Bölmə Yazıları

Oftalmologiya

Hemoftalm

Hemoftalm – görmə orqanının polietioloji xəstəliyi olub, qan damarlarının partlaması və şüşəyəbənzər cismə qansızma nəticəsində inkişaf edir. Klinik olaraq, dumanlı görmə, göz önündə qara və ya qırmızı rəngli hərəkətli bulanıqlıq,

Görmə sinirinin hipoplaziyası

Görmə sinirinin hipoplaziyası – zədələnmiş sinirin tərkibində aksonların sayının azalması ilə xarakterizə olunan anadangəlmə anomaliyadır. Onun əlamətlərinə görmə sinirinin zəifləməsi, nistaqm, çəpgözlük, gözlərin həddindən artıq

Qaşınma

Qaşınma- dəri, allergik, infeksion, metabolik, hematoloji, psixogen xəstəliklərin ən çox rast gəlinən simptomlarına daxildir. Lokal xarakter daşıya və ya dəri örtüyünün böyük sahəsini əhatə edərək yayılmış ola bilər. Qaşınma -dəridə

Diabetik retinopatiya

Diabetik retinopatiya – uzun müddət davam edən şəkərli diabet fonunda gözün torlu qişasının damarlarının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan spesifik angiopatiyadır. Xəstəlik proqressivləşən gedişə malikdir. Başlanğıcda retinopatiya

Göbələk mənşəli konyunktivit

Göbələk mənşəli konyunktivit – konyunktivanın yarımkəskin və ya xroniki iltihabı ilə xarakterizə edilən oftalmomikozdur. Törədicinin növündən asılı olaraq, göbələk mənşəli konyunktivit kataral və ya irinli iltihab, gözün selikli

Аllergik rinokonyunkitivit

Аllergik rinokonyunkitivit – burnun və konyunktivanın selikli qişasının törədici allergenlə kontakt nəticəsində yaranan zədələnməsidir; İgE ilə əlaqəli birinci tip reaksiyanın inkişafı ilə xarakterizə olunur. Əsasən burundan selikli

Görmə sinirinin işemik neyropatiyası

Görmə sinirinin işemik neyropatiyası – onun intrabulbar və ya intraorbital şöbələrində qan dövranının zəifləməsi nəticəsində baş verən pozğunluqdur. Optik işemik neyropatiyanın klinik əlamətlərinə görmə itiliyinin qəfil zəifləməsi,

Hipertonik retinopatiya

Hipertonik retinopatiya – arterial hipertenziyalı xəstələrdə təzyiqin davamlı yüksəlməsi fonunda torlu qişa damarlarının zədələnməsidir. Onun əsas əlamətlərinə görmənin pisləşməsi, gözlərin qızarması və yorulması, göz önündə uçuşan

Göz miqreni

Göz miqreni müvəqqəti xarakterli görmə pozğunluğu şəklində aura ilə xarakterizə olunan miqrendir. Onun klinik əlamətlərinə səyrici skotoma, görmə sahəsinin ayrı-ayrı hissələrinin itirilməsi, fosfen (rəngli ləkələr) və fotopsiya
error: Content is protected !!