Bölmə Yazıları

Məqalələr

Askaridoz

Аskaridoz – etioloji agenti insanın nazik bağırsağında parazitlik edən həlqəvi qurdlar – askaridlər olan qurd xəstəliyidir. Askaridozun erkən fazası ümumi nasazlıq, hərarət, dəridə səpkilər, hepatosplenomeqaliya, limfadenit, quru öskürəklə

Halitoz (pis ağız qoxusu) və səbəbləri

Halitoz-tibbi termin olub, ağzdan xoşagəlməz qoxunun gəlməsi deməkdir. Halitoz daimi və ya periodik olaraq -məsələn,acqarına və ya qida qəbulundan sonra insanı narahat edir. Halitoz həm stomatoloji, həm də daxili orqanların müxtəlif

Kolonoskopiya

Kolonoskopiya — yoğun bağırsaq xəstəliklərinin müasir müayinə üsuludur. Prosedur uzun, nazik və elastik zondun – mikrokameralı fibrokolonoskopun köməyilə aparılır. Bu, bağırsağı bütün uzunluğu qiymətləndirməyə imkan verir.

Yetkin dəri

Yetkin dəri – xronoloji yaşlanmanın ilkin əlamətlərinin müşahidə olunduğu dəridir. Yetkin dəriyə xas olan fizioloji dəyişikliklərə quruluq, elastikliyin azalması, mimik və dərin qırışların yaranması, piqment ləkələri, gözlə görünən

İrsi xəstəliklər

Genetika tibbin irsi xəstəliklərdə bəhs edən bölümüdür. Hazırda elmə irsi yolla ötürülən 6000-dən çox sindrom məlumdur. İrsi xəstəlikləri anadangəlmə və ailəvi patologiyalardan fərqləndirmək lazımdır. Belə ki, anadangəlmə

Boru hamiləliyi

Boru hamiləliyi – hamiləlik patologiyası olub, döl yumurtasının uşaqlıq borusuna implantasiyası ilə xarakterizə edilir. Onun təzahürləri hamiləliyin müddətindən və başa çatma formasından asılıdır. Boru hamiləliyi bəzən simptomsuz

Ağciyər arteriyasının anevrizması

Ağciyər arteriyasının anevrizması – sağ mədəcikdən çıxan və venoz qanı kiçik qan dövranına aparan iri damarın və ya onun şaxələrinin patoloji, lokal genişlənməsidir. Xəstəlik, adətən, simptomsuz gedir. Bəzən pasientin döş qəfəsində

Allergik kontakt dermatit

Allergik kontakt dermatit — dərinin allergenlə birbaşa kontaktı nəticəsində kontakt nahiyəsində inkişaf edən iltihabi xəstəliyidir. İltihab ləng tipli allergik reaksiya (allergen maddə ilə müntəzəm və kifayət qədər uzunmüddətli

Mitral stenoz

Mitral stenoz – sol atrioventrikulyar dəliyin daralması olub, qanın sol qulaqcıqdan sol mədəciyə fizioloji axınının çətinləşməsi ilə səciyyələnir. Yorğunluq, ürək fəaliyyətində fasilələr, qanhayxırma ilə öskürək, sinə nahiyəsində
error: Content is protected !!