Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Postinfarkt kardioskleroz

Postinfarkt kardioskleroz – ürəyin işemik xəstəliyinin bir formasıdır. Patologiya miokard infarktından sonra ürək əzələsinin birləşdirici toxuma ilə hissəvi əvəzlənməsi nəticəsində yaranır. Postinfarkt kardioskleroz ürək çatışmazlığının

Ağciyər arteriyasının qapaq çatışmazlığı

Ağciyər arteriyasının qapaq çatışmazlığı – qapaq taylarının tam bağlanmaması nəticəsində sağ mədəciyin diastola fazasında qanın ağciyər kötüyündən geriyə axını ilə xarakterizə edilir. Patologiya halsızlıq, ürəkdöyünmə,

Anadangəlmə ürək qüsurları

Anadangəlmə ürək qüsurları – ürəyin bətndaxili dövrdə yaranan, ürəkdaxili və sistem hemodinamikasının pozulmasına səbəb olan anatomik qüsurlarını özündə birləşdirən xəstəliklər qrupudur. Anadangəlmə ürək qüsurlarının təzahürləri onun

Postinfarkt stenokardiya

Postinfarkt stenokardiya – miokard infarktından sonra 24 saat – 2 həftə müddətində anginoz tutmaların yaranması ilə xarakterizə olunan sindromdur. Postinfarkt stenokardiya döş sümüyü arxasında təzyiq, ağırlıq, göynəmə hissi; ürək

Quru perikardit

Quru perikardit – ürəkətrafı kisənin iltihabı olub, onun parietal və visseral səhifələri arasına fibrin liflərinin toplanması ilə xarakterizə edilir. Quru perikarditin əlamətlərinə döş sümüyü arxasında udqunma, tənəffüs, öskürək

Qəfləti ürək ölümü

Qəfləti ürək ölümü – anamnezdə koronar patologiyaya dəlalət edən simptomların olmaması fonunda mədəciklərin asistoliya və ya fibrillyasiyasıdır. Xarakterik əlamətlərinə tənəffüsün, arterial təzyiqin, magistral damarlarda nəbzin

Hamilələrdə ürək qüsurları

Hamilələrdə ürək qüsurları — ürək qapaqları, dəliklər, ürəkdaxili arakəsmələr, aorta və ağciyər arteriyasının hestasiya dövründə ağırlaşan və ya onun proqnozunu pisləşdirən anadangəlmə və yaxud qazanılmış anomaliyalarıdır. Halsızlıq,

Hipertonik kriz

Hipertonik kriz – AT-nin qəflətən kritik yüksəlməsi ilə müşayiət olunan vəziyyətdir. Onun fonunda neyrovegetativ pozğunluqların yaranması, serebral hemodinamikanın pozulması, kəskin ürək çatışmazlığının inkişafı mümkündür. Hipertonik kriz

Exokardioqrafiya (ExoKQ)

Exokardioqrafiya US dalğaları ilə ürəyin qeyri-invaziv vizualizasiya üsulu olub, ürəyin struktur elementlərinin morfofunksional parametrlərini qiymətləndirməyə kömək edir. Exokardioqrafiya bir neçə rejimi: bir ölçülü, iki ölçülü,

İdmançı ürəyi sindromu

İdmançı ürəyi sindromu — sistematik şəkildə intensiv fiziki yüklənmələrə məruz qalan şəxşlərdə miokardın struktur dəyişikliklərinin ümumiləşdirilmiş adıdır. Əksər hallarda simptomsuz və ya qeyri-spesifik simptomatika ilə gedir.
error: Content is protected !!