Bölmə Yazıları

Revmatologiya

Yastıpəncəlik

Yastıpəncəlik- ayaq tağının formasının dəyişikliyi olub, onun amortizator (ressor) funksiyasının pozulması ilə müşayiət olunur. Yastıpəncəlik köndələn və ya boylama ola bilər. Həmçinin, yastıpəncəlik anadangəlmə və qazanılmış olur.

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya (SLE)

Sistem qırmızı qurdeşənəyi (SQQ) və ya Sistem Lupus eritematosus (SLE) - xroniki sistem xəstəliyi olub, əsasən dəri elementlərilə özünü büruzə verir; etiologiyası məlum deyil, lakin patogenezi autoimmun mexanizmlər və orqanizmin

Artroskopiya

Artroskopiya -minimal invaziv müayinə üsulu olub, oynaqdaxili strukturları zədələyən patoloji amillərin diaqnostikası və müalicəsi məqsədilə aparılır. Xüsusi endoskopik alətlə (artroskopla) aparılır, aparatın hərəkətli hissəsi bir və

Revmatizm

Revmatizm – müxtəlif lokalizasiyalı, xüsusən ürək və damarların birləşdirici toxumasının iltihabi infeksion-allergik zədələnməsidir. Tipik revmatik qızdırma bədən hərarətinin yüksəlməsi, uçucu xarakterli çoxsaylı simmetrik

PANDAS-sindromu

PANDAS-sindromu – autoimmun mənşəli neyropsixi patologiya olub, streptokokk infeksiyasının iştirakı ilə inkişaf edir. Xəstəliyin simptomokompleksi müxtəlif şəkillərdə- qəfil meydana çıxan narahatlıq və nevrozabənzər sayrışan

Allergik vaskulit

Allergik vaskulit — damar divarının aseptik iltihabıdır. Patologiyanın yaranma səbəbi müxtəlif infeksion-toksiki təsirlər nəticəsində inkişaf edən allergik reaksiyadır. Səpkinin polimorfizmi, həmçinin gedişatının müxtəlif

Onurğanın osteoxondrozu

Onurğanın osteoxondrozu- onurğanın xroniki xəstəliyi olub, onurğa fəqərələrinin və onların arasında yerləşən fəqərəarası disklərin degenerativ dəyişikliklərilə xarakterizə olunur. Onurğanın zədələnmə yerindən asılı olaraq: onurğanın

Osteoporoz

Osteoporoz- sümüklərin struktur dəyişiklikləri ilə: kütləsinin azalması, sərtliyinin zəifləməsi və kövrəkliyinin artması ilə keçən xəstəliyidir. Xəstəlik azsimptomlu keçir, bəzən mil sümüyünün, bud başının və ya onurğa cisimlərinin

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar

Qeyri-steroid iltihabəleyhinə preparatlar (QSİƏP) geniş yayılmış dərman preparatları qrupuna daxildirlər. QSİƏP-in seçimi pasiyentin individual xüsusiyyətlərindən və dərman fəsadlarının rastgəlmə ehtimalına görə aparılır. Müntəzəm olaraq

Diz ağrısı

Diz ağrısı ‒ bud-qamış və bud-diz qapağı birləşməsinin qığırdaq, sümük və yaxud yumşaq toxumalarında gedən patoloji proseslərin əlamətidir. Onun əsasında oynaq aparatı və oynaqətrafı strukturların travması, iltihabi-distrofik
error: Content is protected !!