Bölmə Yazıları

Qastroenterologiya və Hepatologiya

Xolesistit

Xolesistit- öd kisəsinin fərqli etiologiyalı, gedişli və kliniki təzahür formalarına malik iltihabi zədələnməsidir. Sağ qola və körpücük sümüyünə yayılan sağ qabırğa altında ağrı, ürəkbulanma, qusma, diareya və meteorizmlə keçir.

Həzm sistemi

Həzm sisteminin vəzifəsi qəbul olunmuş qidanı müəyyən mexaniki və kimyəvi dəyişikliklərə uğradaraq həzm etmək, həzm olunmuş qidanı sormaq və qalıq hissəni bədəndən xaric etməkdir. Həzm sisteminə həzm kanalı və həzm sistemi vəziləri

Tiflit

Tiflit — kor bağırsağın iltihabi xəstəliyidir. Patologiya sağ qalça çuxuru nahiyəsində ağrı, kor bağırsağın qalınlaşması və yüksək mobilliyi, abdominal sancılar, dispeptik pozğunluqlar və ağır hallarda intoksikasiya əlamətləri ilə

S-vari bağırsağın polipləri

S-vari bağırsağın polipləri – bu nahiyənin selikli qişasından inkişaf edən xoşxassəli şişəbənzər törəmələrdir. Patologiya simptomsuz gedişə meylli olur. Bir sıra hallarda törəmələr qarında ağrı, defekasiyanın pozulması, qan və selik

Kron xəstəliyi

Kron xəstəliyi – həzm traktının qranulomatoz iltihabıdır. Patologiya xroniki residivləşən və proqressivləşən gedişə malikdir. Kron xəstəliyi abdominal ağrılar, ishal, bağırsaq qanaxmaları ilə müşayiət olunur. Sistem təzahürlərinə

Autoimmun hepatit

Autoimmun hepatit – proqressivləşən xroniki hepatosiliar zədələnmədir; patologiya periportal və ya daha genişmiqyaslı iltihab əlamətləri, hiperqammaqlobulinemiya və serumda qaraciyərlə assosiasiyaolunan autoantitellərin mövcudluğu ilə

Hirşprunq xəstəliyi

Hirşprunq xəstəliyi — yoğun bağırsağın bütün hissələrinin və ya hər hansı bir seqmentinin selikaltı və əzələ qatlarında sinir kələflərinin natamam inkişafı və yaxud ümumiyyətlə olmaması ilə səciyyələnən anadangəlmə xəstəlikdir.

Hepatit

Hepatit – toksiki, infeksion və ya autoimmun proseslər nəticəsində qaraciyər toxumasının duffuz iltihabı ilə xarakterizə olunur. Onun ümumi əlamətlərinə sağ qabırğaaltı nahiyədə ağırlıq və ağrı, ürəkbulanma, ağızda quruluq və acılıq

Mədə xorası

Mədə xorası – xroniki residivləşən xarakterli xəstəlik olub, mədənin selikli qişasında və onun alt hissəsində yerləşən toxumalarda defektlərin yaranması ilə müşayiət edilir. Xəstəliyin əsas əlamətlərinə acqarına və yaxud yeməkdən
error: Content is protected !!