Browsing Category

Ginekologiya

Hamilələrdə miopiya

Hamilələrdə miopiya – gözun hestasiya dövründə və ya doğuş prosesində ağırlaşa bilən refraksiya pozğunluğu olub, paralel işıq şüalarının torlu qişanın önündə fokuslanması ilə səciyyələnir. Patologiya görmə itiliyinin azalması, uzaqda

Göbək ciyəsinin dolanması

Göbək ciyəsinin dolanması – onun bir və ya bir neçə ilgəyinin dölün boyunu və ya bədəni ətrafında yerləşməsi ilə xarakterizə olunan patologiyadır. Bu zaman anada heç bir klinik əlamət müşahidə edilmir, nadir hallarda ciftin vaxtından

Vulvanın displaziyası

Vulvanın displaziyası (atipik hiperplaziya) – epitel hüceyrələrin böyümə və inkişafının pozulması ilə əlaqədar vulvanın çoxqatlı yastı epitel qatının morfoloji quruluşunun dəyişməsidir. Vulvanın displaziyasının diaqnozu vulvoskopiya,

Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi

Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi – uşaqlığın hipotonik disfunksiyası ilə əlaqədar onun yığılma aktivliyinin gücü, müddəti və dövriliyinin kifayət qədər olmaması ilə səciyyələnir. Doğuş fəaliyyətinin zəifliyi nadir, davamsız,

Aşılama

Aşılama – kişidən alınan spermanın xüsusi kateterlə qadının uşaqlığına yeridilmə üsuludur. Ona tibbdə “süni inseminasiya” da deyilir. Prosedur adətən aybaşı siklinin ortasında, yəni ovulyasiya vaxtına yaxın aparılır. Sperma yeridilməzdən

Frigidlik

Frigidlik — seksual disfunksiya olub, cinsi həvəsin (libido), intim yaxınlıq zamanı səciyyəvi oyanma halı və orqazmın olmaması və ya azalması ilə təzahür edir. Seksual əlaqələrə marağın itməsindən əlavə pasiyentlərdə cinsi akt zamanı

Hamilələrdə xolestaz

Hamilələrdə xolestaz — hestasion dermatozun bir forması olub, idiopatik qaraciyərdaxili öd durğunluğundan yaranır. Dəri örtüklərinin qaşınma və sarılığı, dispeptik əlamətlər, nəcisin rəngsizləşməsi, sidiyin tündləşməsi ilə təzahür

Yumurtalığın kistoması

Yumurtalığın kistoması – yumurtalığın epitel toxumasından inkişaf edən və proliferativ böyüyən həqiqi şişidir. Erkən mərhələlərdə yumurtalığın kistoması simptomsuz keçir; bir müddətdən sonra qarnın ölçüləri böyüməsi, dolma hissi,

Aybaşının gecikməsi

Aybaşının gecikməsi – siklik qanaxmanın 35 gündən artıq müşahidə olunmaması ilə səciyyələnən aybaşı funksiyasının pozulmasıdır. Fizioloji səbəblər (hamiləlik, premenopauza və s.), eləcə də müxtəlif üzvi və ya funksional pozğunluqlarla

Hamiləlik ağırlaşmaları

Hamiləlik ağırlaşmaları — hestasiya ilə əlaqədar yaranan və onun təbii gedişini pozan patoloji hallardır. İlkin mərhələlərdə klinik simptomatika ilə müşayiət olunmaya bilər, sonralar isə qarnın aşağı hissəsində ağrı, vaginal ifrazat,