Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Ağciyərlərin arteriovenoz anevrizması

Ağciyərlərin arteriovenoz anevrizması – ağciyər arteriyaları və venaları arasında birbaşa kommunikasiyanın olması, nəticədə oksigenləşməmiş qanın arterial damarlara tökülməsi ilə xarakterizə olunan anadangəlmə damar anomaliyasıdır.

Bland-Uayt-Qarland sindromu

Bland-Uayt-Qarland sindromu – koronar damarların anadangəlmə anomaliyası olub, tac arteriyalarının (əsasən sol) ağciyər arteriyasından ayrılması və bunun nəticəsində miokardın böyük bir hissəsinin venoz qanla təhciz olunması ilə

Qulaqcıqlararası çəpər qüsuru

Qulaqcıqlararası çəpər qüsuru – sağ və sol qulaqcıqlar arasında patoloji əlaqənin olması ilə xarakterizə edilən anadangəlmə ürək anomaliyasıdır. Təngnəfəslik, tez yorulma, fiziki inkişafın ləngiməsi, ürəkdöyünmə, dərinin solğunluğu,

Mitral qapağın prolapsı

Mitral qapağın prolapsı – mitral tayların sistola fazasında sol qulaqcıq boşluğuna qabarması ilə xarakterizə olunur. Tez yorulma, baş ağrıları, başgicəllənmə, təngnəfəslik, kardial ağrılar, bayılma, ürəkdöyünmə, aritmiya ilə təzahür

Kardionevroz

Kardionevroz — xarici amillərin təsirindən vegetativ sinir sisteminin fəaliyyətinin pozulması fonunda yaranan psixosomatik xəstəlikdir. Üzvi dəyişikliklərin olmadığı halda ürək-damar sisteminin funksional pozulmaları ilə təzahür edir.

Eyzenmenger kompleksi

Eyzenmenger kompleksi – mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəciyin hipertrofiyası ilə xarakterizə olunan anadangəlmə mürəkkəb ürək qüsurudur. Halsızlıq, sianoz, yüngül fiziki gərginlik zamanı

Diabetik kardiomiopatiya

Diabetik kardiomiopatiya ‒ şəkərli diabet zamanı metabolik, damar və elektrolit pozğunluqları nəticəsində ürəkdə yaranan patoloji dəyişikliklərin məcmusudur. Xəstəliyin klinikası fərqlidir (simptomsuz gedişdən tutmuş təngnəfəslik,

Perikardit

Perikardit – ürəkətrafı kisənin (ürəyin xarici qişası – perikard) əsasən infeksion, revmatik və ya postinfarkt xarakterli iltihabıdır. Patologiya halsızlıq, döş sümüyü arxasında nəfəsalma anında güclənən daimi ağrılar, öskürəklə (quru

Ürək astması

Ürək astması – kiçik qan dövranında durğunluq və ağciyərlərin interstisial ödemi nəticəsində yaranan kəskin sol mədəcik çatışmazlığıdır. Ürək astması tutmaları kəskin hava çatışmazlığı, ortopnoe, üzücü quru öskürək, üzün sianozu,
error: Content is protected !!