Bölmə Yazıları

Hamiləlik və laktasiya

Eklampsiya

Eklampsiya – hestozun ən ağır, kritik forması olub, qıcolma sindromu, huşun itirilməsi, posteklampsik komanın inkişafı ilə müşahidə edilir. Eklampsiyanın təhlükəliliyi hamilələrdə ağır fəsadların: beyinə qansızma, ağciyərlərin

Çoxdöllü hamiləlik

Çoxdöllü hamiləlik — ana bətnində 2 və ya daha çox dölün formalaşması ilə xarakterizə olunur. Hestasiyanın 2-ci trimestrindən başlayaraq qarnın həcmi və bədən çəkisinin sürətlə artması, uşaqlıq dibinin hündürdə yerləşməsi, uşaqlığın

Doğuşdan sonrakı psixoz

Doğuşdan sonrakı psixoz – doğuşun ilk həftələrində yaranan kəskin psixi pozğunluqdur. Depressiya, yuxusuzluq, huşun pozulması, uşağın sağalmaz xəstəliyə tutulması barədə sayıqlamalar, hallüsinasiyalarla təzahür edir. Pasiyentin

Hamilələrdə miopiya

Hamilələrdə miopiya – gözun hestasiya dövründə və ya doğuş prosesində ağırlaşa bilən refraksiya pozğunluğu olub, paralel işıq şüalarının torlu qişanın önündə fokuslanması ilə səciyyələnir. Patologiya görmə itiliyinin azalması, uzaqda

Göbək ciyəsinin dolanması

Göbək ciyəsinin dolanması – onun bir və ya bir neçə ilgəyinin dölün boyunu və ya bədəni ətrafında yerləşməsi ilə xarakterizə olunan patologiyadır. Bu zaman anada heç bir klinik əlamət müşahidə edilmir, nadir hallarda ciftin vaxtından

Aşılama

Aşılama – kişidən alınan spermanın xüsusi kateterlə qadının uşaqlığına yeridilmə üsuludur. Ona tibbdə “süni inseminasiya” da deyilir. Prosedur adətən aybaşı siklinin ortasında, yəni ovulyasiya vaxtına yaxın aparılır. Sperma yeridilməzdən

Hamilələrdə xolestaz

Hamilələrdə xolestaz — hestasion dermatozun bir forması olub, idiopatik qaraciyərdaxili öd durğunluğundan yaranır. Dəri örtüklərinin qaşınma və sarılığı, dispeptik əlamətlər, nəcisin rəngsizləşməsi, sidiyin tündləşməsi ilə təzahür

Hamilələrdə karies

Hamilələrdə karies — hestasiya dövründə aşkarlanan diş minası, sement və dentinin destruksiyasıdır. Dişlərin rənginin dəyişməsi, onların səthində tünd və ya ağ ləkələrin əmələ gəlməsi, mexaniki, temperatur, kimyəvi qıcıqlandırıcılara

Hamiləlik ağırlaşmaları

Hamiləlik ağırlaşmaları — hestasiya ilə əlaqədar yaranan və onun təbii gedişini pozan patoloji hallardır. İlkin mərhələlərdə klinik simptomatika ilə müşayiət olunmaya bilər, sonralar isə qarnın aşağı hissəsində ağrı, vaginal ifrazat,

Hestasion diabet

Hestasion diabet – şəkərli diabetin hamiləlik dövründə hormonal disbalans nəticəsində yaranan xüsusi formasıdır. Patologiyanın əsas əlaməti qida qəbulundan sonra qlükozanın qanda miqdarının artması, acqarına isə bu göstəricinin
error: Content is protected !!