Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Ürəyin hemoxromatozu

Ürəyin hemoxromatozu (siderokardioz, piqmentli miokardit) – dəmir metabolizminin anadangəlmə pozulması, onun bağırsaqda idarə olunmayan absorbsiyası, qan zərdabında miqdarının həddindən artıq olması, miokardda toplanması ilə

Kardiomiopatiya

Kardiomiopatiya – ürək əzələsinin iltihabi, şiş və işemik mənşəli olmayan, kardiomeqaliya, proqressivləşən ürək çatışmazlığı və aritmiya ilə səciyyələnən birincili zədələnməsidir. Dilatasion, hipertrofik, restriktiv və aritmogen

D-dimer analizi

D-dimer -trombun parçalanması zamanı meydana çıxan zülal fraqmenti olub, trombun yaranmasının və fibrinolizin aktivliyinin göstəricisi hesab olunur. Analizdən yardımçı test kimi istifadə olunur, diaqnoz isə kliniki əlamətlərə və kompleks

Hipertonik retinopatiya

Hipertonik retinopatiya – arterial hipertenziyalı xəstələrdə təzyiqin davamlı yüksəlməsi fonunda torlu qişa damarlarının zədələnməsidir. Onun əsas əlamətlərinə görmənin pisləşməsi, gözlərin qızarması və yorulması, göz önündə uçuşan

Stabil stenokardiya

Stabil stenokardiya – müəyyən fiziki və emosional yüklənməyə cavab olaraq, döş sümüyü arxasında sıxıcı və ya təzyiqedici xarakterli tutmaşəkilli ağrıların yaranması ilə səciyyələnən klinik sindromdir. Stabil stenokardiyanın əsas

Atrioventrikulyar blokada

Atrioventrikulyar blokada (АV-blokada) – ötürücülük funksiyasının pozulması olub, qulaqcıqlar və mədəciklər arasında elektrik impulsunun yayılmasının ləngiməsi və ya tamamilə kəsilməsi nəticəsində ürək ritmi və hemodinamikanın

Neyrosirkulyator distoniya

Neyrosirkulyator distoniya (NSD) – ürək-damar sisteminin neyro-endokrin tənzimin pozulması nəticəsində yaranan funksional xarakterli pozğunluqları ilə səciyyələnir. Neyrosirkulyator distoniya polietioloji genezə malik olub, stress

Vegetativ-damar distoniyası

Vegetativ-damar distoniyası – vegetativ sinir sistemi tərəfindən damar tonusunun tənziminin pozulması nəticəsində yaranan funksional pozğunluqlar kompleksidir. Tutmaşəkilli və ya daimi ürəkdöyünmə, güclü tərləmə, baş ağrıları, ürək

Aritmiya

Aritmiya – normal ürək ritminin müntəzəmliyi və ya tezliyinin, həmçinin ürəyin elektrik keçiriciliyinin istənilən pozulmasıdır. Aritmiya simptomsuz gedə və ya ürəkdöyünmə, ürəyin fəaliyyətində kənaraçıxmalarla təzahür edə bilər. Bəzən
error: Content is protected !!