Bölmə Yazıları

Məqalələr

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

2 aylıq uşaq

Uşaqlarda 2-ci ayda da inkişaf sürətlə davam edir. 2 aylıq uşağın əzələləri daha da qüvvətlənmiş olur. Arxası üstdə yatarkən də, qarnı üstdə olarkən də başını saga-sola çevirə bilir. Uşaqda diqqətini əşyalarda saxlama və onları qısa

Qarın liposaksiyası

Qarın liposaksiyası – lokal piy yığıntısının ultrasəs və yaxud mexaniki yolla parçalanmasından sonra vakuum aspirasiya ilə bədəndən uzaqlaşdırılmasıdır. Bu əməliyyat sərbəst formada aparıla və yaxud kombinəolunmuş

Prediabetin 6 növü aşkar olunmuşdur

Prediabet adlanan patologiya fərqli nəticələrə səbəb ola bilir. Araşdırmalar nəticəsində müəyyən olunmuşdur ki, prediabet diaqnozu qoyulmuş şəxslərdə ikinci tip diabet və ya digər ağırlaşmaların formalaşma riskinə görə patologiyanın 6

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları

Anovulyator uşaqlıq qanaxmaları – birfazalı (anovulyator) aybaşı sikli zamanı baş verən uşaqlıq qanaxmalarıdır. Əsasən aybaşının gecikməsindən sonra yaranır, adi aybaşı qanaxmasından uzun müddətli olması və çoxlu miqdarda qan

Daun sindromu

Daun sindromu – kariotipdə 21-ci xromosomun genetik materialının surətinin, yəni trisomiyanın müşahidə olunduğu xromosom anomaliyasıdır. Daun sindromunun fenotipik əlamətlərinə braxisefaliya, yastı üz və ənsə, monqoloid tipli göz

Qol gərmə əməliyyatı

Qol gərmə əməliyyatı (braxioplastika) – qol nahiyəsində sallanmış dəri probleminin aradan qaldırılmasından ibarətdir. Onun sayəsində qollar cavan və sağlam görünüş əldə edir. Bu cərrahi müdaxilə tibbdə “braxioplastika” adlanır.

Üz gərmə əməliyyatı

Üz gərmə əməliyyatı (feysliftinq) – bu nahiyədəki toxumaların dartılması ilə icra olunan estetik müdaxilədir. Onun sayəsində yaşla bağlı dəyişikliklər aradan qalxır, üzün təbii və cavan görünüşü geri qayıdır. Üz gərmə əməliyyatı

Hipotireoz

Hipotireoz – qalxanabənzər vəzin funksiyasının zəifləməsi və tireoid hormonların çatışmazlığı ilə xarakterizə olunan xəstəlikdir. Patologiya orqanizmdə gedən bütün proseslərin ləngiməsi: halsızlıq, yuxululuq, bədən çəkisinin artması,
error: Content is protected !!