Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Vegetativ-damar distoniyası

Vegetativ-damar distoniyası – vegetativ sinir sistemi tərəfindən damar tonusunun tənziminin pozulması nəticəsində yaranan funksional pozğunluqlar kompleksidir. Tutmaşəkilli və ya daimi ürəkdöyünmə, güclü tərləmə, baş ağrıları, ürək

Aritmiya

Aritmiya – normal ürək ritminin müntəzəmliyi və ya tezliyinin, həmçinin ürəyin elektrik keçiriciliyinin istənilən pozulmasıdır. Aritmiya simptomsuz gedə və ya ürəkdöyünmə, ürəyin fəaliyyətində kənaraçıxmalarla təzahür edə bilər. Bəzən

Ağciyərlərin arteriovenoz anevrizması

Ağciyərlərin arteriovenoz anevrizması – ağciyər arteriyaları və venaları arasında birbaşa kommunikasiyanın olması, nəticədə oksigenləşməmiş qanın arterial damarlara tökülməsi ilə xarakterizə olunan anadangəlmə damar anomaliyasıdır.

Bland-Uayt-Qarland sindromu

Bland-Uayt-Qarland sindromu – koronar damarların anadangəlmə anomaliyası olub, tac arteriyalarının (əsasən sol) ağciyər arteriyasından ayrılması və bunun nəticəsində miokardın böyük bir hissəsinin venoz qanla təhciz olunması ilə

Qulaqcıqlararası çəpər qüsuru

Qulaqcıqlararası çəpər qüsuru – sağ və sol qulaqcıqlar arasında patoloji əlaqənin olması ilə xarakterizə edilən anadangəlmə ürək anomaliyasıdır. Təngnəfəslik, tez yorulma, fiziki inkişafın ləngiməsi, ürəkdöyünmə, dərinin solğunluğu,

Mitral qapağın prolapsı

Mitral qapağın prolapsı – mitral tayların sistola fazasında sol qulaqcıq boşluğuna qabarması ilə xarakterizə olunur. Tez yorulma, baş ağrıları, başgicəllənmə, təngnəfəslik, kardial ağrılar, bayılma, ürəkdöyünmə, aritmiya ilə təzahür

Kardionevroz

Kardionevroz — xarici amillərin təsirindən vegetativ sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulması fonunda yaranan psixosomatik xəstəlikdir. Üzvi dəyişikliklərin olmadığı halda ürək-damar sisteminin funksional pozulmaları ilə təzahür edir.

Eyzenmenger kompleksi

Eyzenmenger kompleksi – mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəciyin hipertrofiyası ilə xarakterizə olunan anadangəlmə mürəkkəb ürək qüsurudur. Halsızlıq, sianoz, yüngül fiziki gərginlik zamanı
error: Content is protected !!