Browsing Category

Sağlam Həyat Tərzi

İmpotensiya

İmpotensiya (cinsi zəiflik) – potensiyanın pozulması olub, kişinin cinsi aktı yerinə yetirə bilməməsi ilə təzahür edir. İmpotensiya əksər hallarda əsas xəstəliyin (endokrin, sinir, ürək-damar patologiyaları, sidik-cinsiyyət sisteminin

Abdominal piylənmə

Abdominal piylənmə – gövdə və daxili orqanlar nahiyəsində piy toplanması ilə müşayiət olunan xəstəlikdir. Əsas əlamətlər bel çevrəsinin 100 sm-dən çox olması, sistemli izafi qidalanma, şirniyyatlara meyillik, güclü susuzluqdur.

Gündüz yuxululuğu ilə mübarizənin 8 yolu

Gündüz yuxululuğu adətən işin ən aktiv dövründə bizə diqqətimizi cəmləməkdə mane olur. Bu isə gündəlik iş planlarımızı yerinə yetirməyə ciddi maneə yaradaraq həm əməkdaşlar, həm də müdiriyyət qarşısında pis vəziyyətdə qalmamıza səbəb olur.

Rinoplastika

Rinoplastika (burun plastikası) – plastik cərrahiyyənin bir sahəsi olub, burnun anadangəlmə və qazanılmış deformasiyalarının korreksiyası ilə məşğuldur. Onun köməyilə burnun ölçülərini kiçiltmək və ya əksinə böyütmək, formasını

HELLP Sindromu

HELLP sindromu- hamiləliyin ən ağır fəsadlarından biri olub, hemoliz, qaraciyər parenximasının zədələnməsi və trombositopeniyadan ibarət triada əlamətlərlə xarakterizə edilir. Xəstəlik sürətlə proqressivləşən simptomlarla- qaraciyər və

Vitamin A, orqanizmdə rolu, mənbələri

Sağlam həyat üçün vitaminlər mütləqdir. Çünki orqanizmdə bir çox proseslər vitaminlərin iştirakı ilə gedir. Hər hansı bir vitamin çatışmazlığı olduqda sağlamlıq problemləri meydana çıxa bilir. Orqanizm əsas vitamin ehtiyacını xaricdən,

Hiperpiqmentasiya

Hiperpiqmentasiya – piqmentin dəridə ocaqlı və diffuz şəkildə toplanması nəticəsində bütün bədənin və ya onun ayrı-ayrı hissələrinin dəri örtüyünün tündləşməsi ilə xarakterizə olunur. Dərinin piqmentasiyası fizioloji və ya patoloji

D vitamini şəkərli diabetə qarşı

Diabetin yaranması və ya ağırlaşmalarının qarşısının alınması məqsədilə müxtəlif araşdırmalar aparılır. Son illərdə diqqət Vitamin D-nin üzərində cəmləşib. Xüsusilə II tip diabetin yaranması və ağırlaşmaların inkişafında D vitaminin

Alkoqol deliriyası

Alkoqol deliriyası – metalkoqol psixoz. II və III dərəcəli alkoqolizmdən əziyyət çəkən pasientlərdə daha çox müşahidə olunur. Alkoqolu qəflətən kəsdikdən bir neçə gün sonra yaranır. Huşun pozulması, görmə, eşitmə və taktil