Bölmə Yazıları

Kardiologiya

Arterial hipotoniya

Arterial hipotoniya – arterial təzyiqin dayanıqlı və ya müntəzəm azalması olub, sistolik təzyiqin 100 mm.c.süt.-dan, diastolik təzyiqin isə 60mm.c.süt.-dan aşağı olması ilə xarakterizə edilir. Arterial hipotoniya başgicəllənmə,

Mədəcik ekstrasistoliyası

Mədəcik ekstrasistoliyası –ürəyin ritm pozğunluğunun mədəciklərin növbədən kənar, vaxtından əvvəl yığılmaları ilə səciyyələnən formasıdır. Ürək fəaliyyətində fasilələrin yaranması hissi, başgicəllənmə, anginoz ağrılar, boğulma,

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları

Ürəyin kiçik inkişaf anomaliyaları — miokard və ona söykənən magistral damarların hemodinamikanın aydın nəzərə çarpan dəyişikliklərinə səbəb olmayan, lakin bəzən patoloji vəziyyətlərə gətirib çıxaran anadangəlmə və ya qazanılmış struktur

Mədəciklərarası çəpər qüsuru

Mədəciklərarası çəpər qüsuru – sağ və sol mədəcik arasında patoloji əlaqənin olması ilə səciyyələnən anadangəlmə ürəkdaxili anomaliyadır. Təngnəfəslik, fiziki inkişafın ləngiməsi, tez yorulma, taxikardiya, «ürək donqarı» ilə təzahür

Kardial X sindromu

Kardial X sindromu – koronar arteriyalarda heç bir dəyişiklik baş vermədən miokardın oksigenlə təchizatının azalması nəticəsində yaranan patoloji vəziyyətdir. Gərginlik stenokardiyasının əlamətləri: ürək nahiyəsində fiziki yüklənmə və

Ürək çatışmazlığı

Ürək çatışmazlığı – miokardın yığılma qabiliyyətinin zəifləməsi, böyük və yaxud kiçik qan dövranında durğunluq nəticəsində yaranan kəskin və ya xroniki vəziyyətdir. Sakitlik və ya cüzi fiziki yüklənmə zamanı təngnəfəslik, ödem,

Kollaps

Kollaps – kəskin damar çatışmazlığı olub, damar tonusunun zəifləməsi və sirkulyasiya edən qanın həcminin nisbi azalması ilə müşayiət edilir. Ümumi vəziyyətin qəfil pisləşməsi, başgicəllənmə, taxikardiya, hipotoniya ilə özünü büruzə

WPW sindromu

WPW sindromu (Volf-Parkinson-Uayt sindromu) – mədəciklərin ötürücü sistemin əlavə atrioventrikulyar yolları ilə vaxtından əvvəl oyanması və paroksizmal taxiaritmiyaların inkişafı ilə xarakterizə olunan klinik–elektrokardioqrafik

Ekstrasistoliya

Ekstrasistoliya – ürəyin və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin növbədən kənar yığılmaları (ekstrasistola) ilə xarakterizə olunan ritm pozğunluğudur. Ürəyin güclü təkanları, hava çatışmazlığı və ürəyin dayanması hissi, həyəcanla təzahür edir.

Fallo tetradası

Fallo tetradası – müştərək anadangəlmə ürək anomaliyası olub, sağ mədəciyin çıxarıcı traktının stenozu, mədəciklərarası çəpərin qüsuru, aortanın dekstrapozisiyası və sağ mədəcik miokardının hipertrofiyası ilə xarakterizə edilir. Fallo
error: Content is protected !!