Bölmə Yazıları

Pulmanologiya

Plevranın punksiyası (Torakosentez)

Plevranın punksiyası- diaqnostik və ya müalicəvi məqsədlərlə parietal plevranın transtorakal deşilməsidir. Plevral punksiyaya göstərişlərə ekssudativ plevrit, plevranın empieması, pnevmotoraks, hemotoraks, xilotoraks aiddir. Plevrada maye
error: Content is protected !!