Browsing Category

Qastroenterologiya

Alimentar distrofiya

Alimentar distrofiya – ağır zülal çatışmazlığı və daha çox güclü energetik çatışmazlıqla xarakterizə olunan xəstəlikdir. Təzahürləri çox müxtəlif ola bilər, əsas klinik əlamətləri bədən çəkisinin 20%-dən çox (və ya BÇİ<16)

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi

Qida borusu venalarının varikozu

Qida borusu venalarının varikozu- ezofagial venaların fleboektazlar hesabına kisəşəkilli genişlənməsi və burulması ilə xarakterizə olunan xəstəliyidir. Xəstəlik qaraciyər, ürək və digər orqanların zədələnməsi səbəbindən yarana bilər.

Mədə polipi

Mədə polipi – bu orqanın selikli qişasında əmələ gələn xoşxassəli şişəbənzər törəmədir. Onun inkişafı çox zaman gizli gedir. Polip iri ölçülərə çatdıqda isə mədə qanaxması və qarında ağrı ilə müşayiət olunur. Belə hallarda qidanın

Hamilələrdə xolestaz

Hamilələrdə xolestaz — hestasion dermatozun bir forması olub, idiopatik qaraciyərdaxili öd durğunluğundan yaranır. Dəri örtüklərinin qaşınma və sarılığı, dispeptik əlamətlər, nəcisin rəngsizləşməsi, sidiyin tündləşməsi ilə təzahür

Hepatit В

Hepatit В (zərdab hepatiti) – qaraciyərin infeksion xəstəliyidir. Patologiya müxtəlif klinik variantlarda gedir (simptomsuz daşıyıcılıqdan qaraciyər parenximasının destruksiyasına qədər). Hepatit B xəstəliyində qaraciyər

Kolit

Kolit – yoğun bağırsağın iltihabi xəstəliyi olub, infeksion, işemik, dərman və digər zədələnmələr nəticəsində yaranır. Patologiya ağrı sindromu, həzm pozğunluğu (qəbizlik, ishal), meteorizm, tenezmlə özünü büruzə verir.

Xroniki ishal

Xroniki ishal – 3-6 həftə və daha uzun zaman müddətində defekasiya aktının gün ərzində 2-3 dəfədən çox baş verməsi və tam formalaşmamış nəcis ifrazı ilə xarakterizə olunan polietioloji patoloji vəziyyətdir. Xroniki ishal tenezm,

Bağırsaq spazmı

Bağırsaq spazmı – həzm traktının bir çox xəstəliklərinin əlaməti olub, yüksək intensivlikli visseral ağrı ilə xarakterizə edilir. Sancışəkilli ağrı bağırsaq divarının həddindən artıq yığılması nəticəsində meydana çıxır. Onun səbəbini

Öd daşı xəstəliyi (xolelitiaz)

Öd daşı xəstəliyi (xolelitiaz) – öd kisəsində və və öd axarlarında daşların yaranması ilə xarakterizə olunur. Birinci halda xəstəlik xolesistolitiaz, ikinci forma isə xoledoxolitiaz adlanır. Daşlar öd piqmentlərinin, xolesterinin,