Bölmə Yazıları

Məqalələr

Vücudumuzun gizli “siqnal”ları

İnsan orqanizmini sözün əsl mənasında ağıllı sistem hesab etmək olar. Çünki orqanizm- baş verən dəyişiklikləri müxtəlif əlamətlərlə bildirməyə çalışır. Bəzən ilk baxışda zərərsiz hesab etdiyimiz əlamət, daxili orqanların çox ciddi

Akromeqaliya

Akromeqaliya – hipofiz vəzinin ön payının şişlə zədələnməsi nəticəsində yaranan xəstəlik olub, somatotrop hormonunun (boy hormonu) sintezinin artması ilə əlaqədar bədənin ayrı-ayrı hissələrinin patoloji böyüməsidir.

Gizli diabetin “aşkar” əlamətləri

Diabetönü dövrün vaxtında aşkarlanması, diabetin diaqnostikası qədər böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, diabet önü və ya gizli diabet xəstələrinin vaxtında aşkar olunması ikinci tip diabet riskini 50% azaldır. Risk qrupuna

Vitamin A, orqanizmdə rolu, mənbələri

Sağlam həyat üçün vitaminlər mütləqdir. Çünki orqanizmdə bir çox proseslər vitaminlərin iştirakı ilə gedir. Hər hansı bir vitamin çatışmazlığı olduqda sağlamlıq problemləri meydana çıxa bilir. Orqanizm əsas vitamin ehtiyacını xaricdən,

Gündüz yuxululuğu ilə mübarizənin 8 yolu

Gündüz yuxululuğu adətən işin ən aktiv dövründə bizə diqqətimizi cəmləməkdə mane olur. Bu isə gündəlik iş planlarımızı yerinə yetirməyə ciddi maneə yaradaraq həm əməkdaşlar, həm də müdiriyyət qarşısında pis vəziyyətdə qalmamıza səbəb olur.

Pollinoz

Pollinoz – mövsümi allergik xəstəliklərdən olub, bitki tozcuqlarına qarşı meydana çıxan allergik reaksiyalar kompleksidir. Pollinoz latın sözündən götürülmüşdür, “pollen” tərcümədə tozcuq mənasını verir. Xəstəlik burun və
error: Content is protected !!