Bölmə Yazıları

İnfeksion xəstəliklər

Skarlatina

Skarlatina- kəskin infeksion xəstəlik olub, xüsusilə ağız-udlağın zədələnməsi, güclü intoksikasiya və spesifik ekzantema ilə xarakterizə olunur. Skarlatinanın törədicisi xəstə ilə kontakt və ya hava-damcı yolu ilə yayılan A qrupundan

Кandidoz

Кandidoz– əsasən dəri və selikli qişaları, nadir hallarda daxili orqanları zədələyən göbələk xəstəliyidir. Tənəffüs, həzm və sidik-cinsiyyət sisteminin kandidozları ayırd edilir. İmmunitetin kəskin zəifləməsi nəticəsində generalizə olunmuş

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası- kəskin infeksion xəstəlik olub, törədiciləri pikornaviruslar nəslindən olan bağırsaq viruslarıdır (enteroviruslar). Uşaqlarda enterovirus infeksiyasının kliniki təzahürü polimorf (fərqli) ola bilər.

Meymun çiçəyi

Meymun çiçəyi -kəskin virus xəstəliyi olub, təbii-ocaqlı infeksiyalara daxildir. Əsas əlaməti dəri və selikli qişalarda səpkilər, genearlizəolunmuş (yayılmış) limfadenopatiya, qızdırma, artralgiya, mialgiya, nəzərəçarpan halsızlıqdır.

Lyamblioz

Lyamblioz – bağırsaq lyambliyası tərəfindən törədilən və həzm pozğunluğu ilə gedən parazitar infeksiyadır. Lyambliozun klinikasında qastrointestinal sindrom (ürəkbulanma, qarında ağrı, meteorizm, dəyişkən nəcis ifrazı) üstünlük

Qadınlarda sifilis

Qadınlarda sifilis — solğun treponema tərəfindən törədilən xroniki zöhrəvi xəstəlikdir. 90—99% hallarda cinsi yolla ötürülür. Sifilis spesifik dəri səpkiləri, limfa düyünlərinin böyüməsi, müxtəlif orqan və sistemlərin ləng,

İkincili sifilis

İkincili sifilis – sifilisin birincili periodunun ardınca yaranan xəstəlikdir. Patologiya böyük polimorfizmə malik disseminəolunmuş səpkilər (rozeola, papula, vezikula, pustula), somatik orqanların, dayaq-hərəkət aparatının,

Uşaqlarda angina

Uşaqlarda angina – uşağın udlaq (adətən, damaq) badamcıqlarının limfoid toxumasının infeksion-allergik xarakterli kəskin iltihabi xəstəliyidir. Xəstəlik hərarət, nəzərə çarpan intoksikasiya əlamətləri, udma zamanı ağrılar, çənəaltı və

Hamilələrdə virus hepatiti

Hamilələrdə virus hepatiti — hamiləlik dövründə aşkarlanan və hepatotrop viruslar tərəfindən qaraciyər toxumasının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan infeksion xəstəliklər qrupudur. İfadəli intoksikasiya, sarılıq,
error: Content is protected !!