Bölmə Yazıları

Nevrologiya

Meninqokokk infeksiyası

Meninqokokk infeksiyası- infeksion xəstəlik olub, nazofaringitdən meninqokokk sepsisi və meningitinədək müxtəlif kliniki təzahürlərlə özünü büruzə verən xəstəliklər qrupundan ibarətdir. Bu xəstəlikləri birləşdirən ortaq cəhət, hava-damcı

Alsheymer xəstəliyi

Alsheymer xəstəliyi- senil demensiyanın proqressivləşən forması olub, koqnitiv qabiliyyətlərin təmamilə itirilməsinə səbəb olur və əsasən 60-65 yaşdan sonra inkişaf edir. Kliniki olaraq koqnitiv xüsusiyyətlərin: diqqət, yaddaş, nitq,

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi

Аnhidroz

Аnhidroz (yununca “hidros” — tər, “an” — inkar şəkilçisi) yunan dilindən tərcümədə “tərin olmaması” mənasını verir. Bu patoloji vəziyyət tər ifrazının xeyli azalmasına və ya onun tamamilə olmamasına gətirib çıxaran tər vəzilərinin

İnsult

İnsult – beyin qan dövranının kəskin pozulması nəticəsində baş beyində ocaqlı zədələnmənin yaranması ilə xarakterizə olunur. İşemik və ya hemorragik xarakter daşıya bilər. İnsult əksər hallarda bədənin sağ və ya sol yarısında

Əzginlik

Əzginlik -gümrahlıq və enerji çatışmazlığı hissiyatı olub, əmək qabiliyyətinin azalması və adi məşğuliyyətlərə qarşı marağın itməsilə xarakterizə olunur. Adətən bu hal xarici mühit amillərinin təsirindən: həddən artıq yorğunluq, çox

Menyer xəstəliyi

Menyer xəstəliyi- daxili qulağın qeyri-iltihabi xəstəliyi olub, labirint mənşəli başgicəllənmə tutmaları, zədələnmiş qulaqda küy və proqressivləşən eşitmə zəifliyi ilə xarakterizə olunur. Menyer xəstəliyinin diaqnostika üsullarına

Dağınıq skleroz

Dağınıq skleroz haqqında ümumi məlumat Dağınıq skleroz- xroniki proqressivləşən xəstəlik olub, əsasən mərkəzi, nisbətən az hallarda isə periferik sinir sisteminin çoxsaylı ocaqlar şəklində zədələnməsi ilə xarakterizə olunur. "Dağınıq
error: Content is protected !!