Bölmə Yazıları

Hamiləlik və laktasiya

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi

Hamilələrdə varikoz xəstəliyi — venoz damarların hestasion dövrdə yaranan və patogenetik baxımdan onunla əlaqəli olan ektaziyasıdır. Aşağı ətraflarda və xarici cinsiyyət üzvlərində ağrılar, ağırlıq, paresteziya, ödem, əzələlərin

Qadınlarda sistit

Qadınlarda sistit – sidik kisəsinin selikli (bəzən selikaltı və əzələ) qişasının kəskin və ya xroniki gedişli iltihabi zədələnməsidir. Ağrılı və tezləşmiş sidik ifrazı, kiçik çanaq nahiyəsində ağrılar, sidik kisəsinin tam boşalmaması

Dölyanı mayenin çoxluğu

Dölyanı mayenin çoxluğu – mamalıq patologiyası olub, amnionda dölyanı mayenin miqdarının artması ilə xarakterizə olunur. Patologiya embirogenezin müxtəlif dövrlərində təzahür edir, ümumi vəziyyətin pisləşməsi, flüktuasiya,

Ayaqlarda ağırlıq

Ayaqlarda ağırlıq əsasən venoz xəstəliklər: varikoz, posttromboflebitik sindrom, xroniki venoz çatışmazlıq zamanı yaranır. Bu əlamətə həmçinin limfedema, yastıpəncəlik, ürək və boyrəyin disfunksiyalarında şişkinlik səbəb olur.

Kumbs sınağı

Kumbs (antiqlobulin) sınağı -normada müsbət rezuslu eritrositlərin səthində olan spesifik zülali maddənin mənfi rezus faktorlu qanda aşkarlanmasıdır. Kumbs sınağının 2 növü mövcuddur: düz- eritrositlərin səthində antitellərin

Hamilələrdə Hockin limfoması

Hamilələrdə Hockin limfoması — mayalanmadan əvvəl və yaxud hestasiya dövründə yaranan və ya residivləşən bədxassəli limfoproliferativ xəstəlik olub, limfa düyünləri, limfoid strukturlar və ekstranodulyar toxumaların

Döş giləsinin iltihabı

Döş giləsinin iltihabı – döş giləsi-areola kompleksində əmələ gələn bakterial, virus və göbələk təbiətli infeksion prosesdir. Əsas əlamətləri: döş giləsində ağrılar, döş giləsi ətrafı dərinin hiperemiyası, süd vəzilərindən maye

Hamilələrdə virus hepatiti

Hamilələrdə virus hepatiti — hamiləlik dövründə aşkarlanan və hepatotrop viruslar tərəfindən qaraciyər toxumasının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan infeksion xəstəliklər qrupudur. İfadəli intoksikasiya, sarılıq,

Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması

Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması – onun döl doğulmazdan əvvəl uşaqlıq divarından qopmasıdır. Ciftin vaxtından əvvəl ayrılması ağrı, qanaxma, uşaqlıq əzələlərinin gərginliyi, döldə baş verən pozğunluqlarla təzahür edir. Diaqnoz hamilə

Dölün hemolitik xəstəliyi

Dölün hemolitik xəstəliyi – müəyyən antigenlər üzrə ana və dölün qan uyğunsuzluğu nəticəsində yaranan bətndaxili immunoloji münaqişədir. Bu zaman plasentar baryerdən keçən ananın anticisimlərinin təsirindən uşağın eritrositləri
error: Content is protected !!