Bölmə Yazıları

Sağlam Həyat Tərzi

Abdominal piylənmə

Abdominal piylənmə – gövdə və daxili orqanlar nahiyəsində piy toplanması ilə müşayiət olunan xəstəlikdir. Əsas əlamətlər bel çevrəsinin 100 sm-dən çox olması, sistemli izafi qidalanma, şirniyyatlara meyillik, güclü susuzluqdur.

Abuzus baş ağrısı

Abuzus baş ağrısı – miqren və başqa sefalgik sindromlar zamanı ağrıkəsici preparatların daimi qəbulu fonunda inkişaf edən ikincili xarakterli xroniki sefalgiyadır. Mülayim intensivlikli daimi təzyiqedici baş ağrıları ilə xarakterizə

Simptomatik arterial hipertenziya

Simptomatik arterial hipertenziya – arterial təzyiqi tənzimləyən orqanların patologiyaları nəticəsində inkişaf edən ikincili hipertenziv vəziyyətdir. Simptomatik arterial hipertenziya inadlı gediş, hipotenziv terapiyaya qarşı

Pişik cırmaqlamasından gələn təhlükə

Felinoz- pişiklərin cırmaqlaması və ya dişləməsi səbəbindən meydana çıxa biləcək xəstəlikdir. Bu xəstəlik Bartonella henselae tərəfindən törədilir. Bartonella henselae pişik orqanizmində yaşayır və adətən heyvan üçün heç bir həyati

Lumbal punksiya 

Lumbal punksiya- diaqnostik və ya müalicə proseduru olub, həkim bu zaman punksion iynəni onurğanın bel şöbəsi səviyyəsində subaraxnoidal boşluğa yeridir. Diaqnostika məqsədilə onurğa beyin mayesinin (likvorun) alınması və öyrənilməsi,

Ambroksol

Tərkibi: 15 mq/5 ml konsentrasiyalı şərbət: Təsiredici maddə: 5 ml şərbətin tərkibində 15 mq (15 mq/5 ml) ambroksol-hidroxlorid vardır. Köməkçi maddələr: hietelloza (hidroksietil-sellüloza), sorbitol məhlulu, qliserol

Vitamin A, orqanizmdə rolu, mənbələri

Sağlam həyat üçün vitaminlər mütləqdir. Çünki orqanizmdə bir çox proseslər vitaminlərin iştirakı ilə gedir. Hər hansı bir vitamin çatışmazlığı olduqda sağlamlıq problemləri meydana çıxa bilir. Orqanizm əsas vitamin ehtiyacını xaricdən,
error: Content is protected !!