Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Gərginlik stenokardiyası

Gərginlik stenokardiyası – fiziki və ya emosional gərginlik zamanı ürək əzələsinin oksigenə olan tələbatının yüksəlməsi nəticəsində yaranan tranzitor miokard işemiyası tutmalarıdır. Gərginlik stenokardiyası qeyri-qənaətbəxş amillərin

Hamiləlik dövründə hipertoniya

Hamiləlik dövründə hipertoniya — arterial təzyiqin mayalanmadan əvvəl və ya hestasiya ilə əlaqədar patoloji yüksəlməsidir. Bu zaman AT standart normal və ya xəstə üçün xarakterik göstəricilərdən çox olur. Adətən baş ağrıları,

Sinus düyününün zəifliyi sindromu

Sinus düyününün zəifliyi sindromu (SDZS, sinus düyününün disfunksiyası sindromu) – sinus-qulaqcıq düyününün funksiyasının zəifləməsi və ya tamamilə dayanması nəticəsində yaranan ritm pozğunluğudur. SDZS zamanı impulsun yaranması və

Ağciyər arteriyasının anevrizması

Ağciyər arteriyasının anevrizması – sağ mədəcikdən çıxan və venoz qanı kiçik qan dövranına aparan iri damarın və ya onun şaxələrinin patoloji, lokal genişlənməsidir. Xəstəlik, adətən, simptomsuz gedir. Bəzən pasientin döş qəfəsində

Mitral stenoz

Mitral stenoz – sol atrioventrikulyar dəliyin daralması olub, qanın sol qulaqcıqdan sol mədəciyə fizioloji axınının çətinləşməsi ilə səciyyələnir. Yorğunluq, ürək fəaliyyətində fasilələr, qanhayxırma ilə öskürək, sinə nahiyəsində

Açıq atrioventrikulyar kanal

Açıq atrioventrikulyar kanal – mədəciklərarası və qulaqcıqlarası çəpərin, eləcə də hər iki atrioventrikulyar qapağın qüsurlarını özündə birləşdirən mürəkkəb ürəkdaxili anomaliyadır. Açıq atrioventrikulyar kanal fiziki inkişafın

Mitral çatışmazlıq

Mitral çatışmazlıq – sistola mərhələsində sol atrioventrikulyar qapaq taylarının tam qapanmaması və ya sallanması ilə səciyyələnən ürəyin qapaq qüsuru olub, sol mədəcikdən sol qulaqcığa qanın geriyə patoloji axını ilə müşayiət edilir.

Stenokardiya

Stenokardiya – ürəyin işemik xəstəliyi olub, miokardın qan təhcizatının kəskin pozulması nəticəsində ürək nahiyəsində tutmaşəkilli ağrılarla səciyyələnir. Stenokardiyanın 2 forması ayırd edilir: fiziki və ya emosional yüklənmələr

WPW sindromu

WPW sindromu (Volf-Parkinson-Uayt sindromu) – mədəciklərin ötürücü sistemin əlavə atrioventrikulyar yolları ilə vaxtından əvvəl oyanması və paroksizmal taxiaritmiyaların inkişafı ilə xarakterizə olunan klinik–elektrokardioqrafik
error: Content is protected !!