Bölmə Yazıları

İnfeksion xəstəliklər

Hiperferritinemiya

Hiperferritinemiya- qanda ferritinin konsentrasiyasının kişilərdə 250mkq/l, qadınlarda isə 120 mkq/l-dən yuxarı olmasıdır. Patologiyaya səbəb dəmirlə yüklənmə, infeksion və qeyri-infeksion mənşəli iltihabi proseslər, bədxassəli törəmələr

Qızılca xəstəliyi

Qızılca kəskin virus infeksiyalarına aid olub, spesifik ekzantema və kataral əlamətlərin kombinasiyası ilə xarakterizə olunur. Qızılca törədicisi orqanizmə hava-damcı yolu ilə daxil olur. İnkubasiya dövrü 2 həftəyədək, bəzən isə 1 ayadək

Blefarokonyunktivit

Blefarokonyunktivit – göz qapağı kənarlarının iltihabı olub, palpebral və orbital konyunktivanın zədələnməsi ilə müşayiət edilir. Xəstəliyin əsas əlamətlərinə gözün qızarması, göz qapağının altında «qum dənələri» və ya yad cisim hissi,

Koronavirus (Covid-19)

Koronavirus infeksiyası (Covid-19)- əsasən ağciyər toxumasının virus mənşəli xəstəliyidir. Xəstəliyin patoqnomik əlamətlərinə tənəffüs çatışmazlığı və distress-sindrom aiddir. Bu əlamətlərlə yanaşı pasiyentlər quru öskürək, qızdırma və

Skarlatina

Skarlatina- kəskin infeksion xəstəlik olub, xüsusilə ağız-udlağın zədələnməsi, güclü intoksikasiya və spesifik ekzantema ilə xarakterizə olunur. Skarlatinanın törədicisi xəstə ilə kontakt və ya hava-damcı yolu ilə yayılan A qrupundan

Кandidoz

Кandidoz– əsasən dəri və selikli qişaları, nadir hallarda daxili orqanları zədələyən göbələk xəstəliyidir. Tənəffüs, həzm və sidik-cinsiyyət sisteminin kandidozları ayırd edilir. İmmunitetin kəskin zəifləməsi nəticəsində generalizə olunmuş

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası

Uşaqlarda enterovirus infeksiyası- kəskin infeksion xəstəlik olub, törədiciləri pikornaviruslar nəslindən olan bağırsaq viruslarıdır (enteroviruslar). Uşaqlarda enterovirus infeksiyasının kliniki təzahürü polimorf (fərqli) ola bilər.

Meymun çiçəyi

Meymun çiçəyi -kəskin virus xəstəliyi olub, təbii-ocaqlı infeksiyalara daxildir. Əsas əlaməti dəri və selikli qişalarda səpkilər, genearlizəolunmuş (yayılmış) limfadenopatiya, qızdırma, artralgiya, mialgiya, nəzərəçarpan halsızlıqdır.

Lyamblioz

Lyamblioz – bağırsaq lyambliyası tərəfindən törədilən və həzm pozğunluğu ilə gedən parazitar infeksiyadır. Lyambliozun klinikasında qastrointestinal sindrom (ürəkbulanma, qarında ağrı, meteorizm, dəyişkən nəcis ifrazı) üstünlük
error: Content is protected !!