Bölmə Yazıları

Hamiləlik və laktasiya

Hamilə qadınlarda anemiya

Hamilə qadınlarda anemiya — hestasiya dövründə yaranan və onunla patogenetik əlaqədə olan hemoqlobinin səviyyəsinin azalmasıdır. Halsızlıq, tez yorulma, başgicəllənmə, dad və iy hissiyyatının təhrifi, kardial ağrılar, əzələ zəifliyi,

Dölyanı mayenin axması

Dölyanı mayenin axması — döl qişalarının cırılması və ya mikroçatların yaranması səbəbindən baş verən patoloji vəziyyətdir. Amniotik mayenin az miqdarda daimi ifrazı ilə təzahür edir. Diaqnostika məqsədilə ginekoloji müayinə,

Hamiləlik dövründə hipertoniya

Hamiləlik dövründə hipertoniya — arterial təzyiqin mayalanmadan əvvəl və ya hestasiya ilə əlaqədar patoloji yüksəlməsidir. Bu zaman AT standart normal və ya xəstə üçün xarakterik göstəricilərdən çox olur. Adətən baş ağrıları,

Hamiləlik zamanı hipotireoz

Hamiləlik zamanı hipotireoz – mayalanmadan əvvəl, hestasiya dövrü və ya doğuşdan sonra tireoid hormonların miqdarının azalması ilə xarakterizə olunan patoloji haldır. Adətən simptomsuz gedir, lakin zəiflik, tez yorulma, zehni və

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi — venoz damarların hestasion dövrdə yaranan və patogenetik baxımdan onunla əlaqəli olan ektaziyasıdır. Aşağı ətraflarda və xarici cinsiyyət üzvlərində ağrılar, ağırlıq, paresteziya, ödem, əzələlərin

Qadınlarda sistit

Qadınlarda sistit – sidik kisəsinin selikli (bəzən selikaltı və əzələ) qişasının kəskin və ya xroniki gedişli iltihabi zədələnməsidir. Ağrılı və tezləşmiş sidik ifrazı, kiçik çanaq nahiyəsində ağrılar, sidik kisəsinin tam boşalmaması

Dölyanı mayenin çoxluğu

Dölyanı mayenin çoxluğu – mamalıq patologiyası olub, amnionda dölyanı mayenin miqdarının artması ilə xarakterizə olunur. Patologiya embirogenezin müxtəlif dövrlərində təzahür edir, ümumi vəziyyətin pisləşməsi, flüktuasiya,

Ayaqlarda ağırlıq

Ayaqlarda ağırlıq əsasən venoz xəstəliklər: varikoz, posttromboflebitik sindrom, xroniki venoz çatışmazlıq zamanı yaranır. Bu əlamətə həmçinin limfedema, yastıpəncəlik, ürək və boyrəyin disfunksiyalarında şişkinlik səbəb olur.

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Hamilələrdə Hockin limfoması

Hamilələrdə Hockin limfoması — mayalanmadan əvvəl və yaxud hestasiya dövründə yaranan və ya residivləşən bədxassəli limfoproliferativ xəstəlik olub, limfa düyünləri, limfoid strukturlar və ekstranodulyar toxumaların
error: Content is protected !!