Bölmə Yazıları

Qastroenterologiya və Hepatologiya

Hamiləlik zamanı pankreatit

Hamiləlik zamanı pankreatit — mədəaltı vəzinin hestasiya dövründə yaranan və ya kəskinləşən kəskin və yaxud xroniki destruksiyasıdır. Epiqastral və sol qabırğaaltı nahiyədə kəmərvari ağrı, ürəkbulanma, qusma, meteorizm, iştahın

Barrett sindromu

Barrett sindromu- qida borusunun patologiyası olub, xroniki qastroezofageal reflyuks və mədə turşusunun selikli qişaya təsirilə əlaqədar epitelin metaplaziyası ilə xarakterikdir. Xərçəngönü vəziyyət hesab olunur. Kliniki olaraq hıçqırma,

ASİA-sindromu (Şonfeld sindromu)

ASİA- sindromu - orqanizmə yeridilən adyuvant maddələrə qaşı kompleks autoimmun cavab reaksiyasıdır. Digər adlarla- silikonoz, makrofagial miofassit, postvaksinal sindrom kimi də tibbdə tanınır. Sindromun fərqli formaları üçün ümumi

İnfeksion kolit

İnfeksion kolit – yoğun bağırsağın polietioloji iltihabi xəstəliyi olub, şərti-patogen bağırsaq florasının aktivləşməsi və ya patogen mikroorqanizmlərin xarici mühitdən daxil olması nəticəsində yaranır. İnfeksion kolit selik, bəzən

Daxili babasil

Daxili babasil — düz bağırsaq venalarının xəstəliyi olub, varikoz düyünlərin bağırsağın mənfəzində selikli qişanın altında yerləşməsi ilə xarakterizə edilir. Patologiya defekasiya zamanı güclənən ağrı, qanaxma, daxili düyünlərin

Bağırsaq ağrısı

Bağırsaq ağrısı funksional pozğunluqlar – qıcıqlanmış bağırsaq sindromu, yayılmış üzvi xəstəliklər – bağırsaq infeksiyaları, xroniki enterit, enterokolit, Kron xəstəliyi və qeyri-spesifik xoralı kolit zamanı yaranır. Bəzən bu əlamət

Hamilələrdə virus hepatiti

Hamilələrdə virus hepatiti — hamiləlik dövründə aşkarlanan və hepatotrop viruslar tərəfindən qaraciyər toxumasının zədələnməsi ilə xarakterizə olunan infeksion xəstəliklər qrupudur. İfadəli intoksikasiya, sarılıq,

Qastrit

Qastrit – mədənin selikli qişasının kəskin və ya xroniki iltihabı xəstəliyidir. Xəstəlik epiqastral nahiyədə ağrı, dispepsiya, intoksikasiya, asteniya əlamətləri ilə təzahür edir. Qastrit – həzm sisteminin ən geniş yayılmış

Onkomarkerlər

Onkomarkerlər- xərçəng hüceyrələri tərəfindən sintez olunan, xüsusi tərkibli (zülal, ferment, antigen, hormon) maddələrdir. Qanda və ya sidikdə bu spesifik maddələrin konsentrasiyasının təyini, erkən dövrdə bu və ya digər birincili
error: Content is protected !!