Browsing Category

Kardiologiya

Perikardit

Perikardit – ürəkətrafı kisənin (ürəyin xarici qişası – perikard) əsasən infeksion, revmatik və ya postinfarkt xarakterli iltihabıdır. Patologiya halsızlıq, döş sümüyü arxasında nəfəsalma anında güclənən daimi ağrılar, öskürəklə (quru

Ürək astması

Ürək astması – kiçik qan dövranında durğunluq və ağciyərlərin interstisial ödemi nəticəsində yaranan kəskin sol mədəcik çatışmazlığıdır. Ürək astması tutmaları kəskin hava çatışmazlığı, ortopnoe, üzücü quru öskürək, üzün sianozu,

Revmokardit

Revmokardit – kəskin revmatik qızdırma nəticəsində ürəyin müxtəlif qatları (endokard, miokard, perikard) və qapaq aparatının zədələnməsidir. Revmokardit hərarətin yüksəlməsi, halsızlıq, ürəkdöyünmə və ya ürək fəaliyyətində fasilələr,

Lev-Leneqr xəstəliyi

Lev-Leneqr xəstəliyi ‒ ötürücü sistemin ləng proqressivləşən zədələnməsi olub, onun mədəcikdaxili hissəsinin degenerativ-sklerotik dəyişiklikləri ilə ürəyin birləşdirici toxuma əsasının kalsifikasiyası və fibrozunun müştərək

Sinoaurikulyar blokada

Sinoaurikulyar blokada – impulsun sinus düyünündən qulaqcıqlara ötürülməsinin ləngiməsi və ya tam kəsilməsi ilə xarakterizə olunan ürəkdaxili keçiriciliyin pozulma formasıdır. Sinoaurikulyar blokada ürəyin fasilələrlə fəaliyyəti və ya

Ürək amiloidozu

Ürək amiloidozu – ürək toxumalarında xüsusi zülal-polisaxarid kompleksi – amiloidin toplanmasına səbəb olan sistemli disproteinozdur. Ürək amiloidozu miokardın hipertrofiyası, onun yığılma qabiliyyətinin pozulması, qan

Ümumi arterial kötük

Ümumi arterial kötük – ağciyər arteriyası və aortanın koronar, ağciyər, sistem qan dövranını təmin edən vahid damar şəklində birləşməsi ilə xarakterizə olunan anadangəlmə ürək-damar anomaliyasıdır. Ümumi arterial kötük sianoz,

Üç qulaqcıqlı ürək

Üç qulaqcıqlı ürək – sol qulaqcığı iki kameraya bölən arakəsmənin olması ilə səciyyələnən anadangəlmə ürək anomaliyasıdır. Xəstələr tez-tez təkrarlanan respirator xəstəliklər, fiziki inkişafın ləngiməsi, təngnəfəslik, periferik

Miksoma

Miksoma – ürəyin xoşxassəli, birincili boşluqdaxili şişidir. Miksoma bədən temperaturunun yüksəlməsi, təngnəfəslik, ortopnoe, öskürək, qanhayxırma, ürəkdöyünmə, zəiflik, anemiya, arıqlama, başgicəllənmə, huşun müvəqqəti itməsi,

Qazanılmış ürək qüsurları

Qazanılmış ürək qüsurları – ürəyin qapaq aparatının quruluş və funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunan, ürəkdaxili qan dövranının pisləşməsinə gətirib çıxaran xəstəliklər qrupudur (qapağın stenozu, çatışmazlığı, müştərək və