Bölmə Yazıları

Məqalələr

Hipofizin adenoması

Hipofizin adenoması — hipofiz vəzinin ön payının vəzili toxumasının xaricə inkişafı nəticəsində əmələ gələn xoşxassəli şişidir. Klinik olaraq oftalmo-nevroloji sindrom (baş ağrıları, okulomotor pozulmalar, ikiləşmə, görmə sahəsinin

Məxmərək (Rubella)

Məxmərək – kəskin virus infeksiyası olub, mülayim intoksikasiya fonunda xarakterik səpkilərlə xarakterizə edilir. Xəstəlik regionar limfoadenopatiya və hematoloji reaksiyalarla müşayiət olunur. Məxmərək virusu insan nəfəs alarkən

Təxirəsalınmaz vəziyyətlər

Təxirəsalınmaz vəziyyətlər həyati vacib funksiyaların kəskin pozulması ilə xarakterizə edilir. Bu cür vəziyyətlərə qəfil yaranan patologiyalar (asfiksiya, travmatik şok) və uzunmüddətli xroniki xəstəliklərin ağırlaşmaları

Qastroskopiya

Qastroskopiya – qida borusu və mədənin elastik fibroezofaqoqastroskop vasitəsilə müayinə üsuludur. Bu müayinə metodundan disfagiya, mədə-bağırsaq traktının yuxarı şöbələrindən qanaxma, qida borusunun və ya mədənin xora xəstəliyi

Dölün hemolitik xəstəliyi

Dölün hemolitik xəstəliyi – müəyyən antigenlər üzrə ana və dölün qan uyğunsuzluğu nəticəsində yaranan bətndaxili immunoloji münaqişədir. Bu zaman plasentar baryerdən keçən ananın anticisimlərinin təsirindən uşağın eritrositləri

Hemofiliya

Hemofiliya – homeostaz sisteminin irsi patologiyasıdır. Xəstəliyin əsasında VIII, IX və ya XI laxtalanma faktorunun sintezinin pozulması və ya azalması durur. Hemofiliyanın spesifik təzahürü xəstənin müxtəlif qanaxmalara – hemartroz,

Həzm sistemi

Həzm sisteminin vəzifəsi qəbul olunmuş qidanı müəyyən mexaniki və kimyəvi dəyişikliklərə uğradaraq həzm etmək, həzm olunmuş qidanı sormaq və qalıq hissəni bədəndən xaric etməkdir. Həzm sisteminə həzm kanalı və həzm sistemi vəziləri

Miqren

Miqren — Birincili baş ağrıların çox rast gəlinən növüdür. Tutmaşəkilli, intensiv baş ağrıları nevroloji, vegetativ və mədə-bağırsaq təzahürləri ilə müşayiət olunur. İlk tutma adətən 12-22 yaşlarda baş verir. Yayılma tezliyinə görə

Yumurtalığın dermoid kistası

Yumurtalığın dermoid kistası – ovarial toxumanın qalın divarlı kapsula malik əlavə törəməsidir. Dermoid kistanın daxilində seliyəbənzər kütlə şəklində müxtəlif toxumalar (dəri, piy toxuması, piy vəziləri, tük, sümük, diş, sinir

Kolposkopiya

Kolposkopiya nədir? Kolposkop uşaqlıq boynu xərçəngi və xərçəngönü xəstəliklərinin erkən aşkarlanmasında istifadə olunan optik cihazdır və bu cihaz vasitəsilə aparılan müayinə isə kolposkopiya adlanır. Bu müayinəni aparmaqda
error: Content is protected !!