. Əhvalın pozulması, səbəbsiz ağlağanlıq, əsəbilik, həyəcan, uşağın sağlamlığına görə

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

Erkən klimaks

Erkən klimaks — estrogen çatışmazlığı nəticəsində yaranan və aybaşının erkən (<45 yaş) və yaxud vaxtından əvvəl (<40 yaş) kəsilməsi ilə müşayiət olunan dəyişikliklər kompleksidir. Ağırlaşmış irsiyyət, travma, yumurtalıqların

Hamilələrdə hipovitaminoz

Hamilələrdə hipovitaminoz – kiçik molekulyar üzvi birləşmələrin (vitaminlər) çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Vitaminlər ana və döl orqanizmində mübadilə funksiyalarının reallaşması, eləcə də uşağın normal 

Bakteriuriya

Bakteriuriya -sidikdə bakteriyaların aşkarlaması ilə xarakterizə olunan laborator simptomdur. Çox vaxt bu əlamət sidikçıxarıcı yolların infeksiyasının göstəricisi hesab olunsa da, bəzən zərərsiz simptom da ola bilər. Kliniki təzahürlər

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları – birfazalı (anovulyator) aybaşı sikli zamanı baş verən uşaqlıq qanaxmalarıdır. Əsasən aybaşının gecikməsindən sonra yaranır, adi aybaşı qanaxmasından uzun müddətli olması və çoxlu miqdarda qan

Ciftin infarktı

Ciftin infarktı — cift toxumasının qan təhcizatının pozulması ilə əlaqədar onun nekrozudur. Zədələnmə sahələri iri olduqda patologiya dölün tərpənişlərinin tezliyi və intensivliyinin dəyişməsi, uşaqlıq yolundan qanlı ifrazatla təzahür

Yağlı dəri

Yağlı dəri – piy vəzilərinin həddindən artıq aktivləşməsi nəticəsində kobud quruluş, parlaq görünüş, sarı-boz rəngə malik dəri tipidir. Yağlı dəriyə malik olan insanlarda genişlənmiş məsamələr, komedon, piy vəzilərinin kistaları,
error: Content is protected !!