Bölmə Yazıları

Revmatologiya

Artroz

Artroz – oynaqların xroniki degenerativ-distrofik xəstəliyidir. Patologiya zamanı qığırdaq dağılır; kapsulda, sinovial qişada, bağ aparatında və yaxınlıqdakı sümüklərdə patoloji dəyişikliklər meydana əmələ gəlir. Ağrılar, səhər

Revmatizm

Revmatizm – müxtəlif lokalizasiyalı, xüsusən ürək və damarların birləşdirici toxumasının iltihabi infeksion-allergik zədələnməsidir. Tipik revmatik qızdırma bədən hərarətinin yüksəlməsi, uçucu xarakterli çoxsaylı simmetrik

Artrit

Artrit – oynaqların müxtəlif mənşəli iltihabi zədələnmələrini birləşdirən anlayışdır. Bu patologiya zamanı iltihabi prosesə sinovial qişa, kapsul, qığırdaq və s. bu kimi oynaq elementləri qoşulur. Artritlər infeksion-allergik,

Araxnodaktiliya

Araxnodaktiliya – əl darağı barmaqlarının uzanması, nazikləşməsi və xarakterik əyilməsi ilə təzahür edən anadangəlmə deformasiyadır. Bəzi irsi xəstəliklərin simptomları ilə meydana çıxır; adətən, borulu sümüklərin uzanması, skeletin başqa

Artralgiya

Artralgiyalar – bir və ya eyni anda bir neçə oynaq (poliartralgiyalar) üçün xarakterik olan oynaq ağrıları simptomudur. Bu simptomun yaranmasına iltihab mediatorları, immun reaksiyaların məhsulları, duz kristalları, osteofitlər, toksinlər

Bexterev xəstəliyi

Bexterev xəstəliyi (ankilozlaşdırıcı spondiloartrit) – onurğa və oynaqların xroniki iltihabi xəstəliyi olub, hərəkətin proqressiv şəkildə məhdudlaşması ilə xarakterizə edilir. Patologiya zamanı fəqərəarası oynaqların iltihabi

Allergik vaskulit

Allergik vaskulit — damar divarının aseptik iltihabıdır. Patologiyanın yaranma səbəbi müxtəlif infeksion-toksiki təsirlər nəticəsində inkişaf edən allergik reaksiyadır. Səpkinin polimorfizmi, həmçinin gedişatının müxtəlif
error: Content is protected !!