Browsing Category

Kardiologiya

Angioqrafiya

Angioqrafiya- invaziv müayinə üsulu olub, xüsusi maddənin yeridilməsi yolu ilə damarların müayinəsidir. Müayinə olunan damardan (arteriya, vena və ya limfa damarı) asılı olaraq arteriaqragiya, fleboqrafiya və limfoqrafiya adlanır. Ümumi

Kardiomiopatiya

Kardiomiopatiya – ürək əzələsinin iltihabi, şiş və işemik mənşəli olmayan, kardiomeqaliya, proqressivləşən ürək çatışmazlığı və aritmiya ilə səciyyələnən birincili zədələnməsidir. Dilatasion, hipertrofik, restriktiv və aritmogen

Sakitlik stenokardiyası

Sakitlik stenokardiyası – provokasiyaedici amillərin iştirakı olmadan döş sümüyü arxasında qəfil yaranan ağrı tutmasıdır. Stenokardiya tutması fiziki sakitlik halında inkişaf edir, ifadəli və uzunmüddətli anginoz ağrılar, boğulma,

Səyrici aritmiya

Səyrici aritmiya (qulaqcıqların fibrillyasiyası) – ürəyin ritm pozğunluğu olub, qulaqcıqların sürətli, xaotik oyanması və yığılması və yaxud qulaqcıq əzələ liflərinin ayrı-ayrı qruplarının fibrillyasiyası ilə müşayiət edilir. Səyrici

Arterial hipotoniya

Arterial hipotoniya – arterial təzyiqin dayanıqlı və ya müntəzəm azalması olub, sistolik təzyiqin 100 mm.c.süt.-dan, diastolik təzyiqin isə 60mm.c.süt.-dan aşağı olması ilə xarakterizə edilir. Arterial hipotoniya başgicəllənmə,

Mədəcik ekstrasistoliyası

Mədəcik ekstrasistoliyası –ürəyin ritm pozğunluğunun mədəciklərin növbədən kənar, vaxtından əvvəl yığılmaları ilə səciyyələnən formasıdır. Ürək fəaliyyətində fasilələrin yaranması hissi, başgicəllənmə, anginoz ağrılar, boğulma,

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları — miokard və ona söykənən magistral damarların hemodinamikanın aydın nəzərə çarpan dəyişikliklərinə səbəb olmayan, lakin bəzən patoloji vəziyyətlərə gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılmış struktur

Mədəciklərarası çəpər qüsuru

Mədəciklərarası çəpər qüsuru – sağ və sol mədəcik arasında patoloji əlaqənin olması ilə səciyyələnən anadangəlmə ürəkdaxili anomaliyadır. Təngnəfəslik, fiziki inkişafın ləngiməsi, tez yorulma, taxikardiya, «ürək donqarı» ilə təzahür

Kardial X sindromu

Kardial X sindromu – koronar arteriyalarda heç bir dəyişiklik baş vermədən miokardın oksigenlə təchizatının azalması nəticəsində yaranan patoloji vəziyyətdir. Gərginlik stenokardiyasının əlamətləri: ürək nahiyəsində fiziki yüklənmə və

Ürək çatışmazlığı

Ürək çatışmazlığı – miokardın yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi, böyük və yaxud kiçik qan dövranında durğunluq nəticəsində yaranan kəskin və ya xroniki vəziyyətdir. Sakitlik və ya cüzi fiziki yüklənmə zamanı təngnəfəslik, ödem,