Browsing Category

Qastroenterologiya və Hepatologiya

Qarın boşluğu absesi

Qarın boşluğu absesi – qarın boşluğunda piogen kapsula ilə əhatə olunmuş məhdud irinlikdir. Klinik xüsusiyyətlər irin ocağının lokalizasiyasından və böyüklüyündən asılıdır; patologiyanın ümumi təzahürlərinə qarında əzələ gərginliyi və

Mədə xorası

Mədə xorası – xroniki residivləşən xarakterli xəstəlik olub, mədənin selikli qişasında və onun alt hissəsində yerləşən toxumalarda defektlərin yaranması ilə müşayiət edilir. Xəstəliyin əsas əlamətlərinə acqarına və yaxud yeməkdən

Xroniki xolangit

Xroniki xolangit – öd yollarının (qaraciyər daxili və xarici axacaqların) iltihabi xəstəliyidir. Patologiya uzunmüddətli residivləşən gedişə malik olub, xolestaza gətirib çıxarır. Xolangitin əsas klinik əlamətlərinə qaraciyər

Disbakterioz

Disbakterioz – bağırsaq mikroflorasının tərkib və miqdarının pozulması nəticəsində yaranan patoloji vəziyyətdir. Bu zaman faydalı bifido və laktobakteriyaların sayı azalır, patogen (xəstəlik törədən) mikroorqanizmlərin miqdarı isə

Hepatit С

Hepatit С – qaraciyərin virus mənşəli infeksion xəstəliyidir. Patologiya transfuzion yolla ötürülür, birincili infeksiyalaşma fazasında yüngül, çox zaman subklinik, bəzən isə orta ağır gedişi ilə fərqlənir. Hepatit C xronikləşməyə,

Alimentar distrofiya

Alimentar distrofiya – ağır zülal çatışmazlığı və daha çox güclü energetik çatışmazlıqla xarakterizə olunan xəstəlikdir. Təzahürləri çox müxtəlif ola bilər, əsas klinik əlamətləri bədən çəkisinin 20%-dən çox (və ya BÇİ<16)

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi