Bölmə Yazıları

Oftalmologiya

Dakriosistit

Dakriosistit – göz yaşı kisəsinin iltihabi xəstəliyi olub, burun-göz yaşı kanalının obliterasiyası və ya stenozu fonunda inkişaf edir. Onun əsas əlamətlərinə göz yaşının daimi axması, selikli-irinli ifrazatlar, göz yaşı ətciyinin,

E vitamini

E vitamini - güclü antioksidant olub, həmçinin tibbdə “gənclik vitamini” kimi də tanınır. Antioksidant xüsusiyyətindən başqa iltihabəleyhinə, antikoaqulyant xüsusiyyətlərə də malikdir. O, hüceyrə membranını stabilləşdirir, axıcılığını və

Görmə itiliyinin təyini (Visometriya)

Görmə itiliyinin təyini (visometriya) oftalmologiyada gözün görmə analizatorunun qeyri-invaziv müayinə üsuludur. Digər müayinə üsulları ilə birlikdə göz almasında patoloji dəyişikliklərin dəqiq diaqnostikası məqsədilə təyin olunur.

Astiqmatizm

Astiqmatizm – buynuz qişa və ya büllurun qeyri-sferik formaya malik olması ilə səciyyələnən refraksiya pozğunluğudur. Bu zaman işıq şüalarının səpələnməsi və torlu qişada təsvirin təhrif olunması baş verir. 1 dptr-dan yüksək olan

Аmbliopiya

Аmbliopiya – optik korreksiyaya tabe olmayan və görmə analizatorunun üzvi patologiyası ilə əlaqəli olmayan görmənin birtərəfli və ya ikitərəfli davamlı zəifləməsidir. Xəstəliyin gedişi simptomsuz ola və ya baxışların davamlı
error: Content is protected !!