Bölmə Yazıları

Hamiləlik və laktasiya

Dölün hemolitik xəstəliyi

Dölün hemolitik xəstəliyi – müəyyən antigenlər üzrə ana və dölün qan uyğunsuzluğu nəticəsində yaranan bətndaxili immunoloji münaqişədir. Bu zaman plasentar baryerdən keçən ananın anticisimlərinin təsirindən uşağın eritrositləri

Hipoqalaktiya

Hipoqalaktiya — doğuşdan sonrakı dövrün ağırlaşmasıdır. Bu zaman süd uşağı normal inkişaf üçün lazım olan qidalı maddələrlə təmin edə bilmir. Laktasiyanın azalması körpənin narahat davranışlları, çəki artımının zəifləməsi ilə təzahür

Kolposkopiya

Kolposkopiya nədir? Kolposkop uşaqlıq boynu xərçəngi və xərçəngönü xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasında istifadə olunan optik cihazdır və bu cihaz vasitəsilə aparılan müayinə isə kolposkopiya adlanır. Bu müayinəni aparmaqda

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı

Hamiləlik zamanı yod çatışmazlığı — hestasiya dövründə yod defisiti nəticəsində yaranan patoloji hal hesab olunur. Normal tireodiogenez zamanı patologiya boyun çevrəsinin artması, udqunma və tənəffüsün çətinləşməsi, periodik

Hamilələrdə hipovitaminoz

Hamilələrdə hipovitaminoz – kiçik molekulyar üzvi birləşmələrin (vitaminlər) çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan patoloji vəziyyətdir. Vitaminlər ana və döl orqanizmində mübadilə funksiyalarının reallaşması, eləcə də uşağın normal 

Ciftin infarktı

Ciftin infarktı — cift toxumasının qan təhcizatının pozulması ilə əlaqədar onun nekrozudur. Zədələnmə sahələri iri olduqda patologiya dölün tərpənişlərinin tezliyi və intensivliyinin dəyişməsi, uşaqlıq yolundan qanlı ifrazatla təzahür

Hamilələrdə nefropatiya

Hamilələrdə nefropatiya – gecikmiş toksikozun klinik forması olub, klassik triada: ödem, arterial təzyiq və proteinuriya ilə xarakterizə edilir. Bəzən hamilələrdə nefropatiya yuxarıda qeyd olunan əlamətlərin ikisi, monosimptom gedişdə

Eklampsiya

Eklampsiya – hestozun ən ağır, kritik forması olub, qıcolma sindromu, huşun itirilməsi, posteklampsik komanın inkişafı ilə müşahidə edilir. Eklampsiyanın təhlükəliliyi hamilələrdə ağır fəsadların: beyinə qansızma, ağciyərlərin

Çoxdöllü hamiləlik

Çoxdöllü hamiləlik — ana bətnində 2 və ya daha çox dölün formalaşması ilə xarakterizə olunur. Hestasiyanın 2-ci trimestrindən başlayaraq qarnın həcmi və bədən çəkisinin sürətlə artması, uşaqlıq dibinin hündürdə yerləşməsi, uşaqlığın
error: Content is protected !!