Bölmə Yazıları

İnfeksion xəstəliklər

Epidemik parotit

Epidemik parotit haqqında ümumi məlumat Epidemik parotit kəskin infeksion xəstəlik olub, qulaqətrafı tüpürcək vəzilərinin və sinir sisteminin zədələnməsi ilə keçir. İnsanların infeksiyaya həssaslığı çox yüksəkdir. Postinfeksion

Genital herpes

Genital herpes – qovuqcuq qrupları, sonra isə eroziya və xoranın əmələ gəlməsi ilə xarakterizə olunan cinsi orqanların selikli qişalarının virus mənşəlli zədələnməsidir. Yerli olaraq yanğı hissi, şişkinlik, hiperemiya, qasıq limfa

İnfeksion-allergik miokardit

İnfeksion-allergik miokardit – ürək əzələsinin iltihabi zədələnməsi olub, infeksiyaya qarşı immunopatoloji reaksiyaların yaranması nəticəsində inkişaf edir. Xəstəliyin əlamətlərinə təngnəfəslik, əzginlik, ürək və oynaqlar ağrılar

Qızılca xəstəliyi

Qızılca kəskin virus infeksiyalarına aid olub, spesifik ekzantema və kataral əlamətlərin kombinasiyası ilə xarakterizə olunur. Qızılca törədicisi orqanizmə hava-damcı yolu ilə daxil olur. İnkubasiya dövrü 2 həftəyədək, bəzən isə 1 ayadək

Pişik cırmaqlamasından gələn təhlükə

Felinoz- pişiklərin cırmaqlaması və ya dişləməsi səbəbindən meydana çıxa biləcək xəstəlikdir. Bu xəstəlik Bartonella henselae tərəfindən törədilir. Bartonella henselae pişik orqanizmində yaşayır və adətən heyvan üçün heç bir həyati

Quduzluq

Quduzluq – əsasən, mərkəzi sinir sisteminin ağır zədələnmələri ilə xarakterizə olunan letal sonluqlu virus etiologiyalı zoonoz infeksiyadır. İnsan quduzluğa heyvan dişləməsi zamanı yoluxur. Törədici sinir lifləri ilə orqanizmə

Meninqokokk infeksiyası

Meninqokokk infeksiyası- infeksion xəstəlik olub, nazofaringitdən meninqokokk sepsisi və meningitinədək müxtəlif kliniki təzahürlərlə özünü büruzə verən xəstəliklər qrupundan ibarətdir. Bu xəstəlikləri birləşdirən ortaq cəhət, hava-damcı

İnfeksion kolit

İnfeksion kolit – yoğun bağırsağın polietioloji iltihabi xəstəliyi olub, şərti-patogen bağırsaq florasının aktivləşməsi və ya patogen mikroorqanizmlərin xarici mühitdən daxil olması nəticəsində yaranır. İnfeksion kolit selik, bəzən
error: Content is protected !!