Bölmə Yazıları

LOR

Qulağın xolesteatoması

Qulağın xolesteatoması - orta qulağın şişəbənzər kapsullaşmış törəməsi olub, əsasən epitel toxuma elementlərindən və xolesterin kristallarından təşkil olunmuşdur. Həqiqi (anadangəlmə) və yalançı xolesteatoma ayırd edilir. Xəstəlik qulaqda

Taxifilaksiya

Taxifilaksiya- dərman preparatlarının təkrari qəbulu zamanı terapevtik təsirinin zəifləməsidir. Bu hal əsasən, adrenomimetiklərin, histaminoblokatorların, bronxolitiklərin və simpatolitiklərin qəbulu zamanı rast gəlinir. Taxifilaksiya

Uşaqlarda adenoidlər

Uşaqlarda adenoidlər – udlaq (burun-udlaq) badamcıqlarının limfoid toxumasının müdafiə funksiyalarının zəifləməsi ilə müşayiət olunan izafi böyüməsidir. Patologiya burun tənəffüsünün pozulması, rinofoniya, eşitmənin zəifləməsi, yuxu

Labirintit

Labirintit- daxili qulaq strukturlarının iltihabi zədələnməsi olub, infeksiyanın daxil olması və ya travma nəticəsində meydana çıxır. Labirintitin klinikası- vestibulyar pozğunluqları (başgicəllənmə, tarazlıq və koordinasiyanın pozulması)

Vestibulyar ataksiya

Vestibulyar ataksiya- hərəkət koordinasiyasının və bədən vəziyyətinin saxlanılmasının pozulması olub, vestibulyar aparatın hər hansı bir şöbəsində zədələnmələrlə əlaqədardır. Vestibulyar ataksiya ayaqüstü və oturmuş vəziyyətdə, eləcə də

Burun qanaxması

Burun qanaxması – qan damarlarının tamlığının pozulması nəticəsində burun boşluğundan qanın axmasıdır. Əksər hallarda burnun travmaları və iltihabi proseslərini müşayiət edir. Qan xəstəlikləri ilə əlaqədar baş verə bilər. Burun

Simsiz qulaqlıqlar eşitmə cihazlarına alternativ ola bilər

Smartfonlarla komplektə daxil olan simsiz qulaqlıqların bəzi modelləri elektroakustik xüsusiyyətlərinə görə eşitmə cihazlarından heç də geri qalmır və bu səbəbdən yüngül və ya orta ağır dərəcəli eşitmə qüsuru olan şəxslər tərəfindən

Haymorit

Haymorit – burnun haymor ciblərinin (əng sümüyünün boşluqları) iltihabıdır. Onun klinik əlamətlərinə burun tənəffüsünün çətinləşməsi, burun yollarından selikli-irinli ifrazatın axması, burun kökü və qanadlarında intensiv ağrılar,

Audiometriya

Audiometriya - eşitmə itiliyinin təyini məqsədilə aparılan kompleks müayinə üsullarından ibarətdir. Müayinə aparılarkən fərqli üsullarla müxtəlif tezlikli səs dalğalarına qarşı eşitmə həssaslığı öyrənilir. Səs generatoru kimi xüsusi

Qulaq ağrısı

Qulaq ağrısı (otalgiya) — otit və yevstaxiit zamanı, həmçinin qulaq keçəcəyinə yad cisim düşdükdə yaranır. Bundan əlavə bu əlamətə qulağın, gicgah sümüyünün travmalarında, nevroloji xəstəliklərdə, xoş və bədxassəli şişlərdə rast
error: Content is protected !!